Всичко за дела на импресиите с точно съвпадение

Ако използвате ключови думи с широко съвпадение и имате нисък дял на импресиите, е добре да прегледате данните за дела на импресиите с точно съвпадение, за да видите каква е ефективността на ключовите Ви думи само в търсенията, които точно съвпадат с тях.
Ако тази статия е първото Ви запознанство с дела на импресиите, отделете малко време, за да научите какво представлява той.

Делът на импресиите при точно съвпадение представлява процентното съотношение между получените от кампанията Ви импресии за търсения, съвпадащи точно с ключовата Ви дума, и прогнозния брой импресии с точно съвпадение, за чието получаване сте отговаряли на условията.

В тази статия ще Ви покажем кога може да използвате дял на импресиите с точно съвпадение вместо стандартния дял на импресиите с широко съвпадение. Също така ще разберете какво означава „дял на импресиите с точно съвпадение“ и какви действия може да предприемете въз основа на неговата ефективност.

Преди да започнете

Ако все още не знаете каква е разликата между широко и точно съвпадение, научете повече за опциите за съвпадение на ключовите думи.

Ако тази статия е първото Ви запознанство с дела на импресиите, отделете малко време, за да научите какво представлява той.

Данните за дела на импресиите с точно съвпадение са налични само за кампании в мрежата за търсене.

Кога се използва

Да предположим, че имате ключова дума с широко съвпадение „цветя“. Клиент може да види рекламата Ви, ако търси по „цветя“ или ако направи подобно търсене, например „рози". 

От показателя за дела на импресиите при точно съвпадение ще получите информация за това колко често се показва ключовата Ви дума, когато потребител търси по „цветя“.

След това можете да определите дали делът на импресиите Ви е нисък при всички търсения, или само при онези с широко съвпадение на ключовите Ви думи.

Какво означава това

Ако делът на импресиите Ви е нисък във всички търсения, е добре да научите повече за стратегиите за подобряване дела на импресиите.

Ако делът на импресиите Ви е нисък само при търсения, които съответстват широко на ключовите Ви думи, помислете дали да не изготвите отчет за думите за търсене. Можете не само да видите при кои търсения не е налице точно съвпадение с ключовите Ви думи, но и да увеличите дела на импресиите си при тези търсения, като добавите съответните термини като ключови думи и им зададете подходящи по-високи оферти. Ако от друга страна някоя дума за търсене не е достатъчно уместна за предлаганите от Вас продукти или услуги, можете да я добавите като отрицателна ключова дума.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си