Chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống từ khóa phủ định

Từ khóa phủ định có thể giúp chiến dịch của bạn tập trung hơn vào những gì khách hàng thực sự đang tìm kiếm.

Bài viết này cho bạn biết cách quản lý từ khóa phủ định bằng cách chỉnh sửa, xóa và tải xuống hàng loạt. Nội dung này áp dụng cho chiến dịch Tìm kiếm của bạn. Tìm hiểu thêm về cách Thêm từ khóa phủ định

Trước khi bắt đầu

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Cách truy cập từ khóa phủ định

Để truy cập từ khóa phủ định của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào tab Từ khóa.
 2. Nhấp vào tab Từ khóa phủ định.
 3. Bạn sẽ thấy hai bảng: "Cấp nhóm quảng cáo" và "Cấp chiến dịch".

Cách chỉnh sửa từ khóa phủ định

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh những từ khóa phủ định bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa trong bảng "Cấp nhóm quảng cáo" hoặc "Cấp chiến dịch" rồi chọn "Thay đổi văn bản từ khóa...". Thực hiện thay đổi của bạn cho từng từ khóa phủ định riêng lẻ trong các hộp xuất hiện.

  • (Tùy chọn) Để thay đổi loại đối sánh của từ khóa phủ định, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn loại đối sánh mới.
 3. Nhấp vào Lưu.

Cách xóa từ khóa phủ định

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh những từ khóa phủ định bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa trong bảng "Cấp nhóm quảng cáo" hoặc "Cấp chiến dịch", sau đó chọn "Xóa từ khóa". 

Cách tải từ khóa phủ định xuống

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh những từ khóa phủ định bạn muốn tải xuống.
 2. Nhấp vào nút tải xuống download icon trong bảng "Cấp nhóm quảng cáo" hoặc "Cấp chiến dịch".
 3. Bạn sẽ thấy mục "Tải xuống và lập lịch báo cáo". Nhập tên cho báo cáo của bạn trong hộp "Tên báo cáo". Chọn định dạng cho tệp của bạn từ menu thả xuống "Định dạng".
 4. Nhấp vào Tạo.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố