בדיקת הסטטוס של קבוצות מודעות

העמודה "סטטוס" של קבוצות מודעות מאפשרת לך לדעת אם קבוצת המודעות פעילה. בהתאם לסטטוס של קבוצת המודעות, אפשר לבדוק את הפרטים הבאים:

  • אילו מקבוצות המודעות שלך מושהות, מופעלות או נמצאות במצבים אחרים
  • איזה שינויים צריך לבצע בקבוצת המודעות, או בקמפיין שאליו הקבוצה שייכת
  • מצב האישור של קבוצת המודעות בהתאם למדיניות Google Ads

הוראות

מעכשיו, רוב המשתמשים יוכלו לנהל את החשבונות שלהם אך ורק דרך הממשק החדש של Google Ads. אם אתם עדיין משתמשים בממשק הקודם של AdWords, עליכם לבחור באפשרות הקודם בהמשך. מידע נוסף

איך בודקים את הסטטוס של קבוצת מודעות?

  1. נכנסים לחשבון AdWords.
  2. לוחצים על הכרטיסייה קמפיינים בחלק העליון של הדף.
  3. לוחצים על הכרטיסייה קבוצות מודעות.
  4. הסטטוס של קבוצת המודעות מופיע בעמודה "סטטוס".
  5. אפשר ללחוץ על הכותרת "סטטוס" כדי לסדר מחדש את קבוצות המודעות לפי סטטוס.
כניסה ל-AdWords

משמעות הסטטוס של קבוצת המודעות

סטטוס קבוצת המודעות מה זה אומר
כשירה קבוצת מודעות זו מוגדרת להצגה. מומלץ לעיין בכרטיסייה מודעות כדי לראות אם הפרות מדיניות מונעות הצגה של מודעות בודדות.
מושהית עצרת באופן זמני את הצגת המודעות בקבוצת מודעות זו. המודעות שנכללות בה אינן מוצגות. תוכל להמשיך את קבוצת המודעות המושהית כדי לשוב ולהציג מודעות.
הוסרה הסרת קבוצת מודעות זו. המודעות שנכללות בה אינן מוצגות. תוכל להמשיך את קבוצת המודעות שהוסרה כדי לשוב ולהציג מודעות.
לא הושלמה עדיין לא הגדרת חלקים הכרחיים של קבוצת מודעות זו (כמו מילות מפתח או מודעות). המודעות שנכללות בה אינן מוצגות.
מסע הפרסום מושהה השהית את הקמפיין של קבוצת מודעות זו. המודעות שנכללות בה אינן מוצגות. תוכל להמשיך את מסע הפרסום המושהה כדי לשוב ולהציג מודעות.
הקמפיין הוסר הסרת את מסע הפרסום של קבוצת מודעות זו. המודעות שנכללות בה אינן מוצגות. תוכל להמשיך את מסע הפרסום שהוסר כדי לשוב ולהציג מודעות.
מסע הפרסום מושעה קבוצת המודעות אינה מוצגת מפני שמיצית את כל הכספים שהפקדת מראש בחשבונך. הקמפיין וקבוצות המודעות שנכללות בו ימשיכו לאחר שתוסיף כספים לחשבון.
הקמפיין הסתיים קבוצת מודעות זו שייכת לקמפיין שתאריך הסיום שלו כבר חלף. המודעות שנכללות בה אינן מוצגות.
הקמפיין בהמתנה תזמנת את תחילת הקמפיין של קבוצת מודעות זו למועד מאוחר יותר. המודעות בקמפיין עדיין לא פועלות.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה