Sprawdzanie stanu grupy reklam

Kolumna „Stan” na karcie Grupy reklam informuje, czy dana grupa reklam jest aktywna. Na podstawie stanu grupy reklam możesz dowiedzieć się:

  • które z grup reklam są wstrzymane, aktywne lub mają inny stan;
  • jakie zmiany należy wprowadzić w grupie reklam lub kampanii;
  • czy grupa reklam została zatwierdzona zgodnie z zasadami Google Ads.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Jak sprawdzić stan grupy reklam

  1. Zaloguj się na konto AdWords.
  2. Kliknij kartę Kampanie na górze strony.
  3. Kliknij kartę Grupy reklam.
  4. Sprawdź stan grupy reklam w kolumnie „Stan”.
  5. Możesz kliknąć nagłówek „Stan”, aby posortować grupy reklam według stanu.
Przejdź do AdWords

Co oznacza stan Twojej grupy reklam

Stan grupy reklam Co to oznacza
Odpowiednia Ta grupa reklam jest prawidłowo skonfigurowana i może się wyświetlać. Sprawdź informacje na karcie Reklamy, aby dowiedzieć się, czy wyświetlanie poszczególnych reklam nie jest zablokowane z powodu naruszenia zasad.
Wstrzymana Wyświetlanie reklam z tej grupy zostało przez Ciebie tymczasowo wstrzymane. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić wstrzymaną grupę reklam i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Usunięta Grupa reklam została przez Ciebie usunięta. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić usuniętą grupę reklam i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Niepełna Nie masz jeszcze skonfigurowanych niezbędnych elementów tej grupy reklam (np. słów kluczowych lub reklam). Te reklamy nie są wyświetlane.
Kampania wstrzymana Kampania, do której należy ta grupa reklam, została przez Ciebie wstrzymana. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić wstrzymaną kampanię i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Kampania usunięta Kampania, do której należy ta grupa reklam, została przez Ciebie usunięta. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić usuniętą kampanię i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Kampania zawieszona Grupa reklam nie jest aktywna z powodu wyczerpania salda przedpłaty konta. Kampania oraz należące do niej grupy reklam zostaną wznowione, kiedy uzupełnisz środki.
Kampania zakończona Ta grupa reklam należy do kampanii, której data zakończenia już minęła. Te reklamy nie są wyświetlane.
Kampania oczekująca Masz zaplanowane późniejsze uruchomienie kampanii, do której należy ta grupy reklam. Te reklamy jeszcze się nie wyświetlają.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem