Giới thiệu về ngân sách tài khoản

Ngân sách tài khoản, trước đây được gọi là ngân sách đặt hàng, được sử dụng bởi nhà quảng cáo thanh toán bằng lập hóa đơn hàng tháng. Khi tạo ngân sách tài khoản, bạn chọn số tiền nhất định bạn muốn chi trong một khoảng thời gian. Điều này có thể giúp bạn kiểm soát chi phí của mình ngoài ngân sách chiến dịch hàng ngày.

Ví dụ

Bạn là đại lý và bạn muốn phân bổ số tiền cố định mỗi tháng cho tài khoản của khách hàng. Ngoài ngân sách hàng ngày của chiến dịch, bạn có thể sử dụng ngân sách tài khoản để đảm bảo chi phí hàng tháng sẽ không vượt quá số tiền đó cho toàn bộ tài khoản.

Xem lịch sử ngân sách

Khi chúng tôi triển khai trải nghiệm Google Ads mới, bạn có thể nhận thấy một số thay đổi đối với trang Ngân sách tài khoản. Trong AdWords cũ, lịch sử thay đổi ngân sách của bạn được hiển thị trên trang chi tiết ngân sách. Trong Google Ads mới, thông tin này nằm trên trang Lịch sử thay đổi.

QUAN TRỌNG: Khi quá trình chuyển sang Google Ads mới hoàn tất, bạn sẽ không thể truy cập vào tất cả dữ liệu về lịch sử thay đổi xảy ra trước khi chuyển đổi. Để đảm bảo bạn có thể truy cập thông tin này trong tương lai, chúng tôi khuyến khích bạn tải xuống lịch sử ngân sách của mình bằng cách sử dụng liên kết bên dưới bảng ngân sách, Tải xuống lịch sử thay đổi được lưu trữ cho ngân sách. Tùy chọn tải xuống này chỉ có thể sử dụng trong năm 2017.

Số tiền bắt đầu bằng + (dấu cộng) màu xanh lá cây hoặc - (dấu trừ) màu đỏ

Đôi khi, ngân sách đặt hàng của bạn có thể xuất hiện với + (dấu cộng) màu xanh lá cây hoặc - (dấu trừ) màu đỏ ở đằng trước. Dưới đây là ý nghĩa của chúng.

+ (dấu cộng) màu xanh lá cây

Số tiền có thể xuất hiện cùng với + (dấu cộng) màu xanh lá cây trong hai trường hợp: điều chỉnh tín dụng được áp dụng cho tài khoản của bạn hoặc chúng tôi phát hiện thấy nhấp chuột không hợp lệ, bạn sẽ không bị tính phí cho những nhấp chuột này. Trong cả hai trường hợp, số tiền được hiển thị sau dấu cộng màu xanh lá cây là ngân sách bổ sung có sẵn để chi tiêu, số tiền này bù trừ điều chỉnh tín dụng. 

Hệ thống của chúng tôi sẽ tính số tiền ngân sách của bạn mà các nhấp chuột không hợp lệ đã chiếm. Vì bạn sẽ không bị tính phí cho các nhấp chuột không hợp lệ, nên hệ thống sẽ thêm số tiền đó trở lại ngân sách của bạn để bạn chi tiêu những gì bạn dự định ban đầu.

- (dấu trừ) màu đỏ

Số tiền bắt đầu bằng - (dấu trừ) màu đỏ là số tiền chưa có sẵn để sử dụng. Điều này thường xảy ra khi bạn vừa tăng ngân sách hiện tại của mình và sự gia tăng này chưa được xử lý xong. Trạng thái ngân sách này là tạm thời và bạn sẽ sớm nhìn thấy chú thích này biến mất khi ngân sách bổ sung được thêm vào dòng ngân sách khả dụng.

Ngân sách hàng ngày của chiến dịch và ngân sách tài khoản của bạn

Ngân sách tài khoản chỉ đóng vai trò là giới hạn chi tiêu trên tất cả các chiến dịch của bạn. Nếu tổng chi phí của chiến dịch đạt đến số tiền đã chỉ định trong ngân sách tài khoản trước ngày kết thúc đã đặt, tất cả quảng cáo trong tài khoản sẽ ngừng chạy. Ngân sách tài khoản sẽ không phân phối chi phí trên các chiến dịch hoặc trong khoảng thời gian đã chỉ định. Do đó, bạn cần ngân sách chiến dịch hàng ngày.

Ví dụ

Giả sử tài khoản Google Ads của bạn có hai chiến dịch. Bạn tạo một ngân sách tài khoản 1.000 đô la cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Nếu tài khoản tích lũy chi phí 1.000 đô la sau ngày 1 tháng 4 và trước ngày 30 tháng 4, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy cho đến khi ngân sách tiếp theo bắt đầu.

Để bảo đảm 1.000 đô la này kéo dài suốt toàn bộ 30 ngày của tháng, hãy chuyển sang ngân sách hàng ngày của chiến dịch. Trước tiên, bạn quyết định số tiền mình muốn chi tiêu cho mỗi chiến dịch. Trong trường hợp này, bạn muốn chi 750 đô la cho chiến dịch số 1 và 250 đô la cho chiến dịch số 2. Sau đó, bạn chia từng số tiền này cho 30 để có ngân sách hàng ngày:

  1. 750 đô la /30 = 25 đô la
  2. 250 đô la/30 = 8,33 đô la

Bạn chỉ định ngân sách hàng ngày cho chiến dịch số 1 là 25 đô la và chiến dịch số 2 là 8,33 đô la.

Lưu ý

  • Cột Ngân sách hiển thị cho bạn thấy tổng số tiền đã được yêu cầu hoặc chấp thuận cho ngân sách. Nếu ngân sách không bị giới hạn -- nghĩa là tất cả các chiến dịch Google Ads của bạn không bị giới hạn trong một số tiền cụ thể, mà được giới hạn bởi ngân sách hàng ngày bạn đã đặt cho mỗi chiến dịch -- bạn sẽ thấy Không giới hạn tại đây.
  • Cột Chi tiêu hiển thị cho bạn thấy tổng chi tiêu cho đến nay cho một ngân sách. Ví dụ: số này có thể cao hơn số tiền đã liệt kê trong cột ngân sách nếu khoản tín dụng được thêm vào ngân sách của bạn. Bên dưới số tiền chi tiêu, bạn sẽ thấy phần trăm mà số tiền chi tiêu biểu thị ngoài ngân sách hiệu dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố