Χρήση του Google Ads Editor για τη ρύθμιση καμπανιών επαναληπτικού μάρκετινγκ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Ads Editor, για να προσθέσετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ στις καμπάνιες σας. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ρυθμίσετε καμπάνιες επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Google Ads Editor.

Οδηγίες

Προσθήκη λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ σε καμπάνιες

 1. Επιλέξτε την καμπάνια στην οποία θέλετε να προσθέσετε είδη κοινού από την ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού.
 2. Στη λίστα τύπων, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά και στόχευση και επιλέξτε Είδη κοινού.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κοινού και επιλέξτε Κοινό καμπάνιας.
 4. Επιλέξτε το κοινό που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 5. Στο κάτω μέρος του πίνακα επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ευέλικτης προσέγγισης χρηστών για καμπάνια.  
 6. Στην ενότητα "Είδη κοινού", επιλέξτε Στόχευση ή Παρατήρηση.
Σημείωση:
Όταν δημιουργείτε μια νέα καμπάνια Δικτύου αναζήτησης ή καμπάνια Αγορών, η προεπιλεγμένη ρύθμιση στην ενότητα "Είδη κοινού" έχει οριστεί σε "Παρατήρηση" 

Προσθήκη λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ σε ομάδες διαφημίσεων

 1. Προσθέστε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ στις ομάδες διαφημίσεών σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη κοινού από την υποκαρτέλα Είδη κοινού κάτω από την καρτέλα Λέξεις-κλειδιά και στόχευση. Μπορείτε να εφαρμόσετε ταυτόχρονα πολλαπλές λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ σε πολλαπλές ομάδες διαφημίσεων. Για να δείτε όλες τις διαθέσιμες ομάδες διαφημίσεων, βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε ολόκληρο τον λογαριασμό στην ιεραρχημένη προβολή. Αρχικά, οι λίστες προστίθενται στις ομάδες διαφημίσεων με προσαρμογή προσφοράς +0%. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
 2. Βήμα 2 (σημαντικό): Αν προσθέτετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ στην κύρια καμπάνια σας για το Δίκτυο αναζήτησης στην οποία χρησιμοποιείται ήδη η στόχευση λέξεων-κλειδιών, ορίστε τη ρύθμιση στόχευσης Είδη κοινού σε Παρατήρηση. Η ρύθμιση στόχευσης διατίθεται στην καρτέλα Ομάδες διαφημίσεων, στον πίνακα επεξεργασίας "Ευέλικτη προσέγγιση χρηστών". Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στόχευσης για πολλές ομάδες διαφημίσεων ταυτόχρονα, επιλέγοντας τις ομάδες διαφημίσεων στην προβολή δεδομένων.
 3. Όταν ορίζετε τη στόχευση σε Παρατήρηση, το Google Ads μπορεί να προβάλλει διαφημίσεις σε όλους τους χρήστες βάσει των λέξεων-κλειδιών, ενώ εφαρμόζει τις προσαρμογές προσφορών που έχετε ορίσει για τη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ.
 4. Αν ρυθμίζετε μια διπλότυπη καμπάνια για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης, ορίστε τη στόχευση σε Στόχευση. Με αυτήν τη ρύθμιση, το Google Ads μπορεί να προβάλλει διαφημίσεις αυτής της καμπάνιας μόνο σε επισκέπτες ιστοτόπου που βρίσκονται στη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ.
  Σημείωση:
  Όταν δημιουργείτε μια νέα ομάδα διαφημίσεων για καμπάνια του Δικτύου αναζήτησης ή καμπάνια Αγορών, η προεπιλεγμένη ρύθμιση στην ενότητα "Είδη κοινού" έχει οριστεί σε "Παρατήρηση". Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τοποθετήσεις, θέματα, φύλο, ηλικία και γονική κατάσταση έχει οριστεί σε "Στόχευση".
 5. Δημοσιεύστε τις αλλαγές και παρακολουθήστε την απόδοση των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ σε σύγκριση με την απόδοση του υπόλοιπου λογαριασμού.
 6. (Προαιρετικά): Αφού ελέγξετε την απόδοση των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ, καλό θα ήταν να τροποποιήσετε τις προσαρμογές προσφορών, ώστε να αντιστοιχούν στον στόχο απόδοσης επένδυσης (ROI) που έχετε ορίσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Ads Editor, για να προσαρμόσετε τους τροποποιητές προσφορών των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ με διάφορους τρόπους:
  • Στο Google Ads Editor: Αρχικά, επιλέξτε τους τροποποιητές προσφορών των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ τους οποίους θέλετε να προσαρμόσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε ολόκληρο τον λογαριασμό στην ιεραρχημένη προβολή. Στη συνέχεια, επιλέξτε την υποκαρτέλα Είδη κοινού, στην καρτέλα Λέξεις-κλειδιά και στόχευση. Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε την προβολή, ώστε να εντοπίσετε τις λίστες των οποίων τις προσφορές θέλετε να τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε όλες τις λίστες που θα χρησιμοποιούν από κοινού την ίδια προσαρμογή προσφοράς. Καταχωρίστε τη νέα προσαρμογή προσφοράς (μια προσαρμογή +50% θα πρέπει να καταχωριστεί ως "50") και δημοσιεύστε τις αλλαγές.
  • Αντιγραφή προσαρμογών: Με το Google Ads Editor μπορείτε να εξάγετε τις ρυθμίσεις λίστας, να πραγματοποιείτε αλλαγές σε προγράμματα όπως είναι τα Υπολογιστικά φύλλα Google και, στη συνέχεια, να αντιγράφετε και να επικολλάτε τις αλλαγές στο Google Ads Editor. Αρχικά, μεταβείτε στις αντίστοιχες καμπάνιες ή σε ολόκληρο τον λογαριασμό στην ιεραρχημένη προβολή και επιλέξτε την υποκαρτέλα Είδη κοινού στην καρτέλα Λέξεις-κλειδιά και στόχευση. Για να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις λίστας, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων, για να επιλέξετε Λογαριασμός > Εξαγωγή > Εξαγωγή τρέχουσας προβολής και να αποθηκεύσετε το αρχείο. Για να τροποποιήσετε τις προσαρμογές προσφορών λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων, όπως τα Υπολογιστικά φύλλα Google. Αντιγράψτε όλες τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των στηλών "Campaign", "Ad Group" και "Bid Modifier". Επικολλήστε και εφαρμόστε τις αλλαγές στο Google Ads Editor, κάνοντας κλικ στην επιλογή Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών από την υποκαρτέλα Είδη κοινού, στην καρτέλα Λέξεις-κλειδιά και στόχευση.
  • Εισαγωγή προσαρμογών: Μπορείτε επίσης να εξάγετε τις ρυθμίσεις λίστας, να πραγματοποιείτε αλλαγές σε προγράμματα όπως είναι τα Υπολογιστικά φύλλα Google και, στη συνέχεια, να εισάγετε και να εφαρμόζετε αυτές τις αλλαγές. Αρχικά, μεταβείτε στις αντίστοιχες καμπάνιες ή σε ολόκληρο τον λογαριασμό σας, στην ιεραρχημένη προβολή. Επιλέξτε την υποκαρτέλα Είδη κοινού της καρτέλας Λέξεις-κλειδιά και στόχευση. Για να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις λίστας, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων, για να επιλέξετε Λογαριασμός > Εξαγωγή > Εξαγωγή τρέχουσας προβολής και να αποθηκεύσετε το αρχείο. Για να τροποποιήσετε τις προσαρμογές προσφορών λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων. Αποθηκεύστε όλες τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των στηλών "Campaign", "Ad Group" και "Bid Modifier", ως αρχείο CSV. Εισαγάγετε και εφαρμόστε τις αλλαγές στο Google Ads Editor, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων, για να επιλέξετε Λογαριασμός > Εισαγωγή > Από αρχείο και να εισαγάγετε το αρχείο. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false