Over de kwaliteitsscore

De kwaliteitsscore is bedoeld om u een algemene indruk van de kwaliteit van uw advertenties te geven. De kwaliteitsscore van 1-10 die voor elk zoekwoord in uw account wordt gerapporteerd, is een schatting van de kwaliteit van uw advertenties en de bestemmingspagina's die door de advertenties worden geactiveerd. Drie factoren bepalen uw kwaliteitsscore:

Een hoge kwaliteitsscore betekent daarom dat ons systeem ervan uitgaat dat uw advertentie en bestemmingspagina relevant en nuttig zijn voor iemand die uw advertentie bekijkt.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de kwaliteitsscore werkt.

De kwaliteitsscore is gebaseerd op prestatiegegevens uit het verleden

De kwaliteitsscore is een totale schatting van hoe goed een zoekwoord in totaal heeft gepresteerd in eerdere advertentieveilingen. Op basis van deze gegevens krijgt elk van uw zoekwoorden een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste score is. 

Als er niet genoeg vertoningen of klikken zijn om de kwaliteitsscore van een zoekwoord nauwkeurig te bepalen, wordt de waarde 'nul' toegekend. In de tabel ziet u dan '—'.

Statuskolommen voor de kwaliteitsscore

In deze statuskolommen vindt u de vier kwaliteitsscorewaarden: kwaliteitsscore, ervaring op bestemmingspagina, advertentierelevantie en verwachte klikfrequentie (CTR).

U kunt deze optionele kolommen toevoegen aan uw zoekwoordrapporten. Deze scores worden bovendien weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op het tekstballonpictogram voor de zoekwoordstatus (Ballon Afkeuring van de advertentie) plaatst.

Kolommen met historische kwaliteitsscores

In deze kolommen worden historische gegevens weergegeven voor alle vier de kwaliteitsscorekolommen: 'Kw.score (hist.)', 'Erv. op bestemmingspagina (hist.)', 'Advertentierelevantie (hist.)' en 'Verw. CTR (hist.)'.

In de kolommen met historische gegevens ziet u de laatst bekende score voor de rapportageperiode. Als u het segment Dag toepast op uw zoekwoordrapporten, rapporteert Google Ads dagelijkse waarden die aangeven wat uw score aan het einde van elke dag was. Houd er rekening mee dat in deze kolommen geen historische gegevens beschikbaar zijn van datums vóór 22 januari 2016. Als u eerder van een derde partij of scripts gebruikt heeft gemaakt om historische gegevens voor kwaliteitsscores te downloaden, worden deze gegevens niet beïnvloed en zijn deze nog steeds beschikbaar.

Kwaliteitsscores zonder waarde

Nieuwe zoekwoorden krijgen in eerste instantie een kwaliteitsscore zonder waarde die in de tabel wordt aangeduid met '—'. Terwijl uw advertenties worden weergegeven, verzamelen uw zoekwoorden prestatiegegevens en kan uw kwaliteitsscore veranderen. Zodra u voldoende vertoningen heeft gehad, ziet u mogelijk wijzigingen in de kwaliteitsscore. 

Soms ziet u dat zoekwoorden veel vertoningen krijgen, maar nog steeds een kwaliteitsscore zonder waarde hebben. Dit kan gebeuren als uw zoekwoorden niet voldoende vertoningen voor exacte zoekwoorden hebben. Vertoningen voor exacte zoekwoorden verwijst naar advertenties die worden weergegeven voor zoekopdrachten met termen die exact overeenkomen met uw zoekwoord. Als uw advertentie nog niet vaak genoeg is weergegeven voor zoekopdrachten die exact overeenkomen met uw zoekwoorden, kunt u daarom een kwaliteitsscore zonder waarde zien. 

Houd er rekening mee dat zoekwoorden recente vertoningen voor exacte zoekwoorden nodig hebben om een kwaliteitsscore te behouden. Als een zoekwoord niet voldoende recent verkeer heeft, kan weer een kwaliteitsscore zonder waarde worden weergegeven.

Verschillende kwaliteitsscores voor hetzelfde zoekwoord

Soms kunt u verschillende kwaliteitsscores zien voor hetzelfde zoekwoord in verschillende campagnes of advertentiegroepen. Dit komt doordat de drie componenten van de kwaliteitsscore (verwachte klikfrequentie, advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina) afhankelijk zijn van advertentiemateriaal, targeting, bestemmingspagina en andere factoren die kunnen variëren per advertentiegroep. Als de advertentiegroepen niet exact hetzelfde zijn, kan hetzelfde zoekwoord daarom verschillende kwaliteitsscores hebben in verschillende advertentiegroepen of campagnes.

Hoe de kwaliteitsscore verschilt van de advertentiekwaliteit op het moment van de veiling

Belangrijk: Uw kwaliteitsscore wordt niet gebruikt om op het moment van de veiling uw advertentierangschikking te bepalen. 

De advertentierangschikking wordt berekend op het moment dat iemand een zoekopdracht uitvoert die ervoor zorgt dat uw advertentie in een veiling concurreert. Wat betreft de advertentierangschikking houden we rekening met realtime-signalen zoals de zoekopdracht- en gebruikerscontext (zoals type apparaat, taalvoorkeur, locatie, tijd van de dag, de aard van de gebruikte zoektermen, de overige advertenties en zoekresultaten die op de pagina worden weergegeven en andere gebruikersignalen en kenmerken) om nauwkeurigere metingen van de verwachte CTR, de advertentierelevantie en de ervaring op de bestemmingspagina te berekenen. De kwaliteitsscore is een meer algemene schatting op basis van uw gemiddelde prestaties uit het verleden. Een ander verschil met de advertentierangschikking is dat de kwaliteitsscore werkt op basis van zoekwoorden.

Meer informatie over de advertentierangschikking

Een advertentie van hoge kwaliteit in de praktijk

Hier volgt een voorbeeld van een goede gebruikerservaring op basis van een advertentie met een hoge kwaliteit die relevant is. Stel dat u een website heeft die is gespecialiseerd in sokken, en dat Sam, een klant, op zoek is naar gestreepte sokken. Hier volgt hoe uw advertentie (in combinatie met zoekwoorden met een hoge kwaliteitsscore) Sam in contact brengt met wat hij wil.

  • Wanneer Sam op Google zoekt naar 'gestreepte sokken heren', ziet hij uw advertentie. (Uw advertentie heeft '[gestreepte sokken]' als zoekwoord.)
  • Sam klikt op de advertentie en komt direct terecht op de pagina 'gestreepte sokken heren' van uw website. De pagina laadt snel en is door Sam gemakkelijk te gebruiken.
  • Sam koopt meerdere paren gestreepte sokken.

Dat is wat wij een geweldige gebruikerservaring noemen. Relevante advertenties ontvangen in de meeste gevallen een potentieel hogere kwaliteitsscore. Maar bovendien ontvangen ze vaak meer klikken, worden ze op hogere posities weergegeven leveren ze u het meeste succes op.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen