Thực hiện thanh toán cho tài khoản lập hóa đơn hàng tháng

Hầu hết các nhà quảng cáo lập hóa đơn hàng tháng có thể thực hiện thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng hoặc séc, mặc dù các tùy chọn thanh toán ở quốc gia của bạn có thể khác. Bạn sẽ không mất phí sử dụng lập hóa đơn hàng tháng, hạn mức tín dụng bạn được phê duyệt khi đăng ký. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn về các bước thực hiện thanh toán và cung cấp cho bạn một vài mẹo để đảm bảo các khoản thanh toán của bạn được áp dụng nhanh chóng và chính xác nhất có thể.

Trước khi bắt đầu

 • Bạn phải có sẵn hóa đơn của mình. Hóa đơn sẽ nêu rõ các tùy chọn thanh toán có sẵn cho bạn và bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về ngân hàng ở phía dưới cùng.
 • Xin lưu ý rằng bạn phải luôn bao gồm số hóa đơn liên kết và số thư báo ghi có cùng với khoản thanh toán của mình. Việc này có thể giúp cho quá trình áp dụng khoản thanh toán với tài khoản của bạn nhanh hơn nhiều. Nếu bạn không cung cấp thông tin chi tiết cùng với khoản thanh toán thì chúng tôi có thể áp dụng khoản đó cho các khoản phí cũ nhất trong tài khoản trước tiên.
 • Nếu bạn có câu hỏi về số hóa đơn hoặc quy trình xử lý thanh toán, hãy gửi email tới địa chỉ trong hóa đơn.

Thời điểm thanh toán

Bạn thanh toán theo điều khoản và điều kiện mà bạn đồng ý khi đăng ký lập hóa đơn hàng tháng. Những điều khoản này sẽ quy định số ngày bạn phải thanh toán hóa đơn của mình.

Thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin ngân hàng của bạn để thanh toán.
 2. Nhập thông tin bên dưới vào trường “thông tin bổ sung”:
  • Tất cả số hóa đơn và số thư báo ghi có (nếu có)
  • ID hồ sơ thanh toán
  • Tên khách hàng
 3. Nhập tất cả số hóa đơn và số thư báo ghi có (nếu có) vào trường "thông tin bổ sung" của biểu mẫu thanh toán điện tử, như được trình bày bên dưới. 

Ví dụ: 3400000001 / 3400000002 / 3500000003 / 3300000009

 1. Nếu không thể nhập tất cả số hóa đơn vào biểu mẫu thanh toán điện tử, hãy tiến hành các bước sau:
  • Trong cùng ngày bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng, hãy viết thư cho địa chỉ email hiển thị trên hóa đơn Google của bạn.
  • Trong dòng chủ đề, hãy viết "Chuyển tiền [tên công ty của bạn] [tổng số tiền thanh toán]".
  • Trong nội dung thư, hãy bao gồm tất cả số hóa đơn và số thư báo ghi có (nếu có), cùng với số tiền thanh toán tương ứng.

 

Lưu ý

Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, trường "thông tin bổ sung" có thể có tên khác, chẳng hạn như "Thông báo", "Mô tả", "Tham khảo" hoặc thông tin khác.

Thanh toán bằng séc

 1. Viết số hóa đơn và số thư báo ghi có (nếu có) trên séc của bạn.
  • Nếu bạn đang thanh toán cho nhiều hóa đơn và cần nhiều chỗ trống hơn so với mẫu séc quy định, hãy viết hoặc in tất cả số hóa đơn và số thư báo ghi có, cùng với số tiền tương ứng, trên một trang riêng và bao gồm trang đó với khoản thanh toán của bạn.
 2. Gửi giấy séc đến địa chỉ hiển thị ở cuối hóa đơn Google.


Đối với thanh toán bằng séc bên ngoài Hoa Kỳ

 • Vào ngày bạn gửi giấy séc, hãy viết thư cho địa chỉ email hiển thị trên hóa đơn Google của bạn.
 • Trong dòng chủ đề, hãy viết "Chuyển tiền [tên công ty của bạn] [tổng số tiền thanh toán]".
 • Trong nội dung thư, hãy bao gồm tất cả số hóa đơn và số thư báo ghi có (nếu có), cùng với số tiền thanh toán tương ứng.

Ví dụ:

Hóa đơn/Thư báo ghi có Số tiền
3400000001 $100,00
3400000002 $200,01
3500000003 $300,02
3300000009 -$50,09

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố