Kiểm soát chi phí khi sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng

Sau khi được chấp thuận để lập hóa đơn hằng tháng, bạn sẽ được chỉ định hạn mức tín dụng. Dựa trên số tiền này, bạn có thể tính toán số tiền tối đa mà bạn có thể sử dụng làm ngân sách trung bình hằng ngày của mình. Đây là một cách hay để phân phối chi phí chiến dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là cách bạn sử dụng:

Ví dụ

Giả sử bạn có tài khoản Google Ads có hai chiến dịch và bạn muốn chi tiêu tổng cộng $10.000 trong suốt cả tháng. Để bảo đảm ngân sách $10.000 này đủ cho cả tháng, trước tiên, bạn hãy xác định số tiền bạn muốn chi tiêu cho mỗi chiến dịch. Giả sử bạn muốn chi $7.500 cho chiến dịch số 1 và $2.500 cho chiến dịch số 2. Để biết ngân sách trung bình hằng ngày, hãy chia 2 số tiền trên cho 30:

$7.500/30 = $250

$2.500/30 = $83,33

Theo công thức này, bạn sẽ chỉ định ngân sách trung bình hằng ngày cho chiến dịch số 1 là $250 và chiến dịch số 2 là $83,33.

Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn chi tiêu $10.000 mỗi tháng và bạn có 30 ngày để thanh toán cho hóa đơn, thì hạn mức tín dụng tối thiểu của bạn phải là $20.000. Vì sao vậy? Sau tháng thứ nhất, bạn đã sử dụng $10.000 trong hạn mức tín dụng của mình. Do đó, vào thời điểm bạn thanh toán hóa đơn (nghĩa là sau 30 ngày), bạn đã chi tiêu thêm $10.000 với Google cho tháng thứ hai đó. Đó là lý do tại sao bạn nên đặt hạn mức tín dụng tối thiểu là $20.000.

Chi phí hằng ngày của chiến dịch có thể hơi cao hơn hoặc thấp hơn ngân sách trung bình hằng ngày của bạn, nhưng bạn sẽ không bị tính phí cho một chiến dịch nhiều hơn mức ngân sách trung bình hằng ngày trong khoảng thời gian đó. Điều này được gọi là phân phối quá.

Khi đặt ngân sách chiến dịch, hãy nhớ rằng hạn mức tín dụng của bạn cần phải bao gồm tất cả chi phí tài khoản, bao gồm:

  • Chi phí tích lũy trong (các) tài khoản của bạn mỗi ngày mà bạn chưa được lập hóa đơn.
  • Chi phí mà bạn đã được lập hóa đơn nhưng chưa được thanh toán.
  • Chi phí tích lũy trong tài khoản của bạn trong khi thanh toán của tháng trước đó được xử lý (tối thiểu là vài ngày).

Nếu bạn không chi tiêu ngân sách trung bình hằng ngày mỗi ngày, chi phí hằng tháng của bạn có thể thấp hơn mong đợi. Đó là lý do tại sao bạn nên thường xuyên kiểm tra chi phí của mình trong trường hợp bạn muốn tăng giá thầu.

Bạn có thể xem chi phí tích lũy của mình trên trang Chiến dịch. Hãy nhớ thiết lập phạm vi ngày cho một khoảng thời gian thích hợp, sau đó tìm chi phí tích lũy cho mỗi chiến dịch trong cột cuối cùng của bảng.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố