Om presentasjonsandel for eksakt samsvar

Hvis du bruker søkeord med fleksibelt samsvar, og presentasjonsandelen din er lav, kan det være lurt å sjekke presentasjonsandelen for eksakt samsvar for å se hvilke resultater du oppnår med søkeordene for søk som samsvarer nøyaktig med søkeordene dine.
Hvis du ikke vet så mye om presentasjonsandel, kan du finne ut mer i denne artikkelen.

Presentasjonsandel for eksakt samsvar er en prosentandel som beregnes ved å dele antallet presentasjoner kampanjen din har mottatt for søk som samsvarer nøyaktig med søkeordet ditt, på det totale anslaget for antallet presentasjoner med eksakt samsvar du var kvalifisert til å motta.

I denne artikkelen kan du se når du bør bruke presentasjonsandelen for eksakt samsvar i stedet for standardpresentasjonsandelen for fleksibelt samsvar. Du finner også ut hva presentasjonsandel for eksakt samsvar betyr, og hvilke handlinger du kan foreta ut fra resultatene du oppnår.

Før du begynner

Hvis du ikke vet forskjellen mellom fleksibelt samsvar og eksakt samsvar ennå, kan du finne ut mer om alternativene for søkeordsamsvar.

Hvis du ikke vet så mye om presentasjonsandel, kan du finne ut mer i denne artikkelen.

Informasjon om presentasjonsandel for eksakt samsvar er bare tilgjengelig for kampanjer i Søkenettverket.

Når skal den brukes?

Tenk deg at du bruker «blomster» som søkeord med fleksibelt samsvar. I så fall kan annonsen din vises for kunder som søker etter «blomster», eller et relatert søk som «roser». 

Ut fra presentasjonsandelen for eksakt samsvar kan du se hvor ofte søkeordet vises når en bruker søker etter «blomster».

På denne måten kan du finne ut om presentasjonsandelen din er lav for alle søk eller bare for søkeord med fleksibelt samsvar.

Betydning

Hvis presentasjonsandelen din er lav for alle søk, kan det være lurt å finne ut mer om strategier for å forbedre presentasjonsandelen.

Hvis presentasjonsandelen derimot bare er lav for søk med fleksibelt samsvar, kan du vurdere å kjøre en søketekstrapport. I denne rapporten ser du hvilke søk som ikke samsvarer nøyaktig med søkeordene dine. Du kan også øke presentasjonsandelen for disse søkene ved å legge til de aktuelle uttrykkene som søkeord og tilordne høyere bud. Hvis en søketerm ikke er relevant nok for produktene eller tjenestene du tilbyr, kan du i stedet legge til søketermen som negativt søkeord.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt