Získání údajů o podílu zobrazení

Podíl zobrazení srovnává výkon vašich reklam s výkonem reklam jiných inzerentů.

Při výpočtu této metriky se počet zobrazení zaznamenaných reklamou vydělí celkovým počtem zobrazení, kterého mohla vaše reklama dosáhnout.

V tomto článku zjistíte, jak zobrazit údaje o podílu zobrazení a na jaké metriky se zaměřit. Najdete zde také další informace o tom, jak podíl zobrazení funguje.

Než začnete

Pokud se zde s pojmem „podíl zobrazení“ setkáváte poprvé, nejprve si o něm přečtěte více.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek klikněte na možnost Kampaně, Reklamní sestavy nebo Produktové reklamy (u kampaní v Nákupech Google), případně na možnost Klíčová slova.
 3. Klikněte na ikonu sloupců Sloupce a vyberte možnost Upravit sloupce.
 4. Klikněte na Konkurenční metriky a přidejte sloupce s údaji o podílu zobrazení zaškrtnutím políček vedle jejich názvů.
 5. Klikněte na Použít. V tabulce statistik se nyní ukážou údaje o podílu zobrazení.

Jiné možnosti prohlížení údajů o podílu zobrazení

 • Údaje o podílu zobrazení pro konkrétní reklamní sestavy a klíčová slova si můžete prohlížet po aktivaci sloupců Podíl zobrazení na stránkách Reklamní sestavyKlíčová slova.
 • U kampaní v Nákupech Google si údaje o podílu zobrazení můžete prohlížet na stránkách Kampaně, Reklamní sestavy nebo Skupiny produktů.

Na jaké metriky se zaměřit

Níže uvádíme některé metriky, díky nimž o podílu zobrazení získáte lepší představu:

 • Podíl zobrazení ve Vyhledávací síti: Počet zobrazení zaznamenaných ve Vyhledávací síti vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli zaznamenat.
 • Podíl zobrazení v Obsahové síti: Počet zobrazení zaznamenaných v Obsahové síti vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli zaznamenat.
 • Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání (rozpočet): Procento času, po který se reklamy nezobrazovaly ve Vyhledávací síti kvůli nízkému rozpočtu. Tyto údaje jsou dostupné pouze na úrovni kampaně.
 • Podíl ztracených zobrazení v Obsahové síti (rozpočet): Procento času, po který se reklamy nezobrazovaly v Obsahové síti kvůli nízkému rozpočtu. Tyto údaje jsou dostupné pouze na úrovni kampaně.
 • Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání (hodnocení): Procento času, po který se reklamy nezobrazovaly ve Vyhledávací síti kvůli nízkému hodnocení reklamy v aukci. Poznámka: Pokud jste během zkoumaného období vyčerpali rozpočet, metrika Podíl ztracených zobrazení (hodnocení) se na kartě Reklamní sestavy nezobrazí.
 • Podíl ztracených zobrazení v Obsahové síti (hodnocení): Procento času, po který se reklamy nezobrazovaly v Obsahové síti kvůli nízkému hodnocení reklamy. Poznámka: Pokud jste během zkoumaného období vyčerpali rozpočet, metrika Podíl ztracených zobrazení (hodnocení) se na kartě Reklamní sestavy nezobrazí.
 • Podíl zobrazení přesné shody ve vyhledávání: Počet zaznamenaných zobrazení vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli zaznamenat ve Vyhledávací síti na vyhledávací dotazy přesně odpovídající klíčovým slovům (nebo jejich blízkým variantám). Není k dispozici pro kampaně v Nákupech Google.

Důležitá upozornění

 • Přehledy podílů zobrazení se vytvářejí za každý typ kampaně zvlášť. Souhrnný přehled za celý účet se nevytváří.
 • Všechny metriky podílu zobrazení se aktualizují několikrát denně.
 • U kampaní ve Vyhledávací a v Obsahové síti jsou pro sloupce s podíly zobrazení k dispozici data od října 2012 do současnosti. Podíl zobrazení pro kampaně v Nákupech Google obsahuje údaje od září 2013 do současnosti. To neplatí pro podíl ztracených zobrazení ve Vyhledávací síti z důvodu rozpočtu, kde jsou k dispozici údaje od listopadu 2014.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory