Konfiguracja płatności skonsolidowanych

Reklamodawcy, którzy pracują z wieloma kontami Google Ads, często mają do czynienia z dużą liczbą faktur. Płatności skonsolidowane i jedna, zbiorcza faktura miesięczna upraszczają proces rozliczeniowy i pozwalają samodzielnie zarządzać aktualizowaniem faktur.

Zanim zaczniesz:

 • Przeczytaj o płatnościach skonsolidowanych, aby sprawdzić, czy spełniasz wymagania.
 • Do skonfigurowania płatności skonsolidowanych potrzebne jest konto menedżera. Musisz też skontaktować się ze specjalistą online i uzyskać odpowiednie uprawnienia. Następnie możesz wykonać procedurę opisaną poniżej.
 • Aby używać płatności skonsolidowanych, musisz skonfigurować co najmniej jedną fakturę. Jeśli spróbujesz dodać konto do systemu płatności skonsolidowanych bez wcześniejszego skonfigurowania faktury, rozpocznie się konfigurowanie płatności standardowej.
Dodawanie nowego konta do systemu płatności skonsolidowanych
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. Kliknij konto, które chcesz dodać do systemu płatności skonsolidowanych.
 3. Na koncie kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności.
 4. Na stronie „Konfiguracja konta” kliknij menu i wybierz kraj lub terytorium odpowiadające adresowi rozliczeniowemu. Następnie kliknij Dalej.
 5. Wybierz profil płatności do opłacania kosztów konta – wyszukaj istniejący profil, wpisując nazwę lub identyfikator podatkowy w polu wyszukiwania, a następnie kliknij „Dalej”.

 6. Aby użyć nowego profilu do opłacania kosztów konta, kliknij „Dodaj nowy profil płatności”, wpisz wymagane dane i kliknij „Prześlij”. W rezultacie domyślne ustawienia Twojego konta zmienią się na płatności ręczne lub automatyczne.

 7. Po wybraniu profilu płatności musisz wybrać ustawienia faktury do konsolidowania kosztów naliczanych na koncie. Jeżeli ustawienia faktury są w innej walucie, nie będzie można ich wybrać.
 8. Następnie wybierz umowę o świadczenie usług i kliknij Zapisz i kontynuuj.
 9. Na następnej stronie utwórz budżet konta. Możesz zostawić ustawienia domyślne lub wpisać kwotę budżetu, wnioskowaną datę rozpoczęcia i inne informacje.

  Wskazówka

  Podanie numeru zamówienia pomoże Twojemu działowi finansowemu w jego weryfikacji.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.
 11. Wkrótce po zapisaniu konfiguracji otrzymasz e-mail z odpowiednimi umowami. Przejrzyj je i zaakceptuj, aby reklamy mogły się wyświetlać.

Wejdź na konto Google Ads

Dodawanie istniejącego konta do systemu płatności skonsolidowanych

Jeśli masz już skonfigurowane płatności dla konta Google Ads, możesz wybrać dla tego konta płatności skonsolidowane.

Jest to możliwe w przypadku większości kont. Jeśli poniższe kroki nie pasują do tego, co widzisz na koncie, skontaktuj się ze swoim specjalistą online.

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. Kliknij konto, które chcesz dodać do systemu płatności skonsolidowanych.
 3. Na koncie kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności.
 4. Kliknij link Przeniesienie płatności z boku strony. Powinny tu znajdować się informacje o tym, kto obecnie opłaca konto.
 5. Kliknij przycisk „Zmień fakturę”. Jeśli na dodanym koncie używasz płatności ręcznych lub automatycznych, kliknij „Zmień płatnika”.
 6. Na następnej stronie wybierz, od kiedy chcesz zastosować zmiany i kliknij Dalej.
 7. Wybierz ustawienia faktury, które chcesz połączyć z tym kontem. Uwaga: jeżeli ustawienia faktury są w innej walucie, nie będzie można ich wybrać.
 8. Wybierz umowę o świadczenie usług i kliknij Zapisz i kontynuuj.
 9. Następnie utwórz budżet konta. Możesz zostawić ustawienia domyślne lub wpisać kwotę budżetu, wnioskowaną datę rozpoczęcia i inne informacje.

  Wskazówka

  Jeśli dodasz konto do systemu płatności skonsolidowanych, koszty wygenerowane na tym koncie przed datą wprowadzenia zmiany nie zostaną ujęte na skonsolidowanej fakturze. Oznacza to, że znajdą się na niej tylko koszty wygenerowane po dokonaniu zmiany. Zalecamy wybranie pierwszego dnia miesiąca jako daty rozpoczęcia, co pozwoli uniknąć otrzymywania wielu faktur w danym miesiącu.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.
 11. Wkrótce po zapisaniu konfiguracji otrzymasz e-mail z odpowiednimi umowami. Przejrzyj je i zaakceptuj, aby reklamy mogły się wyświetlać.

Wejdź na konto Google Ads

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem