Всичко за „Интелигентно офериране“

„Интелигентно офериране“ е подмножество от стратегии за автоматично офериране, което използва машинно обучение, за да оптимизира за реализации или за стойност на реализациите във всеки търг – функция, известна като „офериране по време на търга“. Целева CPA, Целева ROAS, Постигане на максимален брой реализации, Постигане на максимална стойност на реализациите и Подобрена CPC (ECPC) са всички стратегии за „Интелигентно офериране“.

Забележка: Подобрената цена на кликване (ECPC) не е самостоятелна стратегия за автоматично офериране. ECPC функционира, като автоматично коригира ръчните Ви оферти за кликвания, които е по-вероятно да доведат до продажба или реализация на уебсайта Ви.

Тази статия разяснява какво е „Интелигентно офериране“ и как можете да го използвате, за да спестите време и да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си.

Преди да започнете

Ако сте начинаещи в автоматичното офериране в Google Ads, първо прочетете Всичко за автоматичното офериране.

За да използвате „Интелигентно офериране“, трябва да сте активирали проследяването на реализациите, освен ако не използвате ECPC с кампании в дисплейната мрежа. Научете как да настроите проследяването на реализациите

Защо да използвате „Интелигентно офериране“

„Интелигентно офериране“ Ви носи 4 ключови предимства, които могат да Ви помогнат да спестите време и да подобрите ефективността.

Разширено машинно обучение

В оферирането алгоритмите на машинното обучение се основават на огромно количество данни, което те използват, за да Ви помогнат да правите по-точни прогнози в профила си относно ефекта на различните на брой оферти върху реализациите или тяхната стойност. Тези алгоритми вземат предвид по-широк набор от отразяващи се на ефективността параметри, отколкото биха могли да се изчислят от отделен човек или екип.

Богат набор от контекстни сигнали

С оферирането по време на търга можете да вземете под внимание по-широк набор от сигнали в оптимизациите на офертите си. Сигналите представляват атрибути, които характеризират даден потребител или условията, в които се намира по време на конкретен търг. Те включват атрибути като например устройство и местоположение, които са налице като ръчни корекции на офертите, както и допълнителни сигнали и комбинации от такива, характерни само за „Интелигентно офериране“. Можете да видите списък с няколко от тези важни сигнали по-долу.

Сигнали за автоматично офериране
Устройство

Описание: Google Ads може да оптимизира оферти за целева СРА или целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) въз основа на това, дали някой използва мобилен телефон, настолен компютър или таблет.

Пример: Ако имате автокъща, офертите Ви може да се коригират, ако потребител прави търсене през мобилно устройство и следователно е по-вероятно да си насрочи среща в близко до него местоположение.

Физическо местоположение

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на конкретното местоположение, където даден потребител се намира (най-много до град), дори ако рекламодателят не е внедрил толкова конкретно насочване по местоположение.

Пример: За една банка, дори ако насочването по местоположение на рекламодателя е настроено на област София-град, офертите може да се коригират, ако потребител направи търсене за „нова разплащателна сметка“ от град с по-голяма гъстота на банкови клонове, където е по-вероятно потребителят да кандидатства за откриване на сметка.

Планирано местоположение

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на планираното местоположение на даден потребител, в допълнение към физическото му такова.

Пример: Ако сте туристическа агенция, офертите Ви може да се коригират, ако потребител активно проучва една от ваканционните дестинации, които предлагате (напр. „париж ваканция август“), дори ако физически не се намира в близост до нея.

Ден и час

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на местното време и деня от седмицата в часовата зона, където се намира потребителят.

Пример: Ако сте ресторант, офертите Ви може да се коригират, ако потребител направи търсене в 20 часа вечерта в четвъртък, когато хората е по-вероятно да правят резервации за почивните дни, отколкото в 8 часа сутринта в понеделник.

Списък за ремаркетинг

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа въз основа на това към кой списък за ремаркетинг принадлежи потребителят, а също така може да отчита кога потребителят е бил добавен към този списък. Търсенето също така взема под внимание всеки списък, в който е включен потребител за дадена кампания или рекламна група.

Пример: Ако имате онлайн магазин за дрехи, офертите Ви може да се коригират, ако потребител вече е прегледал даден продукт при предишно посещение в сайта, както и ако го е добавил към количката си през предходната седмица, защото в такъв случай е по-вероятно да пожелае скоро да го купи, отколкото ако го е добавил миналия месец.

Характеристики на рекламите

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на това кой вариант на рекламата ще бъде показан, включително дали е предназначен за мобилно приложение.

Пример: За една телекомуникационна компания офертите може да се коригират, ако показваната реклама е с рекламно послание „Най-актуалните оферти“ или с „Гъвкави планове“ или ако насочва към мобилен сайт или приложение, в зависимост от това кой вариант има по-голяма вероятност да осигури реализации. За кампании в дисплейната мрежа офертите отчитат и кои размери и формати има по-голяма вероятност да донесат реализации.

Език на интерфейса

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на езиковите предпочитания на потребителя.

Пример: За един сайт за изучаване на испански език офертите може да се коригират за заявката за търсене „научаване на нов език“, ако езиковите предпочитания на потребителя са настроени на английски, вместо на испански, тъй като във втория случай е по-малко вероятно да закупят ново помагало.

Браузър

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на браузъра, използван от потребителя.

Пример: Ако сте компания за здравословни храни, офертите може да се коригират, ако потребител търси от Chrome и това е довело до по-голяма вероятност от осъществяване на реализации в миналото в сравнение с други браузъри.

Операционна система

Описание: Google Ads може да оптимизира оферти въз основа на операционната система на потребителя.

Пример: Ако сте програмист на приложение за игри, офертите може да се коригират, ако потребител търси „пъзел“ в Google Play от устройство с Android, надстроено до последна версия на операционната система, като в такъв случай вероятността за инсталиране на приложението е по-висока в сравнение с по-стара версия на операционната система.

Действителна заявка за търсене (в мрежата за търсене и за Пазаруване)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на текста на заявката, която е задействала рекламата, а не само на съответстващата ключова дума.

Пример: Ако сте магазин за обувки, офертите може да се коригират, ако потребител пусне заявка за търсене „кожени ботуши“ и има по-голяма вероятност да закупи нов чифт в сравнение с търсене за „поправка на ботуши“, дори ако и двете заявки имат широко съвпадение с ключовата дума „ботуши“.

Партньор в мрежата за търсене (само за мрежата за търсене)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на това в кой партньорски сайт в мрежата за търсене се показва рекламата.

Пример: Ако сте марка в сферата на потребителските пакетирани стоки, офертите може да се коригират, ако заявка за търсене идва от по-подходящо търсене в сайт за електронна търговия, което е по-вероятно да доведе до реализация, отколкото ако търсенето е от новинарски сайт.

Уеб разположение (само за дисплейната мрежа)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на това в кое уеб разположение се показва рекламата.

Пример: За марка в сферата на потребителските пакетирани стоки офертите може да се коригират, ако рекламата се показва в популярен сайт с висок трафик, което води до по-голяма вероятност от осъществяване на реализации.

Поведение в сайта (само за дисплейната мрежа)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на действията на потребителя на сайта Ви, включително броя разгледани страници, стойност на разгледаните продукти, докъде е стигнал в процеса на осъществяване на реализация и какви други сайтове е посещавал преди.

Примери: За производител на мебели офертите може да се коригират, ако потребител е разгледал няколко дивана с по-висока цена в сравнение с тази на лампите, които като цяло имат по-ниска цена.

Продуктови атрибути (само за Пазаруване)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на подобни атрибути за различни продукти, като например цена, състояние, марка и продуктова категория.

Пример: За магазин за туристическа екипировка офертите може да се коригират, ако добавите нова палатка към данните за продуктите, която е подобна на други палатки с по-висока вероятност от реализации.

Оценки на мобилното приложение (предстоящо)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на силата и броя на отзивите за дадено приложение.

Пример: За марка за фитнес офертите може да се коригират, ако едно приложение има много отлични отзиви и е по-вероятно да бъде инсталирано.

Ценова конкурентоспособност (само за Пазаруване)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на това как цената на продукта Ви се сравнява с тази на други рекламодатели, участващи в същите търгове като Вас.

Пример: За магазин за готварски принадлежности офертите може да се коригират, ако предлагате по-добра оферта за комплект ножове от други рекламодатели.

Сезонност (само за Пазаруване)

Описание: Google Ads може да оптимизира офертите въз основа на различните тенденции в ефективността в отделните сезони от годината.

Пример: За магазин за електроника офертите може да се коригират, ако потребител търси нов телевизор по време на коледните празници, когато обичайно има по-голяма вероятност от осъществяване на реализация.

Гъвкави контроли на ефективността

„Интелигентно офериране“ Ви позволява да настроите целите на ефективността и да персонализирате настройките си спрямо специфичните си бизнес цели:

  • Оптимизирате офертите си в мрежата за търсене за избрания си модел на приписване, включително управлявано от данни приписване.
  • Настройвате цели за ефективността за конкретен вид устройство за мобилно устройство, настолен компютър и таблет с офериране за целева СРА (предстоящо).

Прозрачност при отчитането на ефективността

„Интелигентно офериране“ предлага инструменти за отчитане, които осигуряват по-задълбочена статистика за ефективността на офертите Ви и могат да Ви помогнат да отстраните всякакви проблеми. Това включва:

  • Отчети за стратегиите за офериране, които Ви помагат да разберете каква е ефективността на стратегиите Ви за „Интелигентно офериране“.
    Забележка: За да намерите отчета за стратегията си за офериране, отворете Намиране на отчетите за стратегията за офериране.
  • Подробно състояние на стратегията за офериране, което Ви показва какво се случва под повърхността на офертите Ви.
  • Чернови и експерименти на кампанията за кампании в мрежата за търсене и дисплейната мрежа, които правят тестването на ефективността на „Интелигентно офериране“ по-лесно в сравнение с текущия Ви метод на офериране.
  • Симулатори, които прогнозират каква би била ефективността на рекламите Ви по отношение на ключови показатели, като разходи, реализации, стойност на реализациите, импресии и кликвания, ако сте задали различни CPA, цели за ROAS или бюджети.
  • Сигнали и известия имат за цел да подават сигнали за проблеми с проследяването на реализациите и да предоставят ясни стъпки за отстраняването им.

За кого е подходящо

„Интелигентно офериране“ работи успешно както за големи, така и за малки бизнеси. То може да използва данни от всичките Ви кампании, за да оптимизира, така че дори при нови кампании без собствени данни може да се наблюдава повишаване на ефективността. За да оцените правилно резултатите, препоръчваме да измервате ефективността в течение на по-дълги периоди от време с поне 30 реализации – например за месец или по-дълго (50 реализации за „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“). Към кампаниите с нисък обем могат да се добавят подходящи ключови думи, за да се разшири насочването и да се увеличи броят на реализациите.

Рекламодателите, които използват „Интелигентно офериране“, трябва да спазват приложимите законови изисквания и правилата на Google Ads. Например Вие носите отговорност да спазвате персонализираните правила за рекламиране на Google, когато използвате „Интелигентно офериране“. Важно е да се запознаете с контекстните сигнали, които се използват в „Интелигентно офериране“, за да можете да определите дали „Интелигентно офериране“ е подходящо за бизнеса Ви.

Приписване на реализациите от видеореклами за „Интелигентно офериране“

За видеорекламите, използващи „Интелигентно офериране“, Google Ads използва данни за реализациите от кампаниите Ви, за да предвиди доколко е вероятно ангажиране с видеорекламата да доведе до реализация.

Ангажиранията за рекламите TrueView за действие се определят като кликвания върху рекламата или 10 секунди време за гледане. Ако и двете се случат, се отчита само кликването. Гледането на поне 10 секунди от дадена видеореклама се отчита като водещо до реализация в уебсайт, ако реализацията се осъществи в рамките на 3 дни след ангажирането. За потребителите, които кликват върху рекламата Ви, реализациите ще продължават да се приписват в текущия Ви прозорец на реализациите.

Развийте кампаниите си за „Интелигентно офериране“ с ключови думи с широко съвпадение

Ключовите думи с широко съвпадение се съчетават особено добре със стратегиите за „Интелигентно офериране“, включително „Постигане на максимален брой реализации“, „Постигане на максимална стойност на реализациите“, „Целева CPA“ и „Целева ROAS“.

Не е необходимо да сегментирате по тип на съвпадението, за да подобрите оптимизирането. Системата за офериране задава оферта за всеки отделен търг на всяка заявка и оферира нагоре или надолу, в зависимост от очакваната ефективност на заявката. Прилагането на ключови думи с широко съвпадение ще даде възможност на алгоритмите да се учат по-бързо и да намират допълнителни търгове, които могат да Ви помогнат да постигнете целите си за растеж. Научете повече за ключовите думи с широко съвпадение

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false