Forbedre visningsandelen

Hvis du ønsker å øke visningsandelen din, må annonsene dine vises oftere eller flere steder.

I denne artikkelen gir vi deg noen tips til hvordan du kan forbedre visningsandelen, og hva du bør ta hensyn til i kampanjer i Displaynettverket.

Før du begynner

Hvis du ikke vet noe om visningsandel, bør du først finne ut mer.

Hvis du vil se visningsandelen din, kan du finne ut hvordan du henter ut data om visningsandel.

 

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Sånn forbedrer du visningsandelen

Her er noen generelle tips for hvordan du kan forbedre visningsandelen:

  • Øk kampanjebudsjettet: Husk at det er budsjettet som avgjør hvor ofte annonsen vises, så et høyere budsjett kan føre til at annonsen din vises for en høyere prosentandel av det totale antallet visninger.
  • Øk budet: Du kan øke sannsynligheten for at en annonse vises for en gitt annonseauksjon, ved å øke budet.
  • Reduser antallet regionale mål: Hvis du reduserer antallet regionale mål, kan det hende du oppnår høyere visningsandel. Vær imidlertid oppmerksom på at en reduksjon i antallet regionale mål også reduserer antallet potensielle visninger som er tilgjengelige.
  • Tilpass budsjettet: Hvis du øker antallet regionale mål, kan det hende at visningsandelen reduseres. Dette kommer av at det nå er flere potensielle visninger tilgjengelige for annonsene dine. Hvis du vil unngå dette, kan du vurdere om budsjettet ditt bør justeres, slik at det dekker kostnadene knyttet til de nye kampanjeinnstillingene.
  • Forbedre annonsekvaliteten: For kampanjer i Søkenettverket kan du forbedre annonsekvaliteten din.

For kampanjer i Displaynettverket

Noe av det lureste du kan gjøre, er å forbedre kvaliteten på annonsene dine i Displaynettverket.

Juster antallet administrerte plasseringer. Når du bruker administrerte plasseringer, velger du hvilke av nettstedene eller delsettene av nettstedene i Displaynettverket du ønsker at annonsen din skal vises på.

  • Hvis du øker antallet plasseringer, må du samtidig vurdere om budsjettet også skal justeres, slik at det dekker kostnadene knyttet til de nye kampanjeinnstillingene.
  • Hvis du reduserer antallet plasseringer, øker kanskje visningsandelen, men husk at størrelsen på «kaken» samtidig er redusert.

Forbedring av absolutt toppvisningsandel

Med absolutt toppvisningsandel sikter vi til hvor mange prosent av de totale visningene som forekom i den mest fremtredende plasseringen på en side der Shopping-kampanjer ble vist.

  • Forbedre datakvaliteten: Med produktinformasjonen din legger du føringer for atferden og resultatene til annonsene dine. Finn ut hvordan du optimaliserer produktinformasjon.
  • Øk budet: Hvis du øker budet ditt, kan du øke sannsynligheten for at annonsen din blir vist i en mer fremtredende plassering.
  • Øk budsjettet: Hvis du bruker opp budsjettet ditt før dagen er omme, kan en budsjettøkning øke sannsynligheten for at annonsen din blir vist i en mer fremtredende plassering.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt