Ustalanie stawek w kampaniach promujących aplikacje

W kampaniach promujących aplikacje możesz zoptymalizować kierowanie i ustalanie stawek dla konkretnych celów kampanii, takich jak zwiększanie liczby użytkowników aplikacji lub uzyskanie większej aktywności nowych użytkowników w aplikacji. Z tego artykułu dowiesz się, jakie opcje optymalizacji i określania stawek są dla Ciebie dostępne oraz jak ustalać stawki na podstawie swoich celów.

Zanim zaczniesz

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z kampanii promujących aplikacje, przeczytaj najpierw artykuł Kampanie promujące aplikacje – informacje. Instrukcje w artykule Tworzenie kampanii promującej aplikację pomogą Ci utworzyć własną kampanię. 

Jak to działa

Przy tworzeniu kampanii promującej aplikacje możesz zoptymalizować ją w oparciu o to, jaki typ użytkownika jest dla Ciebie najbardziej wartościowy. Zanim jednak będzie możliwa optymalizacja pod kątem działań w aplikacji, musisz skonfigurować te działania jako zdarzenia konwersji w Google Ads lub Firebase. Dowiedz się więcej o śledzeniu konwersji aplikacji mobilnych.

Najprostszym sposobem śledzenia wszystkich konwersji w aplikacji jest użycie Google Analytics dla Firebase do raportów na temat działania aplikacji. Po połączeniu Firebase i Google Ads możliwe będzie ustalanie stawek dla zdarzeń w aplikacji, które ustawisz jako konwersje. Dowiedz się więcej o śledzeniu konwersji w aplikacjach mobilnych za pomocą Firebase.

Strategia i budżet ustalania stawek

Przyjrzyjmy się sposobom planowania strategii kampanii na podstawie budżetu ustalania stawek.

Skupienie się na pozyskiwaniu większej liczby instalacji

W przypadku kampanii skoncentrowanych na instalacjach aplikacji możesz określić opcję ustalania stawek dla instalacji aplikacji. Nazywa się to docelowym kosztem instalacji (docelowym CPI). Możesz wybrać, ile jesteś w stanie zapłacić, aby uzyskać nowego użytkownika dla swojej aplikacji. W innych częściach Google Ads wartość tę określa się jako docelowy koszt działania (docelowy CPA). Działa to w ten sam sposób, ale w kampanii promującej aplikację działanie oznacza instalację lub pierwsze uruchomienie aplikacji. 

Ustalając stawkę, informujesz Google Ads o średniej kwocie, jaką chcesz wydać za każdym razem, gdy ktoś zainstaluje Twoją aplikację. Pamiętaj, że wykorzystamy Twój budżet do uzyskania jak największej liczby instalacji za ustaloną kwotę. Jeśli więc ustawisz budżet dzienny na poziomie 100 PLN i docelowy koszt instalacji na poziomie 2 PLN, możesz uzyskać ze swoich reklam około 50 instalacji dziennie.

Skupienie się na przyciąganiu wybranych działań w aplikacji

W przypadku kampanii skoncentrowanych na działaniach w aplikacji możesz określić opcję ustalania stawek za zdarzenia w aplikacji. Nazywa się to docelowym kosztem działania (docelowym CPA). Możesz wybrać, ile jesteś w stanie zapłacić za nowego użytkownika Twojej aplikacji, który z większym prawdopodobieństwem ukończy wybrane zdarzenie. 

Ustalając stawkę, informujesz Google Ads o średniej kwocie, jaką chcesz wydać za każdym razem, gdy ktoś zainstaluje Twoją aplikację i wykona konkretne działanie w aplikacji. Pamiętaj, że wykorzystamy Twój budżet do uzyskania jak największej liczby instalacji za ustaloną kwotę. Jeśli więc ustawisz budżet dzienny na poziomie 300 PLN i docelowy koszt działania na poziomie 10 PLN, możesz uzyskać ze swoich reklam około 30 działań dziennie.

Skupienie się na uzyskaniu zwrotu z nakładów na reklamę

W przypadku kampanii skoncentrowanych na uzyskaniu docelowego zwrotu z nakładów na reklamę wyznaczasz docelową wartość zwrotu jako odsetek wydatków, jaki chcesz odzyskać w postaci przychodów. Możesz dzięki temu określić, ile pieniędzy chcesz zarobić na każdej złotówce wydanej na reklamę. 

Ustalając docelowy ROAS, podajesz Google Ads średnią kwotę, jaką chcesz odzyskać za każdą wydaną złotówkę. Pamiętaj, że wykorzystamy Twój budżet do uzyskania jak największych przychodów za ustaloną kwotę. Jeśli więc ustawisz budżet dzienny na poziomie 300 zł i docelowy ROAS na poziomie 20%, możesz uzyskać dzięki swoim reklamom około 60 zł.

Określanie strategii ustalania stawek za działania w aplikacji

Gdy nadejdzie czas wyboru strategii ustalania stawek, użyj jako punktu wyjścia średniej ważonej wysokości Twoich istniejących już stawek w budżecie. Z tej sekcji dowiesz się, jak znaleźć tę średnią.

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

  1. Zaloguj się na konto AdWords.
  2. Kliknij kartę Raporty.
  3. Kliknij + Raport i wybierz Tabela.
  4. W polu wyszukiwania wpisz „koszt” i przeciągnij opcję Koszt/wszystkie konw. na środek strony.
  5. Kliknij ikonę filtra Filter, w polu wyszukiwania zacznij wpisywać „konwersja”, wybierz nazwę działania powodującego konwersję, a następnie kliknij Zastosuj.
  6. Znajdź działanie związane z Twoją strategią optymalizacji kampanii i sprawdź średnią w kolumnie „Koszt/wszystkie konw.” tego działania.

Używanie widżetu Szacowane efekty stawek

Widżet Szacowane efekty stawek pomaga Ci w ustalaniu stawek umożliwiających realizację celów kampanii promującej aplikację.

Więcej informacji o widżecie Szacowane efekty stawek.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa