Legg til utvidelser for nettstedslinker

Du kan legge til utvidelser for nettstedslinker i annonsene dine for å sende brukere til bestemte sider på nettstedet ditt (f.eks. en spesifikk produktside eller siden med åpningstider). I denne artikkelen forklarer vi hvordan du legger til utvidelser for nettstedslinker i kvalifiserte kampanjer.

Før du begynner

 • Utvidelser for nettstedslinker er kompatible med søke- og videokampanjer på YouTube.
 • Vær oppmerksom på følgende når du konfigurerer utvidelser for nettstedslinker:
  • Skriv korte linktekster: Jo kortere linker, desto flere linker er det plass til, og derfor er det viktig at du holder deg innenfor grensene. For de fleste språk er teksten i nettstedslinker begrenset til maksimalt 25 tegn. For språk med dobbel tegnbredde (f.eks. kinesisk, japansk og koreansk) er den øvre grensen tolv tegn.
  • Lag linker som gjenspeiler nettstedet ditt: Se på navigasjonsradene på nettstedet ditt for å få enkle forslag til nettstedslinker.
  • Legg til beskrivelser: Ved å legge inn beskrivelser for hver link kan du gjøre annonsen din mer relevant for folk som ser på den. Beskrivelsene har ingen innvirkning på hvor mange linker som kan vises.
Merk: Hvis du ikke har tid til å skrive beskrivelser for nettstedslinkene dine, kan Google Ads generere dem automatisk. Dette forutsetter at du har valgt utvidelser for nettstedslinker i dynamiske annonser.

Utvidelser for nettstedslinker på kontonivå

 • Hvis du har eksisterende utvidelser for nettstedslinker på kontonivå i Google Ads-kontoen din, blir de vist i alle kvalifiserte kampanjer.
 • Utvidelser for nettstedslinker på kampanje- eller annonsegruppenivå i Google Ads overstyrer alltid eventuelle utvidelser for nettstedslinker på kontonivå.
 • Hvis du ikke vil at en utvidelse for nettstedslinker på kontonivå skal vises i en kvalifisert kampanje, kan du fjerne den fra kontoen eller velge en utvidelse for nettstedslinker på kampanje- eller annonsegruppenivå i stedet.

Utvidelser for nettstedslinker på kampanje- og annonsegruppenivå

 • Annonsegrupper bruker som standard utvidelsene for nettstedslinker som finnes i kampanjene de inngår i.
 • Hvis du oppretter utvidelser for nettstedslinker for annonsegrupper, overstyrer disse eventuelle utvidelser for nettstedslinker på kampanjenivå. Du kan også velge å ikke vise noen utvidelser for nettstedslinker i annonsegrupper.
 • Hvis du vil gå tilbake til å bruke utvidelser for nettstedslinker på kampanjenivå, må du fjerne eventuelle utvidelser for nettstedslinker på annonsegruppenivå.

Veiledning

Legg til utvidelser for nettstedslinker

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk så på Utvidelser øverst på siden.
 2. Klikk på den blå plussknappen og så på + Utvidelse for nettstedslinker.
 3. Velg nivået der du vil legge til nettstedslinken, fra «Legg til i»-rullegardinmenyen: Konto, Kampanje eller Annonsegruppe.
 4. For å bruke en eksisterende nettstedslink, klikk på Bruk eksisterende, og velg nettstedslinkene du vil legge til.
 5. Hvis du vil opprette en ny nettstedslink, klikker du på Opprett ny.
 6. Skriv inn teksten og nettadressen for nettstedslinken.
 7. Skriv inn tilleggstekst om linken i Beskrivelse-feltene (valgfritt, men anbefalt). Når du fyller ut begge disse feltene, kan nettstedslinken vises med alle disse opplysningene.
 8. Klikk på Lagre for å lagre innstillingen for nettstedslinker i kampanjen.

Husk å opprette minst to nettstedslinker. Det kan ikke vises nettstedslinker sammen med annonsene dine før du har opprettet minst to nettstedslinker og knyttet disse til kontoen, kampanjen eller annonsegruppen som annonsen inngår i.

Endre utvidelser for nettstedslinker

Slik endrer du nettstedslinker på konto-, kampanje- eller annonsegruppenivå:

 1. Klikk på Annonser og utvidelser på sidemenyen til venstre og klikk deretter på Utvidelser øverst på siden.
 2. Du får nå se en liste over alle utvidelsene du har opprettet.
 3. Klikk på den aktuelle typen utvidelse, velg Utvidelse for nettstedslinker fra rullegardinmenyen, og klikk så på Bruk.
 4. Finn den spesifikke nettstedslinken du vil endre, og klikk på blyantikonet ved siden av den.
 5. Gjør de aktuelle endringene for nettstedslinken.
  • Husk at endringene du gjør her, også gjelder for alle andre annonsegrupper, kampanjer eller kontoer der denne nettstedslinken også eventuelt er i bruk.
 6. Klikk på Lagre når du er ferdig med endringene.

Planlegg utvidelser for nettstedslinker

 1. Velg kampanjen som inneholder nettstedslinken du vil endre.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk så på Utvidelser øverst på siden.
 3. Klikk på utvidelsen du vil planlegge.
 4. Klikk på pilen øverst til høyre i vinduet som åpnes.
 5. Klikk på Avanserte alternativer-rullegardinmenyen.
 6. Angi start- og sluttdatoen for tidsperioden du ønsker å vise utvidelsen i.
 7. Velg de dagene og klokkeslettene utvidelsen skal vises på, under «Tidsplan for utvidelser». Klikk på Legg til for å legge til flere dager og klokkeslett.
 8. Klikk på Lagre.

Velg enhetsinnstillinger for utvidelser for nettstedslinker

Slik optimaliserer du utvidelser for nettstedslinker for visning på mobilenheter:

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk så på Utvidelser øverst på siden.
 2. Finn kampanjen med nettstedslinken du vil optimalisere, og klikk på blyantikonet ved siden av.
 3. Klikk på pilen øverst til høyre i vinduet som åpnes.
 4. Klikk på Avanserte alternativer-rullegardinmenyen.
 5. Merk av ved siden av «Mobil» for å optimalisere for mobilenheter.
 6. Klikk på Lagre.

Finn ut hvorfor nettstedslinker ikke vises 

Hvis du oppretter en nettstedslink på et mer granulært nivå, kommer den alltid til å velges fremfor utvidelsene for nettstedslinker på høyere nivåer. Hvis du for eksempel oppretter nettstedslinker for en annonsegruppe, kommer disse nettstedslinkene som standard til å bli vist fremfor nettstedslinker på kampanjenivå. For at nye nettstedslinker skal bli vist, er det viktig at du påser at de er tilknyttet rett nivå. Du kan også velge å ikke vise nettstedslinker knyttet til annonsegrupper.

Følg denne fremgangsmåten for å få bekreftet at utvidelsen for nettstedslinken er tilknyttet rett nivå:

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk så på Utvidelser øverst på siden.
  • Pass på at du velger Tilknytningsvisning, ikke Utvidelsesvisning, fra rullegardinmenyen øverst til høyre. 
 2. Filtrer utvidelsene etter Utvidelsestype, og velg Utvidelse for nettstedslinker.
 3. Se på nivået utvidelsen er tilknyttet på. Hvis utvidelsen for nettstedslinker for eksempel er tilknyttet på kontonivå, og det finnes mer granulære nivåer for nettstedslinker, vises sannsynligvis ikke denne utvidelsen på kontonivå.
 4. Hvis du vil gå tilbake til å bruke utvidelser for nettstedslinker på kampanjenivå, må du fjerne nettstedslinkene du har på annonsegruppenivå. Merk av i avmerkingsboksen til venstre for utvidelsen for nettstedslinker, og klikk på Fjern på den blå raden. Nå kommer nettstedslinkene på kampanjenivå til å bli vist igjen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt