Получаване на данни за дела на импресиите

Делът на импресиите показва каква е ефективността на рекламите Ви спрямо тази на рекламите на други хора.

Този показател се изчислява, като броят на получените от рекламата Ви импресии се раздели на общия брой импресии, за чието получаване е отговаряла на условията.

В тази статия ще Ви покажем как да преглеждате данните за дела на импресиите, кои показатели да разглеждате, както и повече информация за начина на работа на дела на импресиите.

Преди да започнете

Ако тази статия е първото Ви запознанство с дела на импресиите, отделете малко време, за да прочетете какво представлява той.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. От страничното меню кликнете върху Кампании, Рекламни групи или групи продукти (за кампании в Пазаруване) или Ключови думи.
 3. Кликнете върху иконата на графи Графи и след това – върху Промяна на графи.
 4. Кликнете върху Конкурентни показатели и добавете графи за дела на импресиите, като поставите отметка в кутийките до името на графите.
 5. Кликнете върху Прилагане. Информация за дела на импресиите вече ще се показва в таблицата със статистическите Ви данни.

Други начини за преглеждане на дела на импресиите

 • Разглеждайте данни за дела на импресиите за конкретни рекламни групи и ключови думи, като активирате графа „Дял на импресиите“ на страниците Рекламни групи и Ключови думи.
 • При кампаниите в Пазаруване можете да разглеждате данни за дела на импресиите на страниците Кампании, Рекламни групи или Групи продукти.

Кои показатели да разглеждам

Следват някои показатели, които ще Ви помогнат да разберете своя дял на импресиите:

 • Дял на импресиите в мрежата за търсене: Импресиите, които сте получили в тази мрежа, разделени на прогнозния брой импресии, за чието получаване сте отговаряли на условията.
 • Дял на импресиите в дисплейната мрежа: Импресиите, които сте получили в тази мрежа, разделени на прогнозния брой импресии, за чието получаване сте отговаряли на условията.
 • Дял на пропуснатите импресии в мрежата за търсене (бюджет): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в мрежата за търсене поради недостатъчен бюджет. Тези данни са налице само на ниво кампания.
 • Дял на пропуснатите импресии в дисплейната мрежа (бюджет): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в дисплейната мрежа поради недостатъчен бюджет. Тези данни са налице само на ниво кампания.
 • Дял на пропуснатите импресии в мрежата за търсене (ранг): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в мрежата за търсене поради нисък рекламен ранг в рекламния търг. Забележка: Ако в даден момент от разглеждания период от време бюджетът Ви е бил изчерпан, делът на пропуснатите импресии (ранг) няма да бъде показан в раздела „Рекламни групи“.
 • Дял на пропуснатите импресии в дисплейната мрежа (ранг): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в дисплейната мрежа поради нисък рекламен ранг. Забележка: Ако в даден момент от разглеждания период от време бюджетът Ви е бил изчерпан, делът на пропуснатите импресии (ранг) няма да бъде показан в раздела „Рекламни групи“.
 • Дял на импресиите при точно съвпадение в мрежата за търсене: Импресиите, които сте получили, разделени на прогнозния брой импресии, за чието получаване в мрежата за търсене сте отговаряли на условията за думи за търсене, съответстващи точно на ключовите Ви думи (или са били близки варианти на ключовите Ви думи). Не е налице за кампании в Пазаруване.

Имайте предвид следното

 • Показателите за дела на импресиите се отчитат поотделно за всеки тип кампания и не се обобщават в профила.
 • Всички показатели за дела на импресиите се актуализират няколко пъти на ден.
 • Данните за графите за дела на импресиите за кампании в мрежата за търсене и дисплейната мрежа са налице от октомври 2012 г. до настоящия момент. Делът на импресиите за кампании за Пазаруване е наличен от септември 2013 г. до настоящия момент, с изключение на показателя „Дял на проп. импр. в мр. за търсене (бюджет)“, който е наличен от ноември 2014 г.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си