Kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo của bạn

Cột "Trạng thái" của Nhóm quảng cáo giúp bạn biết nhóm quảng cáo của mình có đang hoạt động không. Dựa vào trạng thái của nhóm quảng cáo, bạn có thể tìm hiểu:

  • Nhóm quảng cáo nào của bạn bị tạm dừng, được bật hoặc ở trạng thái khác
  • Những thay đổi bạn cần thực hiện đối với nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch
  • Nhóm quảng cáo có được phê duyệt hay không dựa trên chính sách của Google Ads.

Hướng dẫn

 

Cách kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo.
  3. Xem cột "Trạng thái" để biết trạng thái của quảng cáo.
  4. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề “Trạng thái” để sắp xếp lại các nhóm quảng cáo của mình theo trạng thái.
Truy cập vào Google Ads

Trạng thái nhóm quảng cáo có ý nghĩa gì

Trạng thái nhóm quảng cáo Ý nghĩa
Đủ điều kiện Nhóm quảng cáo này được đặt để chạy. Bạn nên kiểm tra tab Quảng cáo để xem liệu vi phạm chính sách có đang làm cho các quảng cáo riêng lẻ không chạy hay không.
Bị tạm dừng Bạn đã tạm ngừng nhóm quảng cáo này hiển thị quảng cáo. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục nhóm quảng cáo bị tạm dừng để bắt đầu lại quảng cáo.
Đã loại bỏ Bạn đã loại bỏ nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục nhóm quảng cáo đã loại bỏ để bắt đầu lại quảng cáo.
Chưa hoàn tất Bạn chưa thiết lập các phần cần thiết của nhóm quảng cáo này (như từ khóa hoặc quảng cáo). Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
Chiến dịch bị tạm dừng Bạn đã tạm dừng chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bị tạm dừng để bắt đầu lại quảng cáo.
Chiến dịch bị loại bỏ Bạn đã loại bỏ chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bị loại bỏ để bắt đầu lại quảng cáo.
Chiến dịch bị tạm ngưng Nhóm quảng cáo hiện không chạy vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết. Chiến dịch của bạn và nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ tiếp tục sau khi bạn thêm tiền.
Chiến dịch đã kết thúc Nhóm quảng cáo này trong chiến dịch đã qua ngày kết thúc của chiến dịch. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
Chiến dịch đang chờ xử lý Bạn đã lập lịch cho chiến dịch của nhóm quảng cáo này để bắt đầu sau đó. Quảng cáo của nhóm quảng cáo chưa chạy.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố