Provjera statusa grupe oglasa

Stupac "Status" grupa oglasa pokazuje vam je li grupa oglasa aktivna.Na temelju statusa grupe oglasa možete saznati:

 • Koje su grupe oglasa pauzirane, omogućene ili imaju neki drugi status.
 • Koje izmjene trebate unijeti u grupu oglasa ili njezinu kampanju.
 • Je li grupa oglasa odobrena na temelju pravila za Google Ads.

Upute

 

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.

Kako provjeriti status grupe oglasa

 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Kampanje Campaigns Icon.
 2. Kliknite padajući izbornik Kampanje na izborniku odjeljaka.
 3. Kliknite Grupe oglasa.
 4. Da biste vidjeli status oglasa, pogledajte stupac "Status".
 5. Da biste izmijneili raspored grupa oglasa i poredali ih prema statusu, kliknite naslov stupca Status.
Otvorite Google Ads

Što znači status grupe oglasa

Status grupe oglasa Što to znači
Ispunjava uvjete Ta grupa oglasa spremna je za prikazivanje. Bilo bi dobro na kartici Oglasi provjeriti ima li kršenja pravila koja sprječavaju prikazivanje pojedinačnih oglasa.
Pauzirano Privremeno ste zaustavili prikazivanje oglasa za ovu grupu oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da bi se oglasi ponovo prikazivali, ponovo pokrenite pauziranu grupu oglasa.
Uklonjeno Uklonili ste ovu grupu oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. 
Nepotpuna Niste postavili potrebne dijelove grupe oglasa (ključne riječi ili oglase). Oglasi te grupe ne prikazuju se.
Ne ispunjava uvjete
 • Kampanja je pauzirana: pauzirali ste kampanju ove grupe oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da biste opet pokrenuli prikazivanje oglasa, ponovno pokrenite pauziranu kampanju.
 • Kampanja je uklonjena: uklonili ste kampanju ove grupe oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da biste opet pokrenuli prikazivanje oglasa, ponovno pokrenite uklonjenu kampanju.
 • Kampanja je obustavljena: grupa oglasa nije aktivna jer su unaprijed uplaćena sredstva na računu potrošena. Kampanja i grupe oglasa u njoj ponovno će se pokrenuti kada dodate sredstva.
 • Kampanja je završila: ova grupa oglasa nalazi se u kampanji čiji je datum završetka prošao. Oglasi te grupe ne prikazuju se.
 • Kampanja na čekanju: početak kampanje ove grupe oglasa zakazali ste za kasnije. Oglasi te grupe još se ne prikazuju.
 • U ovoj grupi oglasa nema oglasa ili su svi oglasi pauzirani.
 • U ovoj grupi oglasa nema ključnih riječi ili su svi oglasi pauzirani.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
17039884192415982828
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067
false