Upotreba proširenja veza na web-lokacije

Da biste dodali više veza svojim oglasima, izradite proširenja veza na web-lokacije. Proširenja veza na web-lokacije mogu korisnike odvesti na određene stranice na vašoj web-lokaciji – vaše radno vrijeme, određeni proizvod itd. Kada korisnik klikne ili dodirne veze, odmah se preusmjerava na ono što želi. Veze na web-lokaciju mogu potaknuti značajne klikove i generirati novi posao za vas.

Pročitajte upute u nastavku da biste saznali kako dodati proširenja za veze na web-lokaciju.

Prije nego što počnete

Vrste kampanja koje možete upotrebljavati: proširenja za veze na web-lokacije kompatibilna su s kampanjama na pretraživačkoj mreži.

Savjeti: prilikom postavljanja proširenja za veze na web-lokacije imajte na umu sljedeće najbolje primjere iz prakse:

 • Tekst veze mora biti kratak. Ako su veze kratke, može se prikazati veći broj veza, pa se držite ograničenja.*
 • Izradite veze koje odražavaju vašu web-lokaciju. Pregledajte navigacijske trake web-lokacije da biste dobili ideje za veze na web-lokacije.
 • Dodajte opise. Opisi za svaku vezu čine vaš oglas korisnijim korisnicima koji pregledavaju vaš oglas. Ne smanjuju broj veza koje se mogu prikazati.
Ako nemate vremena za pisanje opisa za veze na web-lokaciju, Google Ads ih može automatski generirati umjesto vas, pod uvjetom da imate uključenu opciju proširenja za dinamičke veze na web-lokaciju.
* Tekst veze na web-lokaciju ograničen je za većinu jezika na 25 znakova ili na 12 znakova za jezike sa znakovima dvostruke širine (kao što su japanski, kineski i korejski).

Veze na web-lokacije na razini grupe oglasa

Prije nego što izradite proširenja veza na web-lokacije na razini grupe oglasa, imajte na umu sljedeće:

 • Grupa oglasa prema zadanim postavkama upotrebljava proširenja za veze na web-lokacije kampanje u kojoj se nalazi.
 • Ako izradite veze na web-lokacije za grupu oglasa, one poništavaju veze na web-lokacije na razini kampanje. Isto tako, možete odabrati da se veze na web-lokacije ne prikazuju za grupu oglasa.
 • Da biste vratili zadane postavke upotrebe proširenja za veze na web-lokacije na razini kampanje, jednostavno uklonite veze na web-lokacije na razini grupe oglasa, a veze na web-lokacije na razini kampanje će se vratiti. 

Upute

Novi doživljaj Google Adsa sada je isključivi način na koji korisnici mogu upravljati svojim računima. Ako još upotrebljavate prethodni doživljaj AdWordsa, u nastavku odaberite PrethodniSaznajte više

Kako dodati proširenja za veze na web-lokacije

 1. Odaberite kampanju ili grupu oglasa u koju želite dodati veze na web-lokacije ili ostanite na razini "Sve kampanje" kako biste dodali veze na web-lokacije na razini računa.
 2. Kliknite karticu Oglasna proširenja.
 3. U odjeljku "Prikaz" odaberite "Proširenja veza na web-lokacije".
 4. Odaberite + Proširenje.
 5. Prikazat će se sve veze na web-lokacije koje se nalaze na tom računu.
  • Da biste upotrijebili postojeću vezu na web-lokaciju, kliknite je.
  • Da biste izradili novu vezu na web-lokaciju, kliknite Novo.
 6. Navedite tekst veze na web-lokaciju i URL.
 7. Unesite dodatni tekst o svojoj vezi u polja opisa (izborno, ali se preporučuje).
 8. Vaši podaci mogu ispunjavati uvjete za prikazivanje ispod veze na web-lokaciju.
 9. Kliknite Spremi da biste spremili postavku veze na web-lokaciju za kampanju.
 10. Pri dnu prozora proširenja za vezu na web-lokaciju kampanje, pokraj "Prikazuj ovo proširenje na", odaberite uređaje na kojima biste željeli da se veze na web-lokaciju u kampanji prikazuju. Za prikazivanje veza na web-lokaciju možete odabrati opciju Svi uređaji (to je zadana postavka) ili Samo mobilni uređaji ili Samo stolna računala i tableti.
 11. Kliknite Spremi.
Ne zaboravite izraditi najmanje od dvije do četiri veze na web-lokacije. Veze na web-lokacije neće se moći prikazivati s vašim oglasima dok se ne izrade barem dvije veze na web-lokacije i pridruže se računu, kampanji ili grupi oglasa kojoj oglas pripada.

Kako urediti proširenja za veze na web-lokacije

Da biste uredili veze na web-lokacije na razini računa, kampanje ili grupe oglasa, poduzmite ove korake:

 1. Odaberite kampanju ili grupu oglasa koja sadrži vezu na web-lokaciju koju želite urediti ili ostanite na razini "Sve kampanje" da biste uredili vezu na web-lokaciju na razini računa.
 2. Kliknite karticu Oglasna proširenja.
 3. Na padajućem izborniku odaberite Prikaz: proširenje za vezu na web-lokaciju.
 4. Kliknite vezu na web-lokaciju koju želite urediti.
 5. Vidjet ćete sve veze na web-lokacije na ovoj razini. Pronađite konkretnu vezu na web-lokaciju koju želite urediti i kliknite ikonu olovke pored nje.
 6. Unesite izmjene u vezu na web-lokaciju. Polje Opis izborno je. Kada ispunite oba retka opisa, vaša veza na web-lokaciju vjerojatno ispunjava uvjete za prikazivanje s navedenim pojedinostima.
 7. Nakon što završite s uređivanjem, kliknite Spremi.
 8. Veza na web-lokaciju izmijenit će se za sve grupe oglasa, kampanje ili proširenja na razini računa koja je dijele.

Zakazivanje veze na web-lokaciju

 1. Odaberite kampanju koja sadrži vezu na web-lokaciju koju želite urediti.
 2. Kliknite karticu Oglasna proširenja.
 3. Na padajućem izborniku odaberite Prikaz: proširenje za veze na web-lokacije.
 4. Otvorite odjeljak Proširenja za veze na web-lokacije i kliknite Uredi.
 5. Prikazuje se popis svih proširenja u toj kampanji.
 6. Pokazivač miša postavite iznad veze na web-lokaciju koju želite zakazati. Kliknite padajuću strelicu koja se prikaže pokraj ikone olovke i odaberite Uredi.
  • Imajte na umu da sve izmjene koje izvršite utječu na sve kampanje ili grupe oglasa koje dijele ovu vezu na web-lokaciju. Da biste izvršili izmjenu samo za ovu kampanju, odaberite Kopiraj i uredi.
 7. U obrascu koji se prikaže kliknite Datum početka/završetka, odjeljak za zakazivanje.
 8. Kliknite u okvire datuma početka i završetka da biste odabrali datume kada bi se veza na web-lokaciju trebala početi prikazivati i kada bi trebala završiti s prikazivanjem.
 9. U odjeljku Zakazivanje postavite dane u tjednu i vrijeme tijekom dana kada se veza na web-lokaciju treba prikazati. Sva vremena odnose se na vremensku zonu vašeg računa.
 10. Kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Prethodni Novi

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem