Sitelinkextensies toevoegen

U kunt sitelinkextensies aan uw advertenties toevoegen die mensen naar specifieke pagina's op uw site leiden (bijvoorbeeld een specifiek product of openingstijden). In dit artikel leest u hoe u sitelinkextensies toevoegt aan geschikte campagnes.

Voordat u begint

 • Sitelinkextensies zijn geschikt voor campagnes in het zoeknetwerk en videocampagnes op YouTube.
 • Houd rekening met de volgende praktische tips wanneer u uw sitelinkextensies instelt:
  • Houd de linktekst kort: Als u korte links gebruikt, kunt u meer links weergeven. Zorg er dus voor dat u de limieten niet overschrijdt. Sitelinktekst is in de meeste talen beperkt tot maximaal 25 tekens of in het geval van double-byte-talen (zoals het Chinees, Japans en Koreaans) tot maximaal 12 tekens.
  • Maak links die passen bij uw site: In de navigatiebalken van uw website vindt u snelle ideeën voor sitelinks.
  • Voeg beschrijvingen toe: Een beschrijving bij elke link maakt uw advertentie makkelijker voor mensen die deze bekijken. Een beschrijving houdt niet in dat u minder links kunt weergeven.
Opmerking: Als u geen tijd heeft om beschrijvingen voor uw sitelinks te schrijven, kan Google Ads ze automatisch voor u genereren, mits u bent aangemeld voor sitelinkextensies voor dynamische advertenties.

Sitelinkextensies op accountniveau

 • Als u bestaande sitelinkextensies op accountniveau in uw Google Ads-account heeft, worden deze weergegeven in alle geschikte campagnes in het zoeknetwerk.
 • Sitelinkextensies op campagneniveau of op advertentiegroepniveau in Google Ads overschrijven altijd sitelinkextensies op accountniveau.
 • Als u niet wilt dat een sitelinkextensie op accountniveau wordt weergegeven in een geschikte campagne, kunt u deze uit het account verwijderen of een sitelinkextensie op campagne- of advertentiegroepniveau kiezen.

Sitelinkextensies op campagne- en advertentiegroepniveau

 • Een advertentiegroep gebruikt standaard de sitelinkextensies van de campagne waartoe die advertentiegroep behoort.
 • Als u sitelinkextensies voor een advertentiegroep maakt, overschrijven ze sitelinkextensies op campagneniveau. U kunt er ook voor kiezen geen sitelinkextensies weer te geven voor een advertentiegroep.
 • Als u de standaardoptie voor het gebruik van sitelinkextensies op campagneniveau wilt herstellen, verwijdert u alle sitelinkextensies op advertentiegroepniveau.

Instructies

Sitelinkextensies toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 2. Klik op de blauwe plusknop en klik vervolgens op + Sitelinkextensie.
 3. Kies in het dropdownmenu 'Toevoegen aan' het niveau waaraan u de sitelink wilt toevoegen: Account, Campagne of Advertentiegroep.
 4. Als u een bestaande sitelink wilt gebruiken, klikt u op Bestaande gebruiken en selecteert u de sitelinks die u wilt toevoegen.
 5. Als u een nieuwe sitelink wilt maken, klikt u op Nieuwe maken.
 6. Vul de sitelinktekst en URL in.
 7. Geef extra informatie over uw link op in het veld Beschrijving (optioneel, maar sterk aanbevolen). Wanneer u beide beschrijvingsregels invult, kan uw sitelink worden weergegeven met deze details.
 8. Klik op Opslaan om de sitelinkinstelling op te slaan voor uw campagne.

Zorg ervoor dat u minstens twee sitelinks maakt. Sitelinks kunnen pas bij uw advertenties worden weergegeven nadat er ten minste twee sitelinks zijn gemaakt en gekoppeld aan het account, de campagne of advertentiegroep waarvan de advertentie deel uitmaakt.

Sitelinkextensies bewerken

U kunt sitelinks bewerken op account-, campagne- of advertentiegroepniveau. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 2. Er wordt een lijst weergegeven met alle extensies die u heeft gemaakt.
 3. Klik op het extensietype en selecteer Sitelinkextensie in het dropdownmenu. Klik vervolgens op Toepassen.
 4. Zoek de specifieke sitelink die u wilt bewerken en klik op het potloodicoon ernaast.
 5. Pas de sitelink aan.
  • Houd er rekening mee dat eventuele wijzigingen ook worden toegepast op alle advertentiegroepen, campagnes en accounts waarvoor deze sitelink wordt gebruikt.
 6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met bewerken.

Sitelinkextensies inplannen

 1. Kies de campagne met de sitelink die u wilt bewerken.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Klik op de extensie die u wilt plannen.
 4. Klik in het venster dat verschijnt op de pijl in de rechterbovenhoek.
 5. Klik op het dropdownmenu Geavanceerde opties.
 6. Stel een start- en einddatum in, zodat uw extensie alleen gedurende een bepaalde periode wordt weergegeven.
 7. Selecteer onder 'Extensieplanning' de dagen en tijdstippen waarop u de extensie wilt weergeven. Klik op Toevoegen om extra dagen en tijden te plannen.
 8. Klik op Opslaan.

Apparaatvoorkeuren instellen voor sitelinkextensies

Als u uw sitelinkextensies wilt optimaliseren voor weergave op mobiele apparaten, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 2. Zoek de campagne met de sitelink die u wilt optimaliseren en klik op het potloodicoon ernaast.
 3. Klik in het venster dat verschijnt op de pijl in de rechterbovenhoek.
 4. Klik op het dropdownmenu Geavanceerde opties.
 5. Vink het vakje naast 'Mobiel' aan om uw sitelink te optimaliseren voor mobiele apparaten.
 6. Klik op Opslaan.

Achterhalen waarom uw sitelinks niet worden weergegeven 

Als u een sitelink maakt op een gedetailleerder niveau, dan heeft die sitelink altijd voorrang op de sitelinkextensies op een hoger niveau. Als u bijvoorbeeld sitelinks maakt voor een advertentiegroep, dan heeft die sitelink standaard voorrang op sitelinks op campagneniveau. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat een nieuwe sitelink aan het juiste niveau wordt gekoppeld. Anders wordt die mogelijk niet weergegeven. U kunt er ook voor kiezen geen sitelinks weer te geven voor een advertentiegroep.

Volg deze stappen om te controleren of uw sitelinkextensie aan het juiste niveau is gekoppeld:

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
  • Controleer of u in het dropdownmenu in de rechterbovenhoek de 'Weergave Koppelingen' bekijkt en niet de 'Extensieweergave'. 
 2. Filter de extensies op extensietype. Selecteer Sitelinkextensie.
 3. Bekijk het niveau waarop de sitelinkextensie is gekoppeld. Als de sitelinkextensie bijvoorbeeld op accountniveau is gekoppeld en er sitelinkextensies op een gedetailleerder niveau zijn, wordt deze extensie op accountniveau waarschijnlijk niet weergegeven.
 4. Als u de standaardoptie voor het gebruik van sitelinkextensies op campagneniveau wilt herstellen, verwijdert u uw sitelinks op advertentiegroepniveau. Vink het selectievakje links van de sitelinkextensie aan en klik op Verwijderen in de blauwe balk. Uw sitelinks op campagneniveau worden dan weer beschikbaar.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen