Atkārtotā mārketinga sarakstu iestatīšana meklēšanas reklāmu kampaņām

Izmantojot atkārtotā mārketinga sarakstus meklēšanas reklāmām, varat pielāgot savas meklēšanas tīkla kampaņas, lai sasniegtu lietotājus, kuri jau iepriekš ir apmeklējuši jūsu vietni. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izmantot šos sarakstus meklēšanas tīkla kampaņās.

Darbība

Atkārtotā mārketinga sarakstus varat lietot reklāmu kopu vai kampaņu cenu noteikšanai un mērķauditorijas atlasei. Tomēr vienai kampaņai nevar izmantot abus līmeņus vienlaikus.

Pieņemsim, ka atkārtotā mārketinga sarakstus esat pievienojis noteiktām reklāmu kopām un tagad atkārtotā mārketinga sarakstus vēlaties izmantot visai kampaņai. Lai to izdarītu, vispirms noņemiet atkārtotā mārketinga sarakstus no attiecīgās kampaņas reklāmu kopām un pēc tam lietojiet tos kampaņas līmenī.

Tāpat, ja atkārtotā mārketinga sarakstus esat lietojis kampaņai un tagad tos vēlaties izmantot mērķauditorijas atlasei dažām šīs kampaņas reklāmu kopām, vēlreiz pievienojiet sarakstus katrai šīs kampaņas reklāmu kopai. Līmeņus var pārslēgt tik reižu, cik tas ir nepieciešams, taču ir jāievēro pareizā secība.

Norādījumi

Kad vietnē būsiet ievietojis atkārtotā mārketinga tagu, sadaļā “Mērķauditorijas pārvaldnieks” redzēsiet dažus automātiski izveidotus atkārtotā mārketinga sarakstus. Varat uzreiz izmantot šos sarakstus vai izveidot jaunus atkārtotā mārketinga sarakstus un lietot tos cenu noteikšanai vai mērķauditorijas atlasei savās reklāmu kopās vai kampaņās.

Lai lietotu atkārtotā mārketinga sarakstus vienā meklēšanas tīkla kampaņā vai reklāmu kopā, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Izveidojiet jaunu meklēšanas tīkla kampaņu vai atlasiet esošu meklēšanas tīkla kampaņu vai reklāmu kopu.
 2. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Mērķauditorija.
 3. Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas Optimization, lai pievienotu mērķauditoriju sarakstu.
 4. Sadaļā “Pievienot” atlasiet Kampaņa vai Reklāmu kopa atkarībā no tā, kurā līmenī vēlaties pievienot mērķauditorijas atlases iespēju.
 5. Noklikšķiniet uz Atlasīt kampaņu (vai Atlasīt reklāmu kopu) un pēc tam izvēlieties kampaņu vai reklāmu kopu, kurai atlasīt mērķauditoriju.
 6. Sadaļā “Kā viņi ir mijiedarbojušies ar jūsu uzņēmumu” noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Tīmekļa vietnes apmeklētāji”.
      Piezīme. Būs redzams saraksts “Visi apmeklētāji” un citi piemērotie saraksti, ko esat izveidojis dažādām vietnes apmeklētāju grupām.
 7. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus katram atkārtotā mārketinga sarakstam, ko vēlaties pievienot. Jūsu mērķauditorijas tiks rādītas slejā “Atlasītās mērķauditorijas”. 
 8. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Mērķauditorijas atlases iestatījumu apstiprināšana

Ir pieejami divi mērķauditorijas atlases iestatījumi.

“Novērojums” 
(ieteicams meklēšanas un viesnīcu reklāmu kampaņām)

 • Varat novērot mērķauditoriju sarakstu veiktspēju un izmantot cenu korekcijas lietotājiem, kuri iekļauti atkārtotā mārketinga sarakstos.
 • Tādējādi netiks ierobežota jūsu kampaņas vai reklāmu kopas sasniedzamība.

“Mērķauditorijas atlase”
(ieteicams video un reklāmas tīkla kampaņām)

 • Jūsu reklāmas tiks rādītas tikai lietotājiem, kuri iekļauti atkārtotā mārketinga sarakstos.
 • Mērķauditorijas atlase ierobežo jūsu kampaņas vai reklāmu kopas sasniedzamību.
 • Varat iestatīt dažādas cenu korekcijas lietotājiem, kuri iekļauti atkārtotā mārketinga sarakstos.
Piezīme. AMSMR kampaņās ir jāizmanto atslēgvārdi. Izņēmums ir dinamisko meklēšanas reklāmu kampaņas neatkarīgi no atlasītajiem mērķauditorijas atlases iestatījumiem.

Uzziniet vairāk par mērķauditorijas atlases iestatījumiem.

Atkārtotā mārketinga sarakstu pievienošana, veicot kopēšanu un ielīmēšanu

Lai pārkopētu atkārtotā mārketinga sarakstus no vienas kampaņas vai reklāmu kopas uz citu, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Mērķauditorija.
 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus atkārtota mārketinga sarakstiem, kurus vēlaties kopēt.
 3. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Rediģēt un atlasiet Kopēt.

Lai ielīmētu nokopētos atkārtotā mārketinga sarakstus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Kampaņas un filtrējiet sarakstu, lai tiktu parādītas tikai meklēšanas tīkla kampaņas.
 2. Lai ielīmētu sarakstus kampaņas līmenī, palieciet lapā Kampaņas. Lai ielīmētu sarakstus reklāmu kopās, lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmu kopas.
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus kampaņām vai reklāmu kopām, kurās vēlaties ielīmēt savus atkārtotā mārketinga sarakstus.
 4. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Rediģēt un atlasiet Ielīmēt.
 5. Apstipriniet opcijas un noklikšķiniet uz Ielīmēt.
 6. “Iekļaut cenas”: nenoņemot atzīmi no šīs izvēles rūtiņas, ielīmējot tiks iekļauti atkārtotā mārketinga saraksta cenu pārveidotāji. Ja reklāmu kopā jau tiek izmantots kāds atkārtotā mārketinga saraksts, ielīmētā cenas vērtība ignorēs esošo reklāmu kopas cenas pārveidotāju.
 7. “Kampaņas mērķauditorijas atlases iestatījumi” vai “Reklāmu kopas mērķauditorijas atlases iestatījumi”: šis iestatījums noteiks galamērķa reklāmu kopu vai kampaņu mērķauditorijas atlases iestatījumus atkārtotā mārketinga sarakstiem. Izmantojot opciju “Viedie noklusējuma iestatījumi (ieteicama)”, mērķauditorijām tiek saglabāti pašreizējie mērķauditorijas atlases iestatījumi. Ja reklāmu kopā nav aktīvu mērķauditoriju, tiks atlasīts noklusējuma iestatījums:
      “Novērojums” meklēšanas tīkla un pirkumu kampaņām;
      “Mērķauditorijas atlase” video un reklāmas tīkla kampaņām.
 8. Varat arī manuāli ignorēt iestatījumus un atlasīt iestatījumu “Novērojums” vai “Mērķauditorijas atlase”.

Atkārtotā mārketinga sarakstu lietošana vairākām meklēšanas tīkla kampaņām/reklāmu kopām

Lai atkārtotā mārketinga sarakstus lietotu visā kontā, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas Google Ads | tools [Icon].
 2. Sadaļā “Koplietojama bibliotēka” noklikšķiniet uz Mērķauditorijas pārvaldnieks.
 3. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Mērķauditoriju saraksti.
 4. Izvēlieties atkārtotā mārketinga sarakstu, ko vēlaties pievienot.
 5. Noklikšķiniet uz Pievienot un atlasiet Kampaņas (ieteicams) vai Reklāmu kopas.
 6. Atzīmējiet vajadzīgo kampaņu izvēles rūtiņas vai atzīmējiet augšējo izvēles rūtiņu, lai izvēlētos visas kampaņas.
 7. Noklikšķiniet uz Tālāk.
 8. Izvēlieties mērķauditorijas atlases iestatījumu un noklikšķiniet uz Pievienot mērķauditorijas. Saraksti tiks pievienoti atlasītajām kampaņām. Tagad varat mainīt cenu korekcijas vai izmantot viedo cenu noteikšanu.

Ja jūsu kontā ir gan kampaņu, gan reklāmu kopu līmeņa saraksti, atkārtojiet 5.–8. darbību divreiz — vispirms pievienojiet sarakstu kampaņu līmenī visām kampaņām, pēc tam pievienojiet sarakstu reklāmu kopu līmenī visām reklāmu kopām. Tādējādi saraksts tiks pievienots visā kontā.

Piezīme

 • Ja pievienosiet sarakstu visām kampaņām, kampaņas/reklāmu kopas, kurās tas jau pievienots, tiks izlaistas. Tādējādi tiks nodrošināta saraksta pievienošana visās nepieciešamajās vietās. 
 • Ja pievienosiet sarakstu kampaņu līmenī, kampaņa, kurā saraksts ir reklāmu kopu līmenī, tiks izlaista, jo pretējā gadījumā radīsies konflikts. Ja pievienosiet sarakstu reklāmu kopu līmenī, reklāmu kopas, kas ietvertas kampaņā, kurā jau tiek izmantots saraksts, tiks izlaistas.
Padomi par atkārtotā mārketinga sarakstu izveidi meklēšanas reklāmām
 • Ievietojiet vienu tagu visās savas vietnes lapās un izveidojiet tik daudz sarakstu, cik vien vēlaties, pamatojoties uz informāciju par to, kuras jūsu vietnes sadaļas lietotāji apmeklē.
 • Iedaliet apmeklētājus kategorijās, izveidojot precīzāk definētus sarakstus, lai pielāgotu reklāmas un cenas, tādējādi optimizējot veiktspēju.
 • Ievietojiet vienu tagu vietnes kājenē, un tas darbosies visās lapās. Tagu varat arī ielīmēt, izmantojot satura pārvaldības sistēmu.

Google meklēšanas tīklā pieejamie sarakstu veidi

 • Lapas apmeklētāji
 • Tās lapas apmeklētāji, kurā ievietots konkrēts tags
 • Pielāgota kombinācija (ja saraksta pamatā ir iepriekš norādītie sarakstu veidi)

Neobligātās nākamās darbības

 1. Izveidojiet papildu atkārtotā mārketinga sarakstus.
 2. Pievienojiet atkārtotā mārketinga tagu visā vietnē.
Cenu iestatīšana, reklāmu pielāgošana un kampaņu kopēšana
 • Lai mainītu esošo atslēgvārdu cenas atkārtotā mārketinga sarakstos iekļautajiem lietotājiem, varat izmantot cenu korekcijas funkciju. Varat iestatīt cenu korekcijas atkārtotā mārketinga sarakstiem savās kampaņās vai lietot automātisko cenu noteikšanu, izmantojot viedo cenu noteikšanu, kad cenu noteikšanā izsolei tiek ņemti vērā mērķauditoriju saraksta nosacījumi.
 • Lai rādītu reklāmas atkārtotā mārketinga sarakstos iekļautajiem lietotājiem, noteiktu cenu atslēgvārdiem, kuriem parasti cenu nenosakāt, izveidojiet jaunu kampaņu ar šiem atslēgvārdiem un savām mērķauditorijām un izmantojiet mērķauditorijas atlases iestatījumu.
 • Lai atkārtotā mārketinga sarakstā iekļautajām personām tiktu rādītas dažādas reklāmas, savām reklāmām varat izmantot funkcijas IF, kas ļauj pielāgot vēstījumu dažādām mērķauditorijām.

Padoms

Kad kampaņa ar atkārtotā mārketinga sarakstu ir izveidota, atjauniniet cenas un budžetus un izveidojiet pielāgotas reklāmas, ņemot vērā to, ka sarakstā iekļautie lietotāji jau ir izrādījuši interesi par jūsu produktu vai pakalpojumu.

Ja kampaņā tiek lietotas vairākas mērķauditorijas un meklēšanas lietotājs ir pievienots vairākām mērķauditorijām, seanss tiek attiecināts uz mērķauditoriju ar visaugstāko cenas korekciju.

Dažāda lieluma saraksti dažādiem tīkliem

Sarakstu lielumi var būtiski atšķirties, jo to izveidei tiek izmantoti dažādu veidu identifikatori. Turklāt daži atkārtotā mārketinga sarakstu veidi ir pieejami gan Google meklēšanas tīklam, gan reklāmas tīklam, bet citi — tikai reklāmas tīklam. Meklēšanas saraksta lielums ir atkarīgs no tā, cik sarakstā iekļauto lietotāju ir veikuši meklēšanu Google tīklā iepriekšējo 30 dienu laikā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.