Kiểm soát chi phí trên lập hóa đơn hàng tháng

Sau khi được chấp thuận để lập hóa đơn hàng tháng, bạn sẽ được chỉ định hạn mức tín dụng. Bằng số tiền này, bạn có thể tính số tiền tối đa có thể sử dụng làm ngân sách hàng ngày của mình. Đây là một cách hay để phân phối chi phí chiến dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là cách bạn sử dụng:

Ví dụ:

Giả sử bạn có tài khoản Google Ads có hai chiến dịch và bạn muốn chi tiêu tổng cộng $10.000 cho tháng có 30 ngày. Để bảo đảm $10.000 này đủ cho cả tháng, trước tiên, hãy quyết định số tiền bạn muốn chi tiêu cho mỗi chiến dịch. Giả sử bạn muốn chi $7.500 cho chiến dịch số 1 và $2.500 cho chiến dịch số 2. Để tìm ra ngân sách hàng ngày, hãy chia từng số tiền này cho 30:

$7.500 / 30 = $250

$2.500 / 30 = $83,33

Theo công thức này, bạn sẽ chỉ định ngân sách hàng ngày cho chiến dịch số 1 là $250 và chiến dịch số 2 là $83,33.

Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn chi tiêu $10.000 mỗi tháng và bạn có 30 ngày để thanh toán cho hóa đơn thì hạn mức tín dụng của bạn ít nhất phải là $20.000. Vì sao vậy? Sau tháng thứ nhất, bạn đã sử dụng $10.000 trong hạn mức tín dụng của mình. Do đó, vào thời điểm bạn thanh toán hóa đơn (nghĩa là sau 30 ngày), bạn đã chi tiêu thêm $10.000 với Google cho tháng thứ hai đó. Đó là lý do hạn mức tín dụng của bạn ít nhất phải là $20.000.

Chi phí hàng ngày của chiến dịch có thể hơi cao hơn hoặc thấp hơn ngân sách hàng ngày của bạn, nhưng bạn sẽ không bị tính phí cho một chiến dịch nhiều hơn số ngân sách hàng ngày trong khoảng thời gian đó. Điều này được gọi là phân phối quá.

Khi đặt ngân sách chiến dịch, hãy nhớ rằng hạn mức tín dụng của bạn cần phải bao gồm tất cả chi phí tài khoản, bao gồm:

  • Chi phí tích lũy trong (các) tài khoản của bạn mỗi ngày mà bạn chưa được lập hóa đơn.
  • Chi phí mà bạn đã được lập hóa đơn nhưng chưa được thanh toán.
  • Chi phí tích lũy trong tài khoản của bạn trong khi thanh toán của tháng trước đó của bạn được xử lý (tối thiểu vài ngày).

Nếu bạn không chi tiêu ngân sách hàng ngày mỗi ngày, chi phí hàng tháng của bạn có thể thấp hơn mong đợi. Đó là lý do tại sao bạn nên thường xuyên kiểm tra chi phí của mình trong trường hợp bạn muốn tăng giá thầu.

Bạn có thể xem chi phí tích lũy của mình trên trang Chiến dịch. Hãy nhớ thiết lập phạm vi ngày cho một khoảng thời gian thích hợp, sau đó tìm chi phí tích lũy cho mỗi chiến dịch trong cột cuối cùng của bảng.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố