Получаване на данни за дела на импресиите

Делът на импресиите показва каква е ефективността на рекламите Ви спрямо таи на рекламите на други хора.

Този показател се изчислява, като броят на получените от рекламата Ви импресии се раздели на общия брой импресии, за чието получаване е отговаряла на условията.

В тази статия ще Ви покажем как да преглеждате данните за дела на импресиите, кои показатели да разглеждате, както и повече информация за начина на работа на дела на импресиите.

Преди да започнете

Ако тази статия е първото Ви запознанство с дела на импресиите, отделете малко време, за да прочетете какво представлява той.

Инструкции

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Кликнете върху бутона Графи над таблицата си със статистически данни, след което изберете „Промяна на графи“ от падащото меню.
 4. Кликнете върху Конкурентни показатели, след което добавете представляващите интерес за Вас графи за дела на импресиите.
 5. Кликнете върху Запазване. В таблицата със статистическите Ви данни вече ще се показва информация за дела на импресиите.
 6. За да изтеглите данните във вид на отчет, кликнете върху бутона за изтегляне download icon в лентата с инструменти над таблицата.

Други начини за преглеждане на дела на импресиите

 • Преглеждайте данните за дела на импресиите за конкретни рекламни групи и ключови думи, като активирате графата „Дял на импресиите“ в разделите Рекламни групи и Ключови думи.
 • За кампании в Пазаруване можете да преглеждате данните за дела на импресиите в разделите Кампании, Рекламни групи или Групи продукти.
 • Използвайте редактора на отчети за създаване на персонализирана таблица или диаграма с данни за дела на импресиите. Научете повече за редактора на отчети.

Кои показатели да разглеждам

Следват някои показатели, които ще Ви помогнат да разберете своя дял на импресиите:

 • Дял на импресиите в мрежата за търсене: Импресиите, които сте получили в тази мрежа, разделени на прогнозния брой импресии, за чието получаване сте отговаряли на условията.

 • Дял на импресиите в дисплейната мрежа: Импресиите, които сте получили в тази мрежа, разделени на прогнозния брой импресии, за чието получаване сте отговаряли на условията.

 • Дял на проп. импр. в мр. за търсене (бюджет): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в мрежата за търсене поради недостатъчен бюджет. Тези данни са налице само на ниво кампания.

 • Дял на проп. импр. в дисплейната мр. (бюджет): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в дисплейната мрежа поради недостатъчен бюджет. Тези данни са налице само на ниво кампания.

 • Дял на проп. импр. в мр. за търсене (ранг): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в мрежата за търсене поради нисък рекламен ранг в рекламния търг. Забележка: Ако в даден момент от разглеждания период от време бюджетът Ви е бил изчерпан, делът на пропуснатите импресии (ранг) няма да бъде показан в раздела „Рекламни групи“.

 • Дял на проп. импр. в дисплейната мр. (ранг): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в дисплейната мрежа поради нисък рекламен ранг. Забележка: Ако в даден момент от разглеждания период от време бюджетът Ви е бил изчерпан, делът на пропуснатите импресии (ранг) няма да бъде показан в раздела „Рекламни групи“.

 • Дял на импр. с точно съотв. в мр. за търсене: Импресиите, които сте получили, делено на прогнозния брой импресии, за чието получаване в мрежата за търсене сте отговаряли на условията за думи за търсене, съответстващи точно на ключовите Ви думи (или са били близки варианти на ключовите Ви думи). Не е налице за кампании в Пазаруване.

Имайте предвид следното

 • Показателите за дела на импресиите се отчитат поотделно за всеки тип кампания и не се обобщават в профила.
 • Всички показатели за дела на импресиите се актуализират два пъти дневно. 
 • Данните за графите за дела на импресиите за кампании в мрежата за търсене и дисплейната мрежа са налице от октомври 2012 г. до настоящия момент. Делът на импресиите за кампании в Пазаруване е наличен от септември 2013 г. до настоящия момент, с изключение на показателя „Дял на проп. импр. в мр. за търсене (бюджет)“, който е наличен от ноември 2014 г.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?