Vanuit manageraccounts navigeren in het onderdeel 'Facturering'

Als u Google Ads-accounts beheert via een manageraccount en u geconsolideerde facturering heeft ingesteld, gebruikt u de volgende procedures om te navigeren in uw account. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u verschillende taken kunt uitvoeren, zoals de transactiegeschiedenis en facturen weergeven, budgetten maken en factureringsinstellingen bewerken.

 
Transactiegeschiedenis voor een beheerd account weergeven
 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het dropdownmenu Accounts op het account dat u wilt openen.
 3. Klik op het gereedschapspictogram  en kies Facturering en betaling
 4. Pas eventueel de periode aan om specifieke activiteit te bekijken op de pagina Transacties.

Naar Google Ads

Budgetten weergeven en maken voor een beheerd account
 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het dropdownmenu Accounts op het account dat u wilt openen.
 3. Klik op het gereedschapspictogram  en kies Facturering en betaling
 4. Klik op de link Accountbudgetten aan de linkerkant van de pagina.
 5. Als u een nieuw budget wilt maken voor een beheerd account, klikt u op de knop +Budget. U kunt ook bestaande budgetten bewerken.

Naar Google Ads

Facturen openen
 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het dropdownmenu Accounts op een account waarvoor geconsolideerde facturering is ingesteld.
 3. Klik op het gereedschapspictogram  en kies Facturering en betaling.
 4. Klik op de link Facturen.

Op de pagina Facturen ziet u een overzicht van de budgetten voor alle Google Ads-accounts die zijn opgenomen in deze factuurconfiguratie voor geconsolideerde facturering. U kunt hier geen budgetten wijzigen. Daarvoor moet u naar een specifiek beheerd account gaan.

Naar Google Ads

Factureringsinstellingen bekijken en wijzigen
 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het dropdownmenu Accounts op een account waarvoor geconsolideerde facturering is ingesteld.
 3. Klik op het gereedschapspictogram  en kies Facturering en betaling.
 4. Klik op de link Instellingen.

Op de pagina Instellingen kunt u de instellingen wijzigen voor uw account voor geconsolideerde facturering. Zo kunt u de opties voor de verzending van facturen aanpassen en het factuuradres wijzigen.

Naar Google Ads

Zoeken naar vorige instellingen voor facturering
Als uw beheerde account is omgezet van een andere factuurconfiguratie in geconsolideerde facturering, kunt u gegevens van eerdere facturen en de facturen zelf zien in de sectie 'Geschiedenis van instellingen voor facturering'. Ga als volgt te werk:
 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik op het gereedschapspictogram  en kies Facturering en betaling.
 3. Klik op de link Overboekingen voor facturering aan de linkerkant van de pagina.
 4. Klik op het factureringsaccount waarvoor u eerdere factureringsgegevens en facturen wilt bekijken.
 5. Klik op de link Facturen aan de linkerkant om facturen te zien.
 6. Klik als u klaar bent op Terug naar huidige setup in de rechterbovenhoek.

Naar Google Ads

Toegangstypen

Welke pagina's u ziet onder het gereedschapspictogram  en Facturering en betaling, hangt af van uw rechten.

 • Als u een manageraccount gebruikt met standaard- en beheerderstoegang, en u een account beheert waarvoor geconsolideerde facturering is ingeschakeld, heeft u toegang tot de volgende pagina's onder het gereedschapspictogram  en Facturering en betaling: 'Transactiegeschiedenis', 'Facturen', 'Accountbudgetten', 'Instellingen', 'Factureringsprofiel' en 'Geschiedenis van instellingen voor facturering' (indien van toepassing).
 • Iedereen die een beheerd account niet opent via het manageraccount, heeft weergavetoegang tot de transactiegeschiedenis, de pagina 'Accountbudgetten' en het gedeelte 'Wie betaalt' op de pagina 'Instellingen' van het account.
 • Zodra een account is overgebracht naar een factuurconfiguratie met geconsolideerde facturering, kunnen alleen gebruikers van manageraccounts die op een witte lijst staan, facturen en budgetten voor dergelijke accounts openen en bewerken.

Tip

Wanneer u uw factuurconfiguratie een naam geeft, gebruik dan een naam die gemakkelijk is te onthouden, zoals 'geconsolideerde facturering'. Zo kunt u die configuratie later sneller herkennen wanneer u geconsolideerde facturering voor meer Google Ads-accounts instelt. Klik op de link Instellingen (onder het gereedschapspictogram  en Facturering en betaling) om de namen van factuurconfiguraties te bewerken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen