Over bieden in app-campagnes

In app-campagnes kunt u uw targeting en biedingen optimaliseren voor specifieke campagnedoelen, zoals meer app-gebruikers of meer in-app-acties van nieuwe gebruikers, of zelfs een bepaald doelrendement op advertentie-uitgaven. In dit artikel wordt uitgelegd welke opties voor optimalisatie en bieden beschikbaar zijn en hoe u deze biedingen instelt op basis van uw doelen.

Voordat u begint

Als u nog nooit een app-campagne heeft gebruikt, kunt u het best eerst Over app-campagnes lezen. Als u klaar bent om een campagne te maken, volgt u de instructies in Een app-campagne maken.

Hoe het werkt

Als u een app-campagne maakt, kunt u ervoor kiezen de campagne te optimaliseren op basis van het type gebruiker dat voor u het waardevolst is. Voordat u kunt optimaliseren voor in-app-acties, moet u deze acties instellen als conversiegebeurtenissen in Google Ads. Hiervoor kunt u ook Firebase gebruiken. Meer informatie over conversies bijhouden voor mobiele apps

De eenvoudigste manier om al uw app-conversies bij te houden, is om Google Analytics voor Firebase te gebruiken voor uw app-rapportage. Zodra u Firebase en Google Ads heeft gekoppeld, kunt u bieden voor in-app-gebeurtenissen die u heeft ingesteld als conversies. Meer informatie over hoe u conversies via mobiele apps kunt bijhouden met Firebase

Biedstrategieën voor app-campagnes

Laten we eens kijken hoe u uw campagnestrategie kunt plannen voor specifieke biedingstypen.

Alle biedstrategieën voor app-campagnes hebben een specifiek doel en zijn erop gericht de gewenste prestaties te behalen gedurende de conversieperiode van uw in-app-gebeurtenis. Fluctuaties in de veiling kunnen ertoe leiden dat uw prestaties op bepaalde dagen hoger of lager uitvallen dan uw doel. Er wordt echter naar gestreefd over een langere periode gemiddeld de gewenste campagneprestaties te behalen.

Uw campagnes richten op meer installaties (campagnes met de biedstrategieën 'Doelkosten per installatie' en 'Aantal conversies maximaliseren')

Voor campagnes die zijn gericht op app-installaties, kunt u ervoor kiezen om wel een bod in te stellen of geen bod in te stellen. Als het selectievakje om een bod in te stellen, is aangevinkt, wordt dit een doel-CPI-campagne (doelkosten per installatie) genoemd. Hiermee kunt u aangeven hoeveel u bereid bent te betalen om een nieuwe gebruiker voor uw app te werven.

Als u uw bod instelt, laat u Google Ads weten wat het gemiddelde bedrag is dat u bereid bent uit te geven telkens wanneer iemand uw app installeert. Uw budget wordt gebruikt om zoveel mogelijk installaties te genereren met het bedrag dat u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een gemiddeld dagbudget van € 100 heeft ingesteld en uw doelkosten per installatie € 2 zijn, is het uw doel om ongeveer 50 installaties per dag te behalen via uw advertenties.

Als het selectievakje bij 'Kosten per installatie' in 'Campagne-instellingen' niet is aangevinkt, is de campagne een campagne van het type Aantal conversies maximaliseren. Als u dit campagnetype gebruikt, worden automatisch de juiste biedingen ingesteld, zodat u zoveel mogelijk installaties kunt behalen met het budget van uw campagne.

Opmerking: Voor campagnes van het type 'Aantal conversies maximaliseren' die over een klein budget beschikken, kan het optimale bod per conversie hoger zijn dan uw budget. Voor campagnes van het type 'Aantal conversies maximaliseren' die over een klein budget beschikken, kunnen mogelijk helemaal geen conversies worden gegenereerd. Meer informatie over bieden op basis van 'Aantal conversies maximaliseren'

Uw campagnes richten op meer in-app-acties van een bepaald type (campagnes met de biedstrategie Doelkosten per actie)

Voor campagnes die zijn gericht op in-app-acties, moet u doelkosten instellen om in-app-gebeurtenissen te genereren. Dit wordt doelkosten per actie (doel-CPA) genoemd. Hiermee kunt u aangeven hoeveel u bereid bent te betalen voor een nieuwe gebruiker van uw app voor wie de kans groter is dat die de in-app-actie uitvoert die u heeft geselecteerd.

Als u uw bod instelt, laat u Google Ads weten wat het gemiddelde bedrag is dat u wilt uitgeven telkens wanneer iemand uw app installeert en de specifieke in-app-actie uitvoert. Uw budget wordt gebruikt om zoveel mogelijk installaties te genereren met het bedrag dat u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een gemiddeld dagbudget van € 300 heeft ingesteld en uw doelkosten per actie € 10 zijn, is het uw doel om ongeveer 30 acties per dag te behalen via uw advertenties.

Uw biedstrategie voor in-app-acties bepalen

Wanneer het tijd is om een biedstrategie te kiezen, gebruikt u een budgetgewogen gemiddelde van uw bestaande biedingen voor in-app-acties als uitgangspunt. In dit gedeelte vindt u instructies om dat gemiddelde te vinden.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het rapportage-icoon .
 3. Klik op de plusknop en selecteer Tabel.
 4. Geef 'Conversie' op in het zoekveld en sleep Kosten/alle conv. naar het midden van de pagina.
 5. Klik op het filtericoon Filter, voer 'Conversie' in het zoekveld in, selecteer Naam van conversieactie en klik op Toepassen.
 6. Zoek de actie die is gerelateerd aan de optimalisatiestrategie van uw campagne. U kunt het gemiddelde bekijken in de kolom 'Kosten/alle conv.' voor die actie.

De widget 'Hulp bij biedingen' gebruiken

Met de widget 'Hulp bij biedingen' kunt u de juiste biedingen instellen om uw app-campagnedoelen te behalen.

Meer informatie over de widget Hulp bij biedingen

Uw campagnes richten op een bepaald rendement op advertentie-uitgaven (doelrendement op advertentie-uitgaven)

Apple implementeert binnenkort nieuw privacybeleid voor iOS 14-gebruikers. Dit kan van invloed zijn op de prestaties van uw iOS-campagne in Google Ads. Als u deelneemt aan onze bèta voor doel-ROAS-campagnes in iOS, raden we u aan deze campagnes te onderbreken en weer doel-CPA-biedingen te gebruiken.
Opmerking: Voor app-campagnes bevindt de strategie Doel-ROAS zich momenteel in de bètafase. Bovendien is hiervoor optimalisatie vereist van in-app-gebeurtenissen die via de Google Analytics voor Firebase-SDK worden aangeleverd en ook een dynamische opbrengstwaarde doorgeven.

Deze biedstrategie wordt aanbevolen als u een specifiek rendement op advertentie-uitgaven wilt genereren met uw app-campagnes.

Voor campagnes die zijn gericht op het behalen van rendement op advertentie-uitgaven, stelt u een doelrendement op advertentie-uitgavenwaarde in als een percentage van de waarde per uitgaven. Hiermee kunt u kiezen welk bedrag u terug wilt voor elke euro die u uitgeeft.

Wanneer u uw doel-ROAS instelt, laat u Google Ads weten wat het gemiddelde bedrag is dat u terug wilt voor elke uitgegeven euro. Uw budget wordt gebruikt om zoveel mogelijk waarde te genereren met het bedrag dat u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een gemiddeld dagbudget van € 300 heeft ingesteld en uw doel-ROAS 20% is, is het uw doel om gedurende de periode die bij uw in-app-gebeurtenis hoort, ongeveer € 60 aan waarde te genereren met uw advertenties.

Afhankelijk van het dagbudget van uw campagne moet u een afweging maken over de hoogte van uw doel-ROAS in relatie tot het bereik van uw campagne. Bij een hoger ROAS-doel valt het aantal mogelijke installaties lager uit, terwijl campagnes bij een lager ROAS-doel doorgaans eenvoudiger kunnen worden uitgebreid.

Een aanbevolen eerste doel-ROAS instellen als u momenteel gebruikmaakt van campagnes met de biedstrategie Doelkosten per actie

Als u in het verleden al campagnes met de biedstrategie 'Doelkosten per actie' (doel-CPA) heeft uitgevoerd, wordt uw in het verleden behaalde rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) gebruikt om uw eerste ROAS-doel te berekenen.

Als u een doel-ROAS-campagne maakt, raden we u aan de volgende stappen te volgen om een eerste doel-ROAS in te stellen die aansluit bij de historische prestaties van uw doel-CPA-campagne. Hierdoor kan de campagne correct worden geïnitialiseerd.

 1. Stel eerst de conversieperiode vast van uw in-app-gebeurtenis die beschikbaar is voor bieden.
 2. Stel vervolgens vast hoe een vergelijkbare campagne* gedurende die periode heeft gepresteerd (voor een periode van 30 dagen kijkt u bijvoorbeeld alleen naar statistieken die ouder zijn dan 30 dagen).
  • *Een campagne die dezelfde app-ID promoot en gebruikmaakt van dezelfde voor bieden beschikbare gebeurtenis en van dezelfde instellingen voor targeting op locatie/taal.
 3. Schakel hiervoor de kolom Conv.waarde/kosten in.
 4. Het kan een goed idee zijn de behaalde ROAS (conv.waarde/kosten) voor de vergelijkbare campagne in te stellen als eerste doel-ROAS.
  Opmerking: Deze laatste stap om uw eerste ROAS-doel te bepalen, is mogelijk niet op alle campagnes van toepassing.
  • Houd rekening met het doeltoenamepercentage (indien van toepassing) wanneer u uw eerste ROAS-doel instelt:
   • In uw historische doel-CPA-campagne: als uw doel-CPA consistent hoger is dan de werkelijke kosten per actie van uw campagne, kunt u een soortgelijke modifier toepassen op uw potentiële doel-ROAS-bod.
   • Als de werkelijke kosten per actie van uw campagne bijvoorbeeld € 3 zijn en uw doel-CPA is ingesteld op € 6, moet u een modifier van 50% op uw geëvalueerde ROAS toepassen om een eerste doel-ROAS-bod te kunnen instellen.

Nadat u een basisvolume voor uw campagne heeft vastgesteld, kunt u ervoor kiezen uw ROAS-doel aan te passen. Met de strategie Doel-ROAS wordt geprobeerd uw ROAS-doel te bereiken gedurende de conversieperiode van uw in-app-gebeurtenis.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen