Pakkumine rakendusekampaaniates

Rakendusekampaaniates saab optimeerida sihtimist ja pakkumist kampaania kindlate eesmärkide järgi, nt rakenduse kasutajate arvu suurendamine või uute kasutajate rakendusesiseste toimingute suurendamine. Selles artiklis kirjeldatakse mitmeid saadaolevaid optimeerimise ja pakkumise valikuid ning seda, kuidas pakkumisi eesmärkide järgi määrata.

Enne alustamist

Kui kasutate rakendusekampaaniat esimest korda, soovitame kõigepealt lugeda teavet rakendusekampaaniate kohta. Kui olete kampaania loomiseks valmis, järgige juhiseid, mis on esitatud artiklis Rakendusekampaania loomine.

Kuidas see toimib?

Rakendusekampaania loomisel saab kampaaniat optimeerida selle alusel, millist tüüpi kasutaja on teie jaoks kõige väärtuslikum. Enne rakendusesiseste toimingute jaoks optimeerimist peate need toimingud Google Adsis seadistama konversioonisündmustena või kasutama selleks Firebase'i. Lugege mobiilirakenduste konversioonide jälgimise kohta lisateavet.

Kõige lihtsam viis kõigi rakendusekonversioonide jälgimiseks on kasutada rakenduse aruandluse jaoks teenust Google Analytics for Firebase. Kui Firebase ja Google Ads on lingitud, on teil võimalik teha pakkumisi konversioonidena seadistatud rakendusesisestele sündmustele. Lugege lisateavet Firebase'is mobiilirakenduse konversioonide jälgimise kohta.

Pakkumisstrateegia ja eelarve

Vaatame, kuidas kampaania strateegiat pakkumise eelarve põhjal plaanida.

Keskendumine installimiste arvu suurendamisele

Rakenduse installimistele keskendunud kampaaniate puhul määrate pakkumise rakenduse installimistele. Seda nimetatakse installi sihthinnaks (siht-CPI). See võimaldab teil valida, kui palju olete nõus maksma rakenduse uue kasutaja saamise eest. Google Adsi muudes osades viidatakse sellele kui toimingu sihthinnale (siht-CPA). See toimib samamoodi, aga rakendusekampaania puhul on toiminguks rakenduse installimine või esmakordne avamine.

Pakkumise määramisel annate Google Adsile teada keskmise summa, mille olete nõus maksma iga kord, kui keegi teie rakenduse installib. Pidage meeles, et teie eelarvet kasutatakse nii, et saaksite teie määratud summa eest võimalikult palju installimisi. Näiteks, kui teie keskmine päevaeelarve on 100 eurot ning installi sihthind 2 eurot, on teie reklaamide eesmärgiks saada umbes 50 installimist päevas.

Keskendumine valitud rakendusesiseste toimingute arvu suurendamisele

Rakendusesisestele toimingutele keskendunud kampaaniates määrate pakkumise rakenduse sündmustele. Seda nimetatakse toimingu sihthinnaks (siht-CPA). See võimaldab teil valida, kui palju olete nõus maksma rakenduse uue kasutaja eest, kes teeb suurema tõenäosusega teie valitud toimingu.

Pakkumist määrates annate Google Adsile teada keskmise summa, mida olete nõus maksma iga kord, kui keegi installib teie rakenduse ja teeb konkreetse rakendusesisese toimingu. Pidage meeles, et teie eelarvet kasutatakse nii, et saaksite määratud summa piires võimalikult palju installimisi. Näiteks kui teie keskmine päevaeelarve on 300 eurot ning toimingu sihthind 10 eurot, on teie reklaamide eesmärgiks saada umbes 30 toimingut päevas.

Reklaamikulude tasuvuse saavutamisele keskendumine

Märkus. Reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärk on rakendusekampaaniates praegu saadaval beetaversioonina.

Kampaaniate puhul, mis keskenduvad reklaamikulude tasuvuse saavutamisele, määrate reklaamikulude tasuvuse eesmärgi protsendina kulu väärtusest. See võimaldab valida, kui palju soovite iga kulutatud euro eest tagasi saada.

Reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärke määrates annate Google Adsile teada keskmise summa, mida soovite iga kulutatud euro eest tagasi saada. Pidage meeles, et teie eelarvet kasutatakse nii, et saaksite määratud summa piires võimalikult palju väärtust. Näiteks, kui teie keskmine päevaeelarve on 300 eurot ning reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärk on 20%, on reklaamide eesmärgiks saada umbes 60 euro eest väärtust.

Pakkumisstrateegia määramine rakendusesiseste toimingute jaoks

Kui on aeg valida pakkumisstrateegia, siis võtke aluseks oma seniste rakendusesiseste toimingute pakkumiste eelarvega kaalutud keskmine väärtus. Selles jaotises näidatakse, kuidas seda keskmist leida.

  1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
  2. Klikkige aruandlusikoonil .
  3. Klikkige plussmärginupul ja valige siis Tabel.
  4. Sisestage otsinguväljale sõna „konversioon“ ja lohistage siis valik Kulu / kõik konv. lehe keskele.
  5. Klikkige filtriikoonil Filter, sisestage otsinguväljale sõna „konversioon“, tehke valik Konversioonitoimingu nimi ja klikkige käsul Rakenda.
  6. Otsige üles oma kampaania optimeerimisstrateegiaga seotud toiming ja vaadake seejärel vastava toimingu veerust „Kulu / kõik konv.“ vajalikku keskmist väärtust.

 

Pakkumiste abiteabe vidina kasutamine

Pakkumiste abiteabe vidin aitab määrata õiged pakkumised oma rakendusekampaania eesmärkide saavutamiseks.

Lugege pakkumiste abiteabe vidina kohta lisateavet.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse