Показване на реклами в местното търсене в Google Карти

Рекламирането в Google Карти е мощно средство за привличане на клиенти, които се намират във Вашия район. Ако управлявате местен бизнес, рекламите в Google Карти биха улеснили хората да разберат къде се намирате.

Тази статия разяснява как да показвате реклами в Google Карти. Научете повече тук: Всичко за рекламите в местното търсене в Google Карти.

Инструкции

За да активирате Google Карти да показва рекламите Ви в мрежата за търсене, направете следното:

  • Активирайте разширенията за местоположение за профила си в Google Ads. Научете повече
  • Настройте или актуализирайте обявата си в Google My Business. Ако все още нямате такава, трябва да я настроите. А ако вече имате, уверете се, че информацията в нея е правилна. Научете повече
  • Използвайте насочване по местоположение и офериране по местоположение. Насочвайте към конкретно местоположение и задайте оферти по местоположение, така че офертите Ви да са по-високи за хора, намиращи се близо до бизнеса Ви. Научете повече
  • Оптимизирайте ключовите си думи. Използвайте ключови думи в кампаниите си, които са свързани с местоположението Ви и с това, което хората търсят на местно ниво. Научете повече

Как да преглеждате историята на кликванията

За да проверите колко са ефективни рекламите Ви в мрежата за търсене в Google Карти, проверете данните за ефективността. Рекламите в мрежата за търсене могат да генерират три типа кликвания:

  • Кликвания за получаване на подробности за местоположенията: когато хората кликнат, за да разгънат реклами от списъка с резултати от търсенето.
  • Кликвания за получаване на упътвания: когато хората кликнат, за да получат упътвания към бизнеса Ви.
  • Кликвания за обаждане чрез кликване за мобилни устройства: когато хората кликнат, за да се обадят на бизнеса Ви.

За да прегледате ефективността на всеки тип кликване от рекламите Ви в мрежата за търсене в Google Карти:

  1. Отворете Кампании, Рекламни групи, Реклами или Ключови думи.
  2. Кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и след това изберете Тип кликване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си