Skóre kvality

Smyslem skóre kvality je poskytnout vám obecné informace o kvalitě vašich reklam. Hodnoty skóre od 1 do 10 u jednotlivých klíčových slov v účtu představují odhad kvality reklam a vstupních stránek, které se u nich zobrazují. Skóre kvality určují tři faktory:

Vysoké skóre kvality znamená, že podle našich systémů je reklama a vstupní stránka relevantní a užitečná pro uživatele, jimž se zobrazuje.

Tento článek vysvětluje princip skóre kvality.

Skóre kvality vychází z historických údajů o výkonu

Skóre kvality je souhrnný odhad historických výkonů klíčového slova v aukcích reklam. Na základě těchto údajů dostane každé klíčové slovo skóre kvality v rozsahu od 1 do 10, kde 1 je nejnižší a 10 nejvyšší hodnocení. 

Pokud bude k přesnému určení skóre kvality příslušného klíčového slova chybět dostatek zobrazení či kliknutí, objeví se nulová skóre kvality označená v tabulce symbolem „—“.

Stavové sloupce skóre kvality

Tyto stavové sloupce ukazují čtyři hodnoty skóre kvality: Skóre kvality, Dojem ze vstupní stránky, Relevance reklamy a Očekávaná míra prokliku (CTR).

Tyto volitelné sloupce lze zahrnout do přehledů klíčových slov. Hodnota skóre se zobrazí i v textu, který se objeví, když umístíte kurzor myši na řečovou bublinu stavové ikony klíčového slova (Bublina s informacemi o zamítnutí reklamy).

Sloupce historického skóre kvality

Tyto historické sloupce obsahují minulá data čtyř sloupců kvality skóre: S. kvality (hist.), Dojem ze vstupní stránky (hist.), Relevance reklamy (hist). a Oček. CTR (hist.).

Historické sloupce odrážejí poslední známé skóre v rámci období přehledu. Pokud v přehledech klíčových slov použijete segment Den, bude služba Google Ads zobrazovat přehled hodnot skóre na konci každého dne. Pro období před 22. lednem 2016 nejsou historická data v těchto sloupcích dostupná. Jestliže jste však historická data skóre kvality dříve stahovali pomocí externích nástrojů nebo skriptů, budete mít tyto údaje nadále k dispozici.

Prázdné skóre kvality

Nově přidaná klíčová slova mají prázdné skóre kvality, které je v tabulce označeno jako „—“. Při zobrazování reklam se průběžně zaznamenávají data o výsledcích klíčových slov a skóre kvality se může měnit (například po dosažení určitého počtu zobrazení). 

Občas se může stát, že některé klíčové slovo zaznamená velké množství zobrazení, ale stále se u něj bude zobrazovat prázdné skóre kvality. Příčinou může být nedostatek zobrazení z přesné shody (jedná se o zobrazení reklam při vyhledávání výrazů, které přesně odpovídají klíčovému slovu). Pokud se tedy vaše reklama nezobrazovala dostatečně často při vyhledávání s přesnou shodou klíčových slov, může se zobrazit prázdné skóre. 

Aby si klíčová slova skóre kvality udržela, musí zobrazení s přesnou shodou zaznamenávat průběžně. Jestliže tedy některé klíčové slovo nebude mít dostatek čerstvé návštěvnosti, může se jeho skóre změnit na prázdné.

Různá skóre kvality u stejného klíčového slova

Někdy se u klíčového slova mohou v různých kampaních či reklamních sestavách zobrazovat různé hodnoty skóre kvality. Příčinou je skutečnost, že složky skóre (očekávaná míra prokliku, relevance reklamy a dojem ze vstupní stránky) závisí na použitých kreativách, cílení, vstupních stránkách a dalších faktorech, které se mohou u různých reklamních sestav lišit. Pokud tedy nejsou reklamní sestavy (nebo kampaně) úplně stejné, může se u nich skóre kvality jednoho klíčového slova lišit.

Jak se liší od kvality reklamy v okamžiku aukce

Důležité: Skóre kvality neslouží k výpočtu hodnocení reklamy v okamžiku aukce. 

Hodnocení reklamy se vypočítává v okamžiku, kdy uživatel svým vyhledáváním spustí aukci za účasti příslušné reklamy. Při výpočtu hodnocení reklamy bereme v úvahu signály zjištěné v reálném čase, například vyhledávací dotaz či uživatelský kontext (například typ zařízení, jazykové nastavení, lokalitu, denní dobu, charakter vyhledávacích dotazů, ostatní reklamy a výsledky vyhledávání zobrazené na stránce i různé signály a atributy uživatele). Na základě těchto faktorů můžeme přesněji určit očekávanou míru prokliku, relevanci reklamy i dojem ze vstupní stránky. Skóre kvality naproti tomu představuje obecnější odhad určovaný na základě průměrného historického výkonu. Od hodnocení reklamy se liší i v tom, že je přiřazováno klíčovým slovům.

Další informace o hodnocení reklamy

Kvalitní reklama v akci

Ukažme si příklad dobrého uživatelského dojmu na základě kvalitní a relevantní reklamy. Řekněme, že vlastníte web, který se specializuje na ponožky, a zákazník Pavel hledá pár pruhovaných ponožek. Spojení mezi vaší reklamou (a klíčových slov s vysokým skóre kvality) a tím, co Pavel potřebuje, vzniká takto:

  • Pavel hledá na Googlu „pánské pruhované ponožky“ a všimne si vaší reklamy. (Její klíčové slovo je totiž „[pruhované ponožky]“.)
  • Pavel klikne na reklamu a dostane se na stránku „pánské pruhované ponožky“ v rámci vašeho webu. Stránka se načte rychle a Pavel ji může snadno používat.
  • Pavel si koupí několik párů pruhovaných ponožek.

Tuto situaci tedy můžeme označit za výborný uživatelský dojem. Relevantní reklamy mají ve většině případů nejen potenciálně vyšší skóre kvality, ale také větší šanci, že získají více kliknutí, budou se zobrazovat na vyšších pozicích a přinesou vám větší úspěch.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory