Контролиране на разходите при месечно фактуриране

След като бъдете одобрени за месечно фактуриране, ще Ви бъде предоставена кредитна линия. Въз основа на средствата от нея, можете да изчислите максималната сума, която да използвате за среден дневен бюджет. Това е добър начин да разпределите разходите за кампаниите си за определен период. Можете да го направите по следния начин:

Пример

Да приемем, че имате профил в Google Ads с две кампании и искате да изразходвате общо 10 000 лв. за месец от 30 дни. За да сте сигурни, че тази сума ще покрие целия месец, първо трябва да определите колко искате да изразходвате за всяка от кампаниите. Да предположим, че искате да отделите 7500 лв. за първата и 2500 лв. за втората кампания. За да изчислите средния си дневен бюджет, трябва да разделите всяка от сумите на 30:

7 500 лв. / 30 = 250 лв.

2 500 лв. / 30 = 83,33 лв.

По тази формула задавате среден дневен бюджет от 250 лв. за първата кампания и 83,33 лв. за втората.

Имайте предвид, че ако искате да изразходвате 10 000 лв. месечно и имате 30 дни да платите фактурата си, кредитната Ви линия трябва да бъде поне 20 000 лв. Защо? След първия месец ще сте изразходвали 10 000 лв. от кредитната си линия. Така към момента на плащане на фактурата (т.е. след 30 дни) ще сте изразходвали с Google допълнително 10 000 лв. за втория месец. Ето защо кредитната линия трябва да бъде на стойност поне 20 000 лв.

Дневните разходи за кампанията Ви може да са малко над или под средния Ви дневен бюджет, но няма да плащате повече от месечния лимит на разходите за кампанията, което е средният Ви дневен бюджет, умножен по средния брой дни в месеца (30,4). Научете повече за таксуването и средния дневен бюджет.

При задаване на бюджети на ниво кампания имайте предвид, че кредитната Ви линия трябва да покрива всички разходи в профила Ви, включително:

  • разходите, натрупващи се в профила или съответно профилите Ви за всеки ден, за който не сте таксувани;
  • разходите, които са Ви били фактурирани, но още не сте платили;
  • разходите, натрупвани в профила Ви, докато плащането Ви за предходния месец се обработва (най-малко за няколко дни).

Ако не изразходвате средния си дневен бюджет всеки път, месечните Ви разходи биха могли да са по-малки от очакваните. Затова е добре да проверявате разходите си редовно, в случай че искате да повишите офертата си.

Можете да видите натрупаните си разходи на страницата „Кампании“. Задайте датите на съответния период от време, а след това намерете натрупаните разходи за всяка кампания в последната графа в таблицата.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false