Kontrolowanie kosztów w przypadku fakturowania miesięcznego

Po zatwierdzeniu fakturowania miesięcznego przypiszemy Ci limit kredytowy. Na podstawie tej kwoty możesz obliczyć maksymalną kwotę używaną jako budżet dzienny. Jest to dobry sposób na rozłożenie kosztów kampanii na określony przedział czasu. Możesz to zrobić w następujący sposób:

Przykład

Załóżmy, że masz konto Google Ads z dwiema kampaniami i chcesz wydać ogółem 30 000 PLN w 30-dniowym miesiącu. Aby mieć pewność, że kwota 30 000 PLN wystarczy na cały miesiąc, ustal najpierw, ile ma być przeznaczone na każdą kampanię. Załóżmy, że chcesz wydać 22 500 PLN na kampanię nr 1 i 7500 PLN na kampanię nr 2. Aby obliczyć budżet dzienny, podziel każdą kwotę przez 30:

22 500 : 30 = 750 PLN

7500 : 30 = 250 PLN

Według tego wzoru do kampanii nr 1 przypisujesz budżet dzienny w wysokości 750 PLN, a do kampanii nr 2 budżet dzienny w wysokości 250 PLN.

Pamiętaj, że jeśli chcesz wydawać 30 000 PLN miesięcznie i masz 30 dni na zapłacenie faktury, Twój limit kredytowy musi wynosić co najmniej 60 000 PLN. Dlaczego? Po upływie pierwszego miesiąca wykorzystasz 30 000 PLN ze swojego limitu kredytowego. Zanim zapłacisz fakturę (tj. po 30 dniach), wydasz w Google następne 30 000 PLN w drugim miesiącu. Dlatego Twój limit kredytowy musi wynosić co najmniej 60 000 PLN.

Dzienne koszty Twoich kampanii mogą być nieco niższe lub nieco wyższe niż budżet dzienny, ale naliczone koszty kampanii nie przekroczą kwoty równej liczbie dni w danym okresie pomnożonej przez budżet dzienny kampanii. Nazywamy to nadmiernymi wyświetleniami.

Ustalając budżety kampanii, pamiętaj, że limit kredytowy musi pokrywać wszystkie koszty konta, m.in.:

  • Koszty naliczane na koncie (kontach) za każdy dzień, który nie został jeszcze rozliczony.
  • Koszty, które zostały już zafakturowane, ale jeszcze nieopłacone.
  • Koszty, które są naliczane na Twoim koncie podczas przetwarzania płatności za poprzedni miesiąc (co trwa co najmniej kilka dni).

Jeśli nie wykorzystujesz całego budżetu dziennego każdego dnia, Twoje miesięczne koszty mogą okazać się niższe od spodziewanych. Właśnie dlatego warto regularnie sprawdzać koszty i w razie potrzeby podnieść stawkę.

Naliczone koszty są widoczne na stronie Kampanie. Ustaw zakres dat, który Cię interesuje, a naliczone koszty każdej kampanii znajdziesz w ostatniej kolumnie tabeli.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem