Nhận ý tưởng về từ khóa phủ định bằng cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Cũng như các từ khóa phủ định mà bạn nghĩ ra, báo cáo cụm từ tìm kiếm có thể giúp bạn có được nhiều ý tưởng hơn về cụm từ cần thêm làm từ khóa phủ định. Báo cáo hiển thị các cụm từ thực tế mọi người tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo và dẫn đến một lần nhấp. Khi duyệt báo cáo, bạn có thể phát hiện một số cụm từ tìm kiếm liên quan, nhưng không chính xác, với những gì bạn bán. 

Bài viết này cho bạn biết cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để có các ý tưởng về từ khóa phủ định nhằm giúp bạn nhắm mục tiêu tốt hơn đến những khách hàng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Theo mặc định, các từ khóa phủ định được thêm vào Chiến dịch tìm kiếm từ báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ được thêm dưới dạng đối sánh chính xác. Để thay đổi loại đối sánh, hãy sử dụng các ký hiệu phù hợp.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới làm quen với từ khóa phủ định, hãy tìm hiểu thêm Về từ khóa phủ định.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Xin lưu ý rằng tính năng nhắm mục tiêu tự động chỉ có trong trải nghiệm Google Ads mới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Từ khóa.
 3. Chọn hộp kiểm cạnh những từ khóa bạn muốn chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút Cụm từ tìm kiếm ở phía trên bảng. 
 4. Bạn sẽ được chuyển đến trang Cụm từ tìm kiếm. Trang này hiển thị chi tiết cho các từ khóa bạn đã chọn. Để xem chi tiết cho tất cả các từ khóa trong báo cáo của bạn, hãy nhấp vào liên kết "Hiển thị tất cả". See search terms
 5. Chọn hộp cạnh những từ khóa bạn muốn thêm làm từ khóa phủ định, sau đó nhấp vào nút Thêm dưới dạng từ khóa phủ định. Theo mặc định, các từ khóa phủ định được thêm vào Chiến dịch tìm kiếm từ báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ được thêm dưới dạng đối sánh chính xác. Để thay đổi loại đối sánh, hãy sử dụng các ký hiệu phù hợp.

  Lưu ý

  Đảm bảo từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị.

 6. Thêm từ khóa phủ định ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cấp chiến dịch.
 7. Thêm các từ khóa phủ định vào một danh sách từ khóa phủ định hiện tại hoặc tạo danh sách mới.  
 8. Nhấp vào Lưu.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố