Hitta lönsamma mobilappsanvändare: Googles bästa metoder

Utvärdera resultat utifrån ditt mål


Se till att Google Ads har tillräckligt med konverteringsdata

Ju mer data Google Ads har för att identifiera gemensamma egenskaper hos dina önskade användare, desto bättre kan den hitta nya användare som passar in under en liknande profil.

Du kan förvänta dig att resultaten för dina universella appkampanjer stabiliseras när Google Ads har samlat in tillräckligt med data för att med säkerhet kunna identifiera värdefulla nya användare. Till exempel kan statistiken för kostnad per konvertering (CPI eller CPA) variera från dag till dag men ge ett genomsnitt över månaden som uppfyller ditt mål. Det bästa är om du kan vänta tills du fått minst 100 konverteringar innan du utvärderar kostnaden per konvertering.

Ta hänsyn till fördröjda konverteringar när du utvärderar resultatet

Glöm inte att ta hänsyn till den tid det tar för någon att konvertera efter att de har klickat på en annons. Detta kallas för konverteringsfördröjning

Eftersom Google Ads tillskriver konverteringen till den dag då klicket skedde är de senaste uppgifterna troligen ofullständiga, eftersom de saknar de konverteringar som tillkommer senare. 

Tips

När du har tillräckligt med konverteringsdata tittar du på vilken andel av appkonverteringarna som sker under olika tidsperioder. Se till exempel hur stor andel av konverteringarna sker under de första sju, 14 och 30 dagarna efter att någon har klickat på en annons. Identifiera när den största andelen av appkonverteringar sker för att förstå hur lång din typiska konverteringsfördröjning är. Kontrollera sedan om den konverteringsperiod du har angivit är lång nog för att ta med denna konverteringsfördröjning i beräkningen.

Det är viktigt att analysera resultatet genom att ange en period som är minst lika lång som konverteringsfördröjningen. Ta sedan bort nyare klickdata, där konverteringarna troligen saknas.

Utvärdera din målkostnad per konvertering

  1. Se först om App campaigns lever upp till din målkostnad per konvertering över en tidsperiod som motsvarar den typiska konverteringsfördröjningen för dina annonser.
  2. Bestäm sedan om du vill öka volymen eller avkastningen på investeringen (ROI). Om du vill få fler konverteringar ökar du ditt målbud och din budget. Om du vill öka din avkastning utifrån vad du investerar minskar du ditt målbud.

 

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i inkorgen.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?