Riadenie nákladov pri mesačnej fakturácii

Keď vám schválime mesačnú fakturáciu, bude vám pridelený kreditný limit. Na základe tejto sumy môžete vypočítať maximálnu sumu, ktorú chcete použiť ako denný rozpočet. Je to dobrý spôsob, ako rozložiť náklady kampane na určité časové obdobie. Tu je postup:

Príklad

Povedzme, že máte účet Google Ads s dvoma kampaňami a v mesiaci s 30 dňami chcete minúť celkovo 10 000 €. Ak chcete zabezpečiť, aby tento rozpočet vo výške 10 000 € stačil na celý mesiac, najprv rozhodnite, koľko chcete minúť na každú kampaň. Predpokladajme, že chcete vyčleniť 7 500 € na kampaň č. 1 a 2 500 € na kampaň č. 2. Vydelením oboch súm číslom 30 vypočítate výšku svojho denného rozpočtu:

7 500 € : 30 = 250 €

2 500 € : 30 = 83,33 €

Na základe tohto vzorca prvej kampani priradíte denný rozpočet vo výške 250 € a druhej kampani denný rozpočet vo výške 83,33 €.

Nezabúdajte, že ak chcete minúť 10 000 € mesačne a na úhradu faktúry máte 30 dní, váš kreditný limit musí byť aspoň 20 000 €. Prečo? Po uplynutí prvého mesiaca využijete 10 000 € zo svojho kreditného limitu. Kým faktúru uhradíte (čiže po 30 dňoch), budú vaše výdavky na služby Google za tento druhý mesiac predstavovať ďalších 10 000 €. Preto musíte mať kreditný limit vo výške aspoň 20 000 €.

Denné náklady na kampaň môžu byť mierne vyššie alebo nižšie, než je váš denný rozpočet, ale za kampaň vám nikdy nebudeme účtovať vyššiu sumu, než je súčin vášho denného rozpočtu a počtu dní v danom období. Nazýva sa to nadmerné zobrazovanie.

Pri nastavovaní rozpočtov kampaní nesmiete zabudnúť, že váš kreditný limit musí pokryť všetky náklady na účet vrátane:

  • nákladov, ktoré sa hromadia na účtoch za každý nevyfakturovaný deň;
  • nákladov, ktoré sme vám vyfakturovali, no ešte neboli uhradené;
  • nákladov, ktoré sa hromadia vo vašom účte počas spracovávania platby za predchádzajúci mesiac (proces trvá minimálne niekoľko dní).

Ak svoj denný rozpočet neminiete každý deň, vaše mesačné náklady môžu byť nižšie, ako očakávate. Preto je užitočné pravidelne kontrolovať náklady pre prípad, že by ste chceli zvýšiť cenovú ponuku.

Nahromadené náklady môžete zobraziť na stránke Kampane. Rozsah dátumov musíte nastaviť na príslušné obdobie. Nahromadené náklady jednotlivých kampaní potom nájdete v poslednom stĺpci tabuľky.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?