Laatupisteet

Laatupisteet kertovat mainostesi laadusta yleisellä tasolla. Tilisi jokaiselle avainsanalle määritetyt laatupisteet (1–10) ovat arvio mainostesi ja mainostesi käynnistämien laskeutumissivujen laadusta. Laatupisteet määritetään seuraavien osatekijöiden perusteella:

Korkeat laatupisteet tarkoittavat sitä, että järjestelmämme mukaan mainoksesi ja aloitussivusi ovat osuvia ja hyödyllisiä mainostasi katselevalle henkilölle.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten laatupisteet määräytyvät.

Laatupisteet perustuvat aikaisempiin tehokkuustietoihin

Laatupisteet ovat koostettujen tietojen perusteella laadittu arvio siitä, miten hyvin avainsanat ovat menestyneet mainoshuutokaupoissa. Näiden tietojen perusteella jokaiselle avainsanalle määritetään laatupisteet asteikolla 1–10. Matalin pistearvo on 1 ja korkein 10. 

Laatupistetaulukossa näkyy merkintä "—", jos impressioita tai klikkauksia ei ole kertynyt riittävästi avainsanan laatupisteiden määrittämistä varten.

Laatupisteiden tilasarakkeet

Tilasarakkeissa näytetään käytettävissä olevat neljä eri laatupisteiden arvoa. Nämä arvot kuvaavat laatupisteitä, aloitussivun kokemusta, mainoksen osuvuutta ja odotettua klikkausprosenttia.

Näitä valinnaisia sarakkeita voi lisätä avainsanaraportteihin. Voit myös katsella arvoja viemällä hiiren avainsanan tilakuvakkeen puhekuplan (Mainoksen hylkäyksen ohjekupla) päälle.

Laatupisteet aiemmin ‑sarakkeet

Historiatietojen sarakkeiden avulla voit tutkia laatupisteiden historiatietoja. Sarakkeiden nimet ovat Laatupisteet (hist.), Aloitussivukokemus (hist.), Mainoksen osuvuus (hist.) ja Odotettu klikkausprosentti (hist.).

Historiatietojen sarakkeissa näytetään raportointijakson viimeisin tiedossa oleva arvo. Jos esimerkiksi käytät avainsanaraporteissa Päivä-segmenttiä, Google Ads näyttää päiväkohtaisia tietoja ja sarakkeessa näkyvä arvo ilmaisee, mikä pistemäärä on ollut kunkin päivän päättyessä. Huomaa, että näissä sarakkeissa on saatavilla aiempia tietoja vain 22.1.2016 jälkeiseltä ajalta. Jos kuitenkin olet jo ladannut aiempia laatupistetietoja kolmannen osapuolen tai skriptien avulla, nämä tiedot eivät muutu ja ne ovat edelleen käytettävissäsi.

Tyhjät laatupisteet

Taulukossa näkyy uusien avainsanojen laatupisteiden kohdalla aluksi tyhjää tarkoittava merkintä ("—"). Avainsanojen kehitystä kuvaavia tietoja kerätään sitä mukaa, kun mainoksiasi näytetään, joten laatupisteet voivat muuttua. Muutokset alkavat näkyä, kun olet saanut riittävästi impressioita. 

Joskus saatat huomata, että avainsanat saavat paljon impressioita mutta laatupisteet ovat tyhjät. Näin voi käydä, kun avainsanasi eivät saa riittävästi tarkan haun impressioita. Tarkan haun impressiot tarkoittavat sitä, että mainoksesi näkyvät, kun hakutermit ovat avainsanasi tarkkoja vastineita. Siten jos mainoksesi ei ole näkynyt riittävän monta kertaa hauissa, joissa hakutermit vastasivat tarkasti avainsanojasi, laatupisteet voivat olla tyhjät. 

Muista myös, että avainsanat tarvitsevat uusia tarkan haun impressioita säilyttääkseen laatupisteensä. Jos avainsanalla ei ole riittävästi viimeaikaista liikennettä, sen laatupisteet voivat myös muuttua takaisin tyhjiksi.

Saman avainsanan eri laatupisteet

Joskus sama avainsana voi saada eri kampanjoissa tai mainosryhmissä eri laatupisteet. Tämä johtuu siitä, että osat, joista laatupisteet muodostuvat (odotettu klikkausprosentti, mainoksen relevanssi ja käyttökokemus laskeutumissivusta), riippuvat mainosaineistosta, kohdistuksesta, laskeutumissivusta ja muista tekijöistä, jotka voivat vaihdella ei mainosryhmien välillä. Siten jos mainosryhmät eivät täysin vastaa toisiaan, sama avainsana voi saada eri mainosryhmissä tai kampanjoissa eri laatupisteet.

Mainoksen laatupisteiden ja huutokaupassa määritetyn laadun välinen ero

Tärkeää: Laatupisteitä ei käytetä mainoksen sijoituksen määritykseen huutokaupan aikana. 

Mainoksen sijoitus lasketaan aina sillä hetkellä, kun käyttäjä tekee haun, joka käynnistää huutokaupassa kilpailevan mainoksesi. Mainoksen sijoitusta määritettäessä odotettu klikkausprosentti, mainoksen relevanssi ja laskeutumissivukokemus lasketaan tarkasti reaaliaikaisten signaalien, kuten hakukyselyn ja käyttäjän kontekstitietojen (kuten laitetyypin, kieliasetuksen, sijainnin, kellonajan, hakutermien luonteen, muiden sivulla näytettävien mainosten ja hakutulosten sekä muiden käyttäjäsignaalien ja ‑attribuuttien) perusteella. Laatupisteet perustuvat sen sijaan aikaisempien tehokkuustietojen keskimääräisiin arvoihin yleisemmällä tasolla. Toisin kuin mainoksen sijoitus, laatupisteet perustuvat avainsanoihin.

Lisätietoja mainoksen sijoituksesta

Esimerkki laadukkaasta mainoksesta

Seuraavassa on esimerkki laadukkaan ja osuvan mainoksen tarjoamasta hyvästä käyttökokemuksesta. Oletetaan, että omistat sukkiin erikoistuneen verkkosivuston. Asiakkaasi Sami etsii raidallisia sukkia. Hän löytää etsimänsä sisällön mainoksesi ja laadukkaiden avainsanojen avulla seuraavasti:

  • Sami tekee Google-haun "miesten raidalliset sukat" ja näkee mainoksesi. (Mainoksesi avainsanaksi on määritetty [raidalliset sukat].)
  • Sami klikkaa mainosta, ja se ohjaa hänet suoraan verkkosivuston sivulle, jolla on miesten raidallisia sukkia. Sivu latautuu nopeasti, ja Samin on helppo selata sivustoa.
  • Sami ostaa monta paria raidallisia sukkia.

Tällainen on erinomainen käyttökokemus. Mahdollisten korkeiden laatupisteiden lisäksi osuvat mainokset saavat yleensä enemmän klikkauksia, niiden sijainti suhteessa muihin mainoksiin on parempi, ja ne tuottavat hyviä tuloksia.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun