Chỉnh sửa, xóa hoặc tải từ khóa phủ định xuống

Từ khóa phủ định có thể giúp chiến dịch của bạn tập trung hơn vào những gì khách hàng thực sự đang tìm kiếm.

Bài viết này cho bạn biết cách quản lý từ khóa phủ định bằng cách chỉnh sửa, xóa và tải xuống hàng loạt. Nội dung này áp dụng cho chiến dịch Tìm kiếm của bạn. Tìm hiểu thêm về cách Thêm từ khóa phủ định

Cách truy cập từ khóa phủ định

Để truy cập từ khóa phủ định của bạn, hãy nhấp vào Từ khóa trong menu trang, sau đó nhấp vào Từ khóa phủ định ở trên cùng. 

Cách chỉnh sửa từ khóa phủ định

  1. Đặt con trỏ lên phía bên phải của từ khóa phủ định và chọn biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
  2. Chỉnh sửa từ khóa phủ định của bạn. Để thay đổi loại đối sánh của từ khóa phủ định, hãy sử dụng trình đơn thả xuống để chọn loại đối sánh mới. 
  3. Nhấp vào Lưu.

Cách xóa từ khóa phủ định

  1. Chọn hộp kiểm bên cạnh những từ khóa phủ định bạn muốn xóa. 
  2. Chọn Xóa

Cách tải từ khóa phủ định xuống

  1. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở phía trên bảng.
  2. Nhấp vào nút tải xuống download icon.
  3. Chọn định dạng tải xuống cho báo cáo của bạn. Bạn cũng có thể gửi báo cáo vào hộp thư email cho chính mình hoặc lập lịch gửi báo cáo cho bạn. 

 

 

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố