Informačný panel: definícia

Vizuálny a prispôsobiteľný prehľad údajov o výkonnosti vášho účtu.

 • Informačné panely sa vytvárajú vkladaním prehľadov, grafov, tabuliek alebo poznámok týkajúcich sa vašich údajov o výkonnosti do prispôsobiteľnej mriežky. Do ľubovoľného štvorca v mriežke môžete vložiť tieto karty:
  • Prehľady: Zobrazujú informácie o výkonnosti kľúčových metrík.
  • Grafy a tabuľky: Umožňujú vkladať vizuálne prehľady údajov vytvorené v editore prehľadov. Ďalšie informácie
  • Poznámky: Poskytujú spolupracovníkom kontext pre váš informačný panel.
 • Prehľady, grafy, tabuľky a poznámky môžete opakovane usporadúvať a meniť ich veľkosť, čím si informačný panel prispôsobíte.
  Tvorba a úprava informačných panelov
 • Pre každý samostatný prehľad, tabuľku či graf môžete zmeniť rozsah dátumov a zobraziť tak výkonnosť v konkrétnom období. Môžete tiež zmeniť celkový dátum celého vášho informačného panela, aby ste zistili, ako by vyzeral v konkrétny deň.
 • Informačné panely vám umožňujú spolupracovať s kýmkoľvek, kto má prístup k vášmu účtu Google Ads.
  • V prípade používateľov, ktorí majú prístup len k e-mailom, môžete zdieľať informačný panel e-mailom.
  • Ak chcete informačný panel zdieľať s používateľmi, ktorí do vášho účtu nemajú prístup, stiahnite informačný panel vo formáte PDF.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory