Informácie o skóre kvality

Skóre kvality by vám malo poskytnúť všeobecnú predstavu o kvalite vašich reklám. Skóre kvality v rozsahu od jedna do desať nahlásené pre každé kľúčové slovo v účte predstavuje odhad kvality vašich reklám a vstupných stránok, ktoré spúšťajú. O skóre kvality rozhodujú tri faktory:

Vysoké skóre kvality znamená, že naše systémy považujú vašu reklamu a vstupnú stránku za relevantné a užitočné pre niekoho, komu sa zobrazuje vaša reklama.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako funguje skóre kvality.

Skóre kvality je založené na údajoch o minulej výkonnosti

Skóre kvality predstavuje agregovaný odhad toho, akú celkovú výkonnosť dosahovalo kľúčové slovo v minulých reklamných aukciách. Na základe týchto údajov získa každé kľúčové slovo skóre kvality od jedna do desať, kde jedna predstavuje najnižšie skóre a desať najvyššie skóre. 

Nulové skóre kvality (v tabuľke označené symbolom —) sa zobrazuje, ak na presné určenie skóre kvality kľúčového slova nie je dostatok zobrazení alebo kliknutí.

Stĺpce so stavom skóre kvality

V týchto stĺpcoch so stavom sa zobrazujú štyri hodnoty skóre kvality: skóre kvality, skúsenosti so vstupnou stránkou, relevancia reklám a očakávaná miera prekliknutí (CTR).

Tieto voliteľné stĺpce môžete pridať do prehľadov kľúčových slov. Príslušné skóre si môžete pozrieť aj v texte, ktorý sa zobrazí, keď umiestnite kurzor myši nad rečovú bublinu pri stave kľúčového slova (Bublina zamietnutia reklamy).

Stĺpce s historickým skóre kvality

V týchto historických stĺpcoch sa zobrazujú údaje z minulosti pre všetky štyri stĺpce so skóre kvality: Skóre kval. (hist.), Skúsenosti so vstupnou str. (hist.), Relevancia reklamy (hist.) a Očak. CTR (hist.).

Historické stĺpce zobrazujú posledné známe skóre v rámci obdobia prehľadu. Ak v prehľadoch kľúčových slov použijete segment Deň, Google Ads zaznamená denné hodnoty, ktoré vyjadrujú, aké bolo skóre kvality na konci jednotlivých dní. Upozorňujeme, že historické dáta nebudú pre tieto stĺpce k dispozícii v prípade dátumov starších než 22. január 2016. Ak ste však v minulosti používali na sťahovanie historických údajov o skóre kvality tretiu stranu alebo skripty, mali by zostať neovplyvnené a tieto údaje budú naďalej k dispozícii.

Nulové skóre kvality

Nové kľúčové slová dostanú spočiatku nulové skóre kvality, ktoré je v tabuľke označené pomlčkou (–). Pri zobrazovaní reklám kľúčové slová zhromažďujú údaje o výkonnosti a skóre kvality sa tak môže meniť. Po zhromaždení dostatočného počtu zobrazení sa vaše skóre kvality môže zmeniť. 

Občas sa môže stať, že vaše kľúčové slovo bude zaznamenávať veľa zobrazení, no napriek tomu bude mať nulové skóre kvality. Môže sa to stať, ak vaše kľúčové slová nemajú dostatok zobrazení s presnou zhodou. Zobrazenia s presnou zhodou označujú reklamy, ktoré sa zobrazujú pri vyhľadávaniach výrazov, ktoré predstavujú presnú zhodu vášho kľúčového slova. Ak sa teda vaša reklama nezobrazila dostatočne veľakrát pri vyhľadávaniach, ktoré predstavujú presnú zhodu kľúčových slov, môže sa vám zobraziť nulové skóre kvality. 

Tiež nezabúdajte, že kľúčové slová potrebujú na udržanie skóre kvality nedávne zobrazenia s presnými zhodami. Ak kľúčové slovo nemá dostatok nedávnej návštevnosti, jeho skóre kvality sa môže tiež vrátiť späť na nulu.

Rôzne skóre kvality pre rovnaké kľúčové slovo

Niekedy sa môže pre rovnaké kľúčové slovo v rôznych kampaniach či reklamných skupinách zobrazovať odlišné skóre kvality. Je to spôsobené tromi komponentmi, ktoré skóre kvality tvoria: očakávaná miera prekliknutia, relevancia reklám a dojem zo vstupnej stránky. Tieto komponenty pritom závisia od kreatív, zacielenia, vstupnej stránky a iných faktorov, ktoré sa môžu medzi reklamnými skupinami líšiť. Ak teda vaše reklamné skupiny nie sú presne rovnaké, to isté kľúčové slovo môže mať v rôznych reklamných skupinách či kampaniach odlišné skóre kvality.

Ako sa to líši od kvality reklamy v čase aukcie

Dôležité: Skóre kvality sa v čase aukcie nepoužíva na určenie hodnotenia reklamy. 

Hodnotenie reklamy vypočítame v tom momente, keď niekto uskutoční vyhľadávanie, vďaka ktorému bude vaša reklama súťažiť v aukcii. V prípade hodnotenia reklamy berieme do úvahy aktuálne signály, ako sú dopyt a kontext používateľa (napr. typ zariadenia, predvoľba jazyka, oblasť, čas dňa, typ hľadaných výrazov, ostatné reklamy a výsledky vyhľadávania zobrazené na stránke a ostatné signály a atribúty používateľa), na výpočet presnejších výsledkov merania očakávaného CTR, relevancie reklám a dojmu zo vstupnej stránky. Skóre kvality naopak predstavuje všeobecnejší odhad na základe vašej priemernej minulej výkonnosti. Od hodnotenia reklamy sa takisto líši tým, že je založené na kľúčových slovách.

Ďalšie informácie o hodnotení reklamy

Vysokokvalitná reklama v aukcii

Tu je príklad dobrého dojmu používateľa, ktorý vyplýva z vysokokvalitnej a relevantnej reklamy. Povedzme, že máte webové stránky špecializujúce sa na ponožky a zákazník Samo hľadá pruhované ponožky. Vaša reklama (a kľúčové slová s vysokým skóre kvality) takto sprostredkuje Samovi presne to, čo potrebuje:

  • Keď Samo vyhľadá na Googli výraz „pánske pruhované ponožky“, zobrazí sa mu vaša reklama. (Vaša reklama má kľúčové slovo „[pruhované ponožky]“.)
  • Samo klikne na reklamu a dostane sa priamo na stránku pánskych pruhovaných ponožiek na vašom webe. Stránka sa načíta rýchlo a je pre Sama ľahko použiteľná.
  • Samo si zakúpi niekoľko párov pruhovaných ponožiek.

Takto si predstavujeme skvelý dojem používateľa. Okrem potenciálne vyššieho skóre kvality vo väčšine prípadov majú relevantné reklamy tendenciu získavať vyšší počet kliknutí, zobrazovať sa na vyššej pozícii a prinášať vám väčší úspech.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory