Budżety kont – informacje

Budżety kont, nazywane wcześniej zamówieniami budżetowymi, są używane przez reklamodawców, którzy rozliczają się przez fakturowanie miesięczne. Tworząc budżet konta, określasz kwotę do wydania w danym okresie. Jest to dodatkowy sposób kontroli kosztów poza dziennymi budżetami kampanii.

Przykład

Prowadzisz agencję i chcesz przeznaczać na konto klienta określoną miesięczną kwotę. Oprócz budżetu dziennego kampanii możesz skorzystać z budżetu konta – dzięki temu będziesz mieć pewność, że koszty miesięczne nie przekroczyły kwoty przeznaczonej dla całego konta.

Wyświetlanie historii budżetu

W nowej wersji Google Ads można zauważyć pewne zmiany na stronie Budżety konta. W starej wersji AdWords historia zmian budżetu była wyświetlana na stronie ze szczegółami dotyczącymi budżetu. W nowej wersji Google Ads te informacje znajdują się na stronie Historia zmian.

WAŻNE: po przejściu na nową wersję Google Ads wszystkie dane historii zmian z poprzedniej wersji będą niedostępne. Aby zapewnić sobie przyszły dostęp do tych informacji, pobierz historię budżetu, używając linku znajdującego się pod tabelą z budżetem: Pobierz zarchiwizowaną historię zmian budżetów. Ta opcja pobierania jest dostępna tylko do końca 2017 roku.

Kwoty z zielonym plusem (+) lub czerwonym minusem (-)

Czasami przy zamówieniu budżetowym może się pojawić zielony plus lub czerwony minus. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, co oznaczają.

Zielony plus (+)

Kwota z zielonym plusem (+) może pojawić się w dwóch przypadkach: jeśli przyznamy dostosowanie kredytu lub wykryjemy nieprawidłowe kliknięcia, za które nie jest naliczana opłata. W obu przypadkach kwota z zielonym plusem to dodatkowe środki na wydatki, odliczane z dostosowania kredytu. 

Nasz system oblicza kwotę, jaką budżet został obciążony za nieprawidłowe kliknięcia. Nie naliczamy za nie opłat, więc system dodaje tę kwotę z powrotem do Twojego budżetu. Dzięki temu wydasz tyle, ile zamierzasz.

Czerwony minus (-)

Kwoty z czerwonym minusem (-) nie można jeszcze wykorzystać. Zazwyczaj dzieje się to zaraz po zwiększeniu istniejącego budżetu, zanim zmiana zostanie w pełni przetworzona. Ten stan budżetu jest tymczasowy i takie oznaczenie powinno zniknąć, gdy dodatkowy budżet zostanie dodany do wiersza dostępnego budżetu.

Budżety dzienne kampanii i budżet Twojego konta

Budżet konta określa tylko limit wydatków we wszystkich Twoich kampaniach. Gdy łączne koszty kampanii osiągną kwotę ustawioną w budżecie konta przed ustaloną datą zakończenia, emisja wszystkich reklam na koncie zostanie wstrzymana. Budżet konta nie pozwala rozdzielać kosztów na poszczególne kampanie lub w określonym zakresie dat. Do tego celu potrzebujesz budżetów dziennych kampanii.

Przykład

Załóżmy, że masz konto Google Ads z dwiema kampaniami. Tworzysz budżet konta w wysokości 1000 zł na okres od 1 do 30 kwietnia. Jeśli na koncie zostaną naliczone koszty w wysokości 1000 zł po 1 kwietnia, ale przed 30 kwietnia, wyświetlanie reklam zostanie wstrzymane do czasu rozpoczęcia kolejnego budżetu konta.

Aby mieć pewność, że kwota 1000 zł wystarczy na cały miesiąc, ustaw budżety dzienne kampanii. Najpierw musisz ustalić, jaką kwotę chcesz wydać na każdą kampanię. W tym przypadku chcesz przeznaczyć 750 zł na kampanię nr 1 i 250 zł na kampanię nr 2. Następnie dzielisz każdą kwotę przez 30, aby otrzymać budżet dzienny:

  1. 750 zł ÷ 30 = 25 zł
  2. 250 zł ÷ 30 = 8,33 zł

Do kampanii nr 1 przypisujesz budżet dzienny w wysokości 25 zł, a do kampanii nr 2 budżet dzienny w wysokości 8,33 zł.

Pamiętaj

  • Kolumna Budżet pokazuje sumę żądaną lub zatwierdzoną dla budżetu. Jeśli budżet nie ma ograniczeń – czyli nie masz konkretnej kwoty ograniczającej wszystkie kampanie Google Ads, a jedyny limit stanowią budżety dzienne ustalone dla poszczególnych kampanii – pojawi się komunikat Bez ograniczeń.
  • Kolumna Wydatki pokazuje łącznie, ile środków z budżetu zostało już wykorzystane. Ta wartość może być większa od kwoty w kolumnie Budżet, jeśli np. do budżetu zostało dodane dostosowanie. Pod kwotą wydatków zobaczysz, jaki odsetek efektywnego budżetu stanowią wydatki.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem