Nhận ý tưởng về từ khóa phủ định bằng cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm có thể giúp bạn nhận được nhiều ý tưởng hơn về từ hoặc cụm từ cần thêm làm từ khóa phủ định. Báo cáo này hiển thị các cụm từ thực tế mà một số lượng lớn người dùng đã tìm kiếm và đã kích hoạt quảng cáo của bạn. Khi duyệt qua báo cáo, bạn có thể phát hiện một số cụm từ tìm kiếm có liên quan (nhưng không chính xác) với những gì bạn bán.

Bài viết này cho bạn biết cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để có các ý tưởng về từ khóa phủ định nhằm giúp bạn nhắm mục tiêu tốt hơn đến những khách hàng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Lưu ý: Theo mặc định, các từ khóa phủ định được thêm vào Chiến dịch tìm kiếm từ báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ được thêm dưới dạng kiểu khớp chính xác phủ định. Để thay đổi kiểu khớp, hãy sử dụng các ký hiệu phù hợp.

Trước khi bắt đầu

Xin lưu ý rằng các kiểu khớp từ khóa phủ định hoạt động khác với các kiểu khớp khẳng định và không khớp với các biến thể. Nếu bạn mới làm quen với từ khóa phủ định, hãy tìm hiểu thêm Về từ khóa phủ định.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
 3. Để xem cụm từ tìm kiếm cho tất cả các từ khóa, hãy nhấp vào Cụm từ tìm kiếm ở trên cùng. Để xem cụm từ tìm kiếm chỉ dành cho một nhóm từ khóa đã chọn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh những từ khóa mà bạn muốn xem cụm từ tìm kiếm. Sau đó, hãy nhấp vào Cụm từ tìm kiếm trong trình đơn xuất hiện ở phía trên bảng.

 4. Đánh dấu vào các hộp bên cạnh cụm từ tìm kiếm mà bạn muốn thêm làm từ khóa phủ định, sau đó nhấp vào Thêm dưới dạng từ khóa phủ định

Từ đây, bạn có thể thêm từ khóa phủ định vào một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, danh sách từ khóa phủ định hiện có hoặc danh sách từ khóa phủ định mới.

Thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch

 1. Chọn Nhóm quảng cáo hoặc Chiến dịch. Mỗi từ khóa phủ định sẽ được thêm vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch được liên kết với các cụm từ tìm kiếm tương ứng.
 2. Nhấp vào Lưu.

Thêm từ khóa phủ định vào danh sách từ khóa phủ định hiện có

 1. Chọn Danh sách từ khóa phủ định.
 2. Chọn danh sách từ khóa phủ định hiện có từ trình đơn thả xuống.
 3. Tùy chọn: Áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho tất cả những chiến dịch được liên kết với các cụm từ tìm kiếm tương ứng bằng cách chọn Thêm vào chiến dịch.
 4. Nhấp vào Lưu.

Thêm từ khóa phủ định vào danh sách từ khóa phủ định mới

 1. Chọn Danh sách từ khóa phủ định.
 2. Chọn Lưu dưới dạng danh sách mới và áp dụng từ khóa phủ định. Danh sách sẽ được áp dụng cho tất cả các chiến dịch được liên kết với các cụm từ tìm kiếm tương ứng.
 3. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

Hãy đảm bảo từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với từ khóa bạn muốn phân phát. Điều này sẽ khiến quảng cáo của bạn không hiển thị.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố