Provjera statusa grupe oglasa

Stupac "Status" grupa oglasa pokazuje vam je li grupa oglasa aktivna. Na temelju statusa grupe oglasa možete saznati:

  • Koje su grupe oglasa pauzirane, omogućene ili imaju neki drugi status.
  • Koje izmjene trebate unijeti u grupu oglasa ili njezinu kampanju.
  • Je li grupa oglasa odobrena na temelju pravila za Google Ads.

Upute

 

Kako provjeriti status grupe oglasa

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Kliknite Grupe oglasa.
  3. Da biste vidjeli status oglasa, pogledajte stupac "Status".
  4. Da biste poredali grupe oglasa prema statusu, kliknite naslov "Status".
Posjetite Google Ads

Što znači status grupe oglasa

Status grupe oglasa Što to znači
Ispunjava uvjete Ta grupa oglasa spremna je za prikazivanje. Bilo bi dobro na kartici Oglasi provjeriti ima li kršenja pravila koja sprječavaju prikazivanje pojedinačnih oglasa.
Pauzirano Privremeno ste zaustavili prikazivanje oglasa za ovu grupu oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da bi se oglasi ponovo prikazivali, ponovo pokrenite pauziranu grupu oglasa.
Uklonjeno Uklonili ste ovu grupu oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da bi se oglasi ponovo prikazivali, ponovo pokrenite uklonjenu grupu oglasa.
Nepotpuna Niste postavili potrebne dijelove grupe oglasa (ključne riječi ili oglase). Oglasi te grupe ne prikazuju se.
Kampanja pauzirana Pauzirali ste kampanju ove grupe oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da bi se oglasi ponovo prikazivali, ponovo pokrenite pauziranu kampanju.
Kampanja je uklonjena Uklonili ste kampanju ove grupe oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da biste ponovo pokrenuli oglase, ponovo pokrenite uklonjenu kampanju.
Kampanja obustavljena Grupa oglasa nije aktivna jer su unaprijed uplaćena sredstva na računu potrošena. Kampanja i grupe oglasa u njoj ponovo će se pokrenuti kada dodate sredstva.
Kampanja je završena Grupa oglasa nalazi se u kampanji kojoj je prošao datum završetka. Oglasi te grupe ne prikazuju se.
Kampanja na čekanju Kampanju za ovu grupu oglasa zakazali ste za kasnije. Oglasi ove grupe se još ne prikazuju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem