เกี่ยวกับคะแนนคุณภาพ

คะแนนคุณภาพจัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพโฆษณาของคุณ คะแนนคุณภาพ 1-10 ที่รายงานให้กับคีย์เวิร์ดแต่ละคำในบัญชีคือค่าประมาณคุณภาพของโฆษณาและหน้า Landing Page ที่แสดงขึ้นจากคีย์เวิร์ดนั้นๆ ปัจจัยในการให้คะแนนคุณภาพมี 3 ปัจจัย ดังนี้

ดังนั้น การมีคะแนนคุณภาพสูงหมายความว่าระบบของเราคิดว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังดูโฆษณา

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของคะแนนคุณภาพ

คะแนนคุณภาพพิจารณาจากข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมา

คะแนนคุณภาพคือ การประเมินแบบรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของคีย์เวิร์ดในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลนี้ คีย์เวิร์ดแต่ละคำจะได้รับคะแนนคุณภาพเป็นระดับตั้งแต่ 1 ถึง 10 ซึ่ง 1 คือคะแนนต่ำสุด และ 10 คือคะแนนสูงสุด 

คะแนนคุณภาพที่ไม่มีค่า ซึ่งแสดงด้วย "—" ในตาราง จะปรากฏเมื่อมีการแสดงผลหรือคลิกไม่เพียงพอที่จะตัดสินคะแนนคุณภาพของคีย์เวิร์ดอย่างแม่นยำ

คอลัมน์สถานะคะแนนคุณภาพ

คอลัมน์สถานะเหล่านี้แสดงค่าคะแนนคุณภาพ 4 ค่า ได้แก่ คะแนนคุณภาพ ประสบการณ์หน้า Landing Page ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่คาดหวัง

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่ไม่บังคับเหล่านี้ลงในรายงานคีย์เวิร์ด นอกจากนี้คุณยังจะเห็นคะแนนในข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อวางเมาส์เหนือลูกโป่งคำพูด "(ลูกโป่งการไม่อนุมัติโฆษณา)" ของไอคอนสถานะคีย์เวิร์ดอีกด้วย

คอลัมน์คะแนนคุณภาพที่ผ่านมา

คอลัมน์ค่าที่ผ่านมาเหล่านี้ทำให้คุณสามารถดูข้อมูลในอดีตของคอลัมน์คะแนนคุณภาพทั้งหมด 4 คอลัมน์ ได้แก่ คะแนนคุณภาพ (ที่ผ่านมา) ประสบการณ์หน้า Landing Page (ที่ผ่านมา) ความเกี่ยวข้องของโฆษณา (ที่ผ่านมา) และ CTR ที่คาดหวัง (ที่ผ่านมา)

คอลัมน์ค่าที่ผ่านมาจะแสดงคะแนนล่าสุดที่ทราบของระยะเวลาการรายงานนั้นๆ ถ้าคุณใช้กลุ่ม "วัน" กับรายงานคีย์เวิร์ด Google Ads จะรายงานค่ารายวันที่แสดงว่าคะแนนของคุณเป็นเท่าใดในตอนสิ้นวันของแต่ละวัน โปรดทราบว่าข้อมูลประวัติก่อนหน้าวันที่ 22 มกราคม 2016 จะไม่แสดงในคอลัมน์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณใช้สคริปต์หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามในการดาวน์โหลดข้อมูลคะแนนคุณภาพที่ผ่านมา สคริปต์หรือเครื่องมือจะไม่ได้รับผลกระทบ และคุณจะยังสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้

คะแนนคุณภาพเป็นค่าว่าง

คีย์เวิร์ดใหม่ๆ จะเริ่มต้นได้รับคะแนนคุณภาพเป็นค่าว่าง ซึ่งแสดงด้วยเครื่องหมาย "—" ในตาราง เมื่อโฆษณาของคุณทำงาน คีย์เวิร์ดจะรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ และคะแนนคุณภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคุณน่าจะเห็นว่าคะแนนคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการแสดงผลมากเพียงพอแล้ว 

บางครั้ง คุณอาจเห็นคีย์เวิร์ดที่ได้รับการแสดงผลจำนวนมาก แต่ยังคงมีคะแนนคุณภาพเป็นค่าว่าง กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคีย์เวิร์ดไม่มีการแสดงผลจากการทำงานแบบตรงทั้งหมดมากพอ โดยการแสดงผลจากการทำงานแบบตรงทั้งหมดหมายถึงโฆษณาที่แสดงขึ้นในการค้นหาคำที่ตรงกับคีย์เวิร์ดของคุณทุกประการ ดังนั้น หากโฆษณาแสดงขึ้นจากการค้นหาที่ตรงกับคีย์เวิร์ดทุกประการเป็นจำนวนครั้งที่ไม่มากพอ คุณจะเห็นคะแนนคุณภาพเป็นค่าว่าง 

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคีย์เวิร์ดต้องมีการแสดงผลจากการทำงานแบบตรงทั้งหมดล่าสุดอยู่เสมอเพื่อคงคะแนนคุณภาพเอาไว้ หากคีย์เวิร์ดคำใดคำหนึ่งมีการเข้าชมล่าสุดไม่มากพอ คะแนนคุณภาพของคีย์เวิร์ดดังกล่าวอาจกลับไปเป็นค่าว่างได้ด้วย

คีย์เวิร์ดเดียวกันมีคะแนนคุณภาพต่างกัน

บางครั้งคุณอาจเห็นคีย์เวิร์ดเดียวกันซึ่งอยู่ในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาต่างกันมีคะแนนคุณภาพไม่เท่ากัน กรณีนี้เกิดจากองค์ประกอบ 3 รายการของคะแนนคุณภาพ ได้แก่ อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page โดย 3 องค์ประกอบนี้จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ครีเอทีฟโฆษณา การกำหนดเป้าหมาย หน้า Landing Page ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในกลุ่มโฆษณาแต่ละกลุ่ม ดังนั้นหากคีย์เวิร์ดเป็นคำเดียวกันแต่อยู่กันคนละกลุ่มโฆษณา ก็จะมีคะแนนคุณภาพแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ

ข้อแตกต่างกับคุณภาพโฆษณาตามเวลาจริงในการประมูล

ข้อมูลสำคัญ: เราจะไม่ใช้คะแนนคุณภาพตามเวลาจริงในการประมูลเพื่อกำหนดลำดับโฆษณา 

เราจะคำนวณลำดับโฆษณาทันทีที่มีคนค้นหา ซึ่งตรงกับโฆษณาของคุณเพื่อแข่งขันในการประมูล สำหรับลำดับโฆษณา เราจะพิจารณาสัญญาณตามเวลาจริง เช่น คำค้นหา และบริบทผู้ใช้ (เช่น ประเภทของอุปกรณ์ ตัวเลือกภาษา ตำแหน่ง ช่วงเวลาของวัน ลักษณะข้อความค้นหา โฆษณาและผลการค้นหาอื่นที่แสดงในหน้าเว็บนั้น ตลอดจนสัญญาณและแอตทริบิวต์ผู้ใช้อื่นๆ) เพื่อคำนวณการวัด CTR ที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในขณะที่คะแนนคุณภาพเป็นการประเมินภาพรวมกว้างๆ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย และมีความแตกต่างจากลำดับโฆษณาซึ่งพิจารณาจากคีย์เวิร์ด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับโฆษณา

การทำงานของโฆษณาคุณภาพสูง

ตัวอย่างประสบการณ์ดีๆ ของผู้ใช้ที่ได้รับจากโฆษณาที่มีคุณภาพสูงและมีความเกี่ยวข้องมีดังนี้ สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์เกี่ยวกับถุงเท้า และสุขสันต์ซึ่งเป็นลูกค้าของคุณกำลังมองหาถุงเท้าลายทาง โฆษณาของคุณ (และคีย์เวิร์ดที่มีคะแนนคุณภาพสูง) ได้เชื่อมโยงสุขสันต์เข้ากับสิ่งเขาต้องการ ดังนี้

  • เมื่อสุขสันต์ค้นหา “ถุงเท้าลายทางของผู้ชาย” บน Google เขาจะเห็นโฆษณาของคุณ (โฆษณาของคุณมีคำว่า “[ถุงเท้าลายทาง]” เป็นคีย์เวิร์ด)
  • สุขสันต์คลิกโฆษณาและเข้าชมหน้า “ถุงเท้าลายทางของผู้ชาย” ในเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บจะโหลดอย่างรวดเร็ว และสุขสันต์สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • สุขสันต์ซื้อรองเท้าลายทางหลายคู่

ตัวอย่างนี้จึงเป็นตัวอย่างที่เราพิจารณาว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของผู้ใช้ นอกจากการมีคะแนนคุณภาพสูง ในกรณีส่วนใหญ่ โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะได้รับการคลิกเพิ่มขึ้น ปรากฏในอันดับที่สูงขึ้น และทำให้คุณประสบความสำเร็จมากที่สุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว