מידע על תקציבי חשבון

מפרסמים שמשלמים באמצעות חשבונית חודשית משתמשים בתקציבי חשבון, שנקראו בעבר 'סדרי הקצאת תקציב'. בעת יצירת תקציב חשבון, אתה בוחר סכום כסף מסוים שאתה מעוניין להוציא במשך תקופת זמן מסוימת. כך ניתן לשלוט בעלויות בנוסף לתקציבי הקמפיין היומיים.

דוגמה

נניח שאתה מנהל סוכנות וברצונך להקציב מדי חודש סכום קבוע לחשבון של לקוח מסוים. בנוסף לתקציב היומי של הקמפיין, באפשרותך להשתמש בתקציב חשבון כדי להבטיח שהעלויות החודשיות לא יחרגו מהסכום שהוקצה לחשבון כולו.

הצגת היסטוריית התקציבים

במהלך ההשקה של הממשק החדש של Google Ads, ייתכן שתבחינו במספר שינויים בדף תקציבי החשבון. בממשק הקודם של AdWords, היסטוריית השינויים של התקציבים הוצגה בדף הפרטים של התקציבים. בממשק החדש של Google Ads, המידע הזה יוצג בדף 'היסטוריית השינויים'.

לתשומת ליבכם: אחרי השלמת המעבר לממשק החדש של Google Ads, לא ניתן יהיה לגשת לכל הנתונים בהיסטוריית השינויים מהתקופה שלפני המעבר. כדי להבטיח שתהיה לכם גישה בעתיד אל המידע הזה, מומלץ להוריד את היסטוריית התקציבים בעזרת הקישור שמופיע מתחת לטבלת התקציבים: הורדה של היסטוריית שינויים בתקציבים שהועברו לארכיון. אפשרות ההורדה הזו הייתה זמינה רק במהלך 2017.

סכומים שלפניהם מופיע סימן חיבור (+) ירוק או סימן חיסור (-) אדום

במקרים מסוימים, סדר הקצאת התקציב שלך עשוי להופיע כשלפניו סימן חיבור (+) ירוק או סימן חיסור (-) אדום. הנה הסבר למשמעות הסימנים האלה.

סימן חיבור (+) ירוק

סכום עשוי להופיע עם סימן חיבור (+) ירוק בשני מצבים: אם בחשבון שלך בוצעה התאמת זיכוי, או אם זיהינו קליקים לא חוקיים, שלא תחויב בגינם. בשני המקרים, הסכום שמופיע אחרי סימן החיבור הוא התקציב הנוסף הזמין עבורך לניצול, המתקזז עם התאמות הזיכוי. 

המערכת שלנו מחשבת את סכום התקציב שנוצל בעקבות קליקים לא חוקיים. מאחר שאינך מחויב בגין הקליקים הלא חוקיים, המערכת מוסיפה את הסכום הזה בחזרה לתקציב שלך כך שבסופו של דבר תוציא את הסכום שאליו התכוונת במקור.

סימן חיסור (-) אדום

סכום שלפניו מופיע סימן חיסור (-) אדום הוא סכום שעדיין אינו זמין לניצול. מצב זה קורה בדרך כלל מיד לאחר שהגדלת את התקציב הנוכחי שלך וההגדלה עדיין לא עודכנה סופית במערכת. סטטוס התקציב הזה זמני, והסימון אמור להיעלם בתוך זמן קצר לאחר שהתוספת תצורף לשורת התקציב הזמין.

תקציבי קמפיין יומיים ותקציב החשבון שלך

תקציב חשבון משמש רק בתור מכסת הוצאות לכל הקמפיינים שלך. אם עלויות הקמפיינים הכוללות יגיעו לסכום המסגרת של תקציב החשבון לפני תאריך הסיום שהגדרת, כל המודעות הכלולות בחשבון יפסיקו לפעול. כשמגדירים תקציב חשבון, עלויות הפרסום אינן מתפרסות על פני הקמפיינים או על פני תקופת הזמן שהגדרת. לפריסה כזו, יש להשתמש בתקציבי קמפיינים יומיים.

דוגמה

נניח שיש לך חשבון Google Ads הכולל שני קמפיינים. אתה יוצר תקציב חשבון בסך 4,000 ש"ח לתקופה שבין 1 באפריל עד 30 באפריל. אם החשבון יצבור עלויות בסך 4,000 ₪ לאחר 1 באפריל ולפני 30 באפריל, המודעות שלך יפסיקו לפעול עד להתחלת תקציב החשבון הבא.

כדי להבטיח שהסכום של 4,000 ₪ יספיק לכל 30 הימים, אתה עובר להשתמש בתקציבים יומיים ברמת הקמפיין. תחילה אתה מחליט כמה אתה מעוניין להוציא בכל מסע פרסום. בדוגמה הזו, ברצונך להקצות 3,000 ₪ למסע פרסום מס' 1 ו-1,000 ₪ למסע פרסום מס' 2. לאחר מכן אתה מחלק כל סכום ב-30 כדי למצוא את התקציב היומי שלך:

  1. ‎3,000 / 30 ‏= 100 ₪
  2. 1,000 / 30 = 33.33 ₪

לקמפיין מס' 1 אתה מגדיר תקציב יומי בסך 100 ₪ ולקמפיין מס' 2 אתה מגדיר תקציב יומי בסך 33.33 ₪.

חשוב לזכור

  • בעמודה תקציב מוצג הסכום הכולל שהתבקש או אושר עבור התקציב. אם התקציב אינו מוגבל - כלומר, כל הקמפיינים שלך ב-Google Ads אינם מוגבלים לסכום מסוים, אלא לתקציבים היומיים שהגדרת לכל אחד מהקמפיינים - בעמודה תוצג ההערה ללא הגבלה.
  • בעמודה הוצאה מוצג סכום התקציב הכולל שנוצל עד עכשיו. סכום זה עשוי להיות גבוה יותר מהסכום שמופיע בעמודת התקציב. לדוגמה, אם נוסף זיכוי לתקציב. מתחת לסכום ההוצאה מופיע אחוז הניצול של ההוצאה מתוך התקציב בפועל.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה