Reklāmu kopas statusa pārbaude

Reklāmu kopu slejā “Statuss” varat noskaidrot, vai jūsu reklāmu kopa ir aktīva. Pēc reklāmu kopas statusa varat uzzināt šādu informāciju:

  • kuras jūsu reklāmu kopas ir apturētas, iespējotas vai ar citu statusu;
  • kādas izmaiņas jāveic reklāmu kopā vai tās kampaņā;
  • vai reklāmu kopa ir apstiprināta atbilstoši Google Ads politikām.

Norādījumi

 

Kā pārbaudīt reklāmu kopas statusu

  1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
  2. Noklikšķiniet uz Reklāmu kopas.
  3. Skatiet slejā “Statuss” parādīto reklāmu kopas statusu.
  4. Varat noklikšķināt uz slejas “Statuss” galvenes, lai mainītu savu reklāmu kopu secību pēc statusa.
Apmeklēt Google Ads

Reklāmu kopas statusa nozīme

Reklāmu kopas statuss Ko tas nozīmē
Piemērota Šī reklāmu kopa ir iestatīta tā, lai darbotos. Ieteicams skatīt cilni Reklāmas, lai noskaidrotu, vai politikas pārkāpumi neaiztur atsevišķu reklāmu rādīšanu.
Pārtraukta Reklāmu rādīšana šajā reklāmu kopā ir īslaicīgi apturēta. Šīs reklāmu kopas reklāmas netiek rādītas. Varat atsākt pārtrauktu reklāmu kopas darbību, lai reklāmas atkal tiktu rādītas.
Noņemta Šī reklāmu kopa ir noņemta. Šīs reklāmu kopas reklāmas netiek rādītas. Varat atsākt noņemtas reklāmu kopas darbību, lai reklāmas atkal tiktu rādītas.
Nepilnīga Nav iestatītas nepieciešamās šīs reklāmu kopas daļas (piemēram, atslēgvārdi vai reklāmas). Šīs reklāmu kopas reklāmas netiek rādītas.
Kampaņas darbība pārtraukta Jūs esat apturējis šīs reklāmu kopas kampaņas darbību. Šīs reklāmu kopas reklāmas netiek rādītas. Varat atsākt pārtrauktas kampaņas darbību, lai reklāmas atkal tiktu rādītas.
Kampaņa ir noņemta Jūs esat noņēmis šīs reklāmu kopas kampaņu. Šīs reklāmu kopas reklāmas netiek rādītas. Varat atsākt noņemtas kampaņas darbību, lai reklāmas atkal tiktu rādītas.
Kampaņas darbība ir apturēta Reklāmu kopa nedarbojas, jo jūsu priekšapmaksas konta atlikums ir beidzies. Kampaņas un tajā esošo reklāmu kopu darbība tiks atsākta, kad savā kontā ieskaitīsit līdzekļus.
Kampaņa ir beigusies Šī reklāmu kopa atrodas kampaņā, kuras darbība ir beigusies. Šīs reklāmu kopas reklāmas netiek rādītas.
Neapstiprināta kampaņa Jūs esat ieplānojis sākt šīs reklāmu kopas kampaņas darbību vēlāk. Šīs reklāmu kopas reklāmas vēl netiek rādītas.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.