Legg til negative søkeord i kampanjer

Hvis du legger til negative søkeord i kampanjene dine i Søke- og Displaynettverket, kan du unngå å målrette annonsene dine mot nettsteder som inneholder de aktuelle termene.

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan legge til negative søkeord i søke- og bannerkampanjer. Du kan også finne ut hvordan du kan endre, fjerne eller laste ned negative søkeord.

Før du begynner

Hvis du ikke har brukt negative søkeord tidligere, kan du finne ut mer om dette i artikkelen Om negative søkeord.

Vær oppmerksom på følgende

Negative søkeord er ikke like nøyaktige i Displaynettverket som i Søkenettverket. Annonsen din kan derfor sporadisk bli vist på sider som inneholder disse termene. For bannerannonser tar systemet hensyn til maksimalt 5000 negative søkeord. Alternativer for nettstedskategorier og innholdsekskluderinger er de beste metodene for å unngå målretting mot urelaterte nettsteder eller videoer. 

For banner- og videokampanjer blir alle negative søkeord betraktet som søkeord med fleksibelt samsvar.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Søkeord i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på Negative søkeord.
 4. Klikk på plussknappen .

Herfra kan du ta i bruk nye søkeord, en ny liste over negative søkeord eller en eksisterende liste over negative søkeord i kampanjene eller annonsegruppene dine.

Legg til negative søkeord i kampanjer, annonsegrupper og lister over negative søkeord

 1. Velg Legg til negative søkeord eller opprett ny liste.
 2. Velg om du vil legge til negative søkeord i en kampanje eller annonsegruppe, og velg så den spesifikke kampanjen eller annonsegruppen. 
 3. Skriv inn søkeordene, ett per linje. Sørg for at de negative søkeordene ikke overlapper med de vanlige søkeordene – for da vises nemlig ikke annonsen din.
  • Merk: Hvis du legger til negative søkeord i en søkekampanje, kan du angi samsvartype ved å velge de riktige symbolene. For video- og bannerkampanjer blir alle negative søkeord lagt til med samsvartypen eksakt samsvar, og her kan du ikke endre samsvartypen.
 4. Hvis du legger til negative søkeord i en kampanje, kan du velge å lagre søkeordene i en ny eller eksisterende liste over negative søkeord. Denne listen kan du så bruke i kampanjen. Merk av for Lagre i en ny eller eksisterende liste, og gi så listen et navn, eller velg en eksisterende liste.
 5. Klikk på Lagre.

Bruk en eksisterende liste over negative søkeord 

 1. Velg Bruk en liste over negative søkeord
 2. Velg den kampanjen du vil bruke listene over negative søkeord i.
 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av listene over negative søkeord du vil bruke. 
 4. Klikk på Lagre.

Tips

Prøv å ekskludere nettsteder eller kategorier for å begrense visningen av bannerannonsene dine.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt