Nastavenie konsolidovanej fakturácie

 

Inzerenti, ktorí používajú viacero účtov Google Ads musia často pracovať s viacerými faktúrami. Používanie konsolidovanej fakturácie zjednodušuje proces fakturácie tak, že spája viaceré faktúry do jednej mesačnej faktúry. Umožňuje im tiež, aby sami spravovali aktualizácie faktúr.

Skôr než začnete:

 • Prečítajte si o konsolidovanej fakturácii a uistite sa, či spĺňate potrebné požiadavky.
 • Ak chcete nastaviť konsolidovanú fakturáciu, potrebujete účet správcu. Musíte tiež kontaktovať internetového špecialistu, aby nastavil povolenia. Po udelení týchto povolení môžete vykonávať úlohy vysvetlené nižšie.
 • Konsolidovaná fakturácia vyžaduje aspoň jedno nastavenie fakturácie. Ak sa pokúsite pridať účet do konsolidovanej fakturácie bez vytvorenia nastavenia fakturácie, zobrazia sa kroky na nastavenie štandardnej fakturácie.
Zahrnutie nového účtu do konsolidovanej fakturácie
 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. Kliknite na účet, ktorý chcete zahrnúť do konsolidovanej fakturácie.
 3. V tomto účte potom kliknite na ozubené koliesko  alebo ikonu kľúča Options, zvoľte položku Nastavenie a kliknite na možnosť Fakturácia a platby.
 4. Na stránke Nastavenie účtu kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte krajinu alebo oblasť, kde sa nachádza vaša fakturačná adresa. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 5. Ďalej vyberte platobný profil na úhradu nákladov účtu. Existujúci profil vyhľadáte tak, že do poľa vyhľadávania zadáte meno alebo daňové identifikačné číslo a potom kliknete na tlačidlo Pokračovať.

 6. Ak chcete na úhradu nákladov účtu použiť nový profil, kliknite na položku Pridať nový platobný profil, zadajte svoje údaje a kliknite na tlačidlo Odoslať. Týmto spôsobom účet predvolene nastavíte na manuálne alebo automatické platby.

 7. Po výbere platobného profilu pokračujete nastavením fakturácie tak, aby ste skonsolidovali náklady pre tento účet.  Upozorňujeme, že ak je vaše nastavenie fakturácie v inej mene, nebudete môcť vybrať požadovanú možnosť. 
 8. Potom vyberte zmluvu o poskytovaní služieb a kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračovať.
 9. Na nasledujúcej stránke vytvorte rozpočet účtu. Môžete ponechať predvolené nastavenia alebo vyplniť sumu rozpočtu, požadovaný dátum začatia a ďalšie informácie.

  Tip

  Odporúčame pridať číslo nákupnej objednávky, ktoré vášmu finančnému oddeleniu pomôže overiť túto objednávku.

 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 11. Onedlho po uložení vám budú v správe doručené všetky zmluvy. Musíte ich skontrolovať a prijať. Až potom sa vaše reklamy môžu začať zobrazovať.

Prejsť do služby Google Ads

Zahrnutie existujúceho účtu do konsolidovanej fakturácie

Ak ste už vo svojom účte Google Ads nastavili fakturáciu, môžete tento účet zahrnúť do konsolidovanej fakturácie.

Do konsolidovanej fakturácie možno zahrnúť väčšinu účtov, no v prípade niektorých účtov to z rôznych dôvodov nie je možné. Ak nižšie uvedené kroky nezodpovedajú tomu, čo vidíte vo svojom účte, obráťte sa na internetového špecialistu.

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. Kliknite na účet, ktorý chcete zahrnúť do konsolidovanej fakturácie.
 3. V tomto účte potom kliknite na ozubené koliesko  alebo ikonu kľúča Options, zvoľte položku Nastavenie a kliknite na možnosť Fakturácia a platby.
 4. Kliknite na odkaz Prenosy fakturácie v bočnej časti stránky. Malo by sa tam zobraziť nastavenie fakturácie, pomocou ktorého momentálne platíte za účet.
 5. Kliknite na tlačidlo ceruzky . Ak pridávaný účet používa manuálne alebo automatické platby, kliknite na možnosť Zmena platiteľa.
 6. Na ďalšej stránke vyberte, kedy má zmena nadobudnúť účinnosť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Vyberte nastavenie fakturácie, ktoré by ste radi prepojili s týmto účtom. Nezabúdajte: ak je vaše nastavenie fakturácie v inej mene, nebudete môcť vybrať požadovanú možnosť.
 8. Potom vyberte zmluvu o poskytovaní služieb a kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračovať.
 9. V ďalšom kroku vytvorte rozpočet účtu. Môžete ponechať predvolené nastavenia alebo vyplniť sumu rozpočtu, požadovaný dátum začatia a ďalšie informácie.

  Tip

  Ak ste do konsolidovanej fakturácie zahrnuli existujúci účet, nezabudnite, že do konsolidovanej faktúry sa neprenesú žiadne náklady nahromadené v danom účte pred dátumom zmeny fakturácie. Inými slovami, do konsolidovanej faktúry sa zahrnú len náklady, ktoré sa nahromadili po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny. Odporúčame vám, aby ste si ako dátum začatia zvolili prvý deň v mesiaci. Predídete tak prijatiu viacerých faktúr za daný mesiac.

 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 11. Onedlho po uložení vám budú v správe doručené všetky zmluvy. Musíte ich skontrolovať a prijať. Až potom sa vaše reklamy môžu začať zobrazovať.

Prejsť do služby Google Ads

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory