Nhận ý tưởng về từ khóa phủ định bằng cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Cũng như các từ khóa phủ định mà bạn nghĩ ra, báo cáo cụm từ tìm kiếm có thể giúp bạn có được nhiều ý tưởng hơn về cụm từ cần thêm làm từ khóa phủ định. Báo cáo hiển thị các cụm từ thực tế mọi người tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo và dẫn đến một lần nhấp. Khi duyệt báo cáo, bạn có thể phát hiện một số cụm từ tìm kiếm liên quan, nhưng không chính xác, với những gì bạn bán. 

Bài viết này cho bạn biết cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để có các ý tưởng về từ khóa phủ định nhằm giúp bạn nhắm mục tiêu tốt hơn đến những khách hàng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Theo mặc định, các từ khóa phủ định được thêm vào Chiến dịch tìm kiếm từ báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ được thêm dưới dạng đối sánh chính xác. Để thay đổi loại đối sánh, hãy sử dụng các ký hiệu phù hợp.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới làm quen với từ khóa phủ định, hãy tìm hiểu thêm Về từ khóa phủ định.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Xin lưu ý rằng tính năng nhắm mục tiêu tự động chỉ có trong trải nghiệm Google Ads mới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
 3. Nhấp vào Cụm từ tìm kiếm ở trên cùng.

 4. Để xem cụm từ tìm kiếm cho một nhóm các từ khóa đã chọn, hãy nhấp vào Từ khóa tìm kiếm và chọn các hộp bên cạnh các từ khóa bạn muốn xem cụm từ tìm kiếm. Sau đó nhấp vào Cụm từ tìm kiếm trong menu xuất hiện phía trên bảng.

 5. Chọn hộp kiểm cạnh bên cụm từ tìm kiếm mà bạn muốn thêm dưới dạng từ khóa phủ định, rồi nhấp vào Thêm dưới dạng từ khóa phủ định. Theo mặc định, các từ khóa phủ định được thêm vào Chiến dịch tìm kiếm từ báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ được thêm dưới dạng đối sánh chính xác. Để thay đổi loại đối sánh, hãy sử dụng các ký hiệu phù hợp

 

Từ đây, bạn có thể thêm từ khóa phủ định vào một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, danh sách từ khóa phủ định hiện có hoặc danh sách từ khóa phủ định mới. 

Thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch

 1. Chọn Nhóm quảng cáo hoặc Chiến dịch. Mỗi từ khóa phủ định sẽ được thêm vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch được liên kết với các cụm từ tìm kiếm tương ứng.
 2. Nhấp vào Lưu

Thêm từ khóa phủ định vào danh sách từ khóa phủ định hiện có

 1. Chọn Danh sách từ khóa phủ định.
 2. Chọn danh sách từ khóa phủ định hiện có từ menu thả xuống. 
 3. Tùy chọn: Áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho tất cả những chiến dịch được liên kết với các cụm từ tìm kiếm tương ứng bằng cách chọn Thêm vào chiến dịch.
 4. Nhấp vào Lưu.

Thêm từ khóa phủ định vào danh sách từ khóa phủ định mới

 1. Chọn Danh sách từ khóa phủ định.
 2. Chọn Lưu dưới dạng danh sách mới và áp dụng từ khóa phủ định. Danh sách sẽ được áp dụng cho tất cả các chiến dịch được liên kết với các cụm từ tìm kiếm tương ứng. 
 3. Nhấp vào Lưu

Lưu ý


Đảm bảo từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố