Informacje o typowych rozmiarach elastycznych reklam displayowych

Jeśli reklamy displayowe to dla Ciebie nowość, możesz nie znać ich najpopularniejszych rozmiarów. W tym artykule omawiamy przykłady rozmiarów reklam, które masz do wyboru.

Elastyczne reklamy displayowe

Elastyczne reklamy displayowe to domyślny typ reklam w sieci reklamowej. Automatycznie dostosowują one swój rozmiar, wygląd i format do niemal każdego wolnego miejsca na reklamę.

Aby utworzyć takie reklamy, prześlij różne zasoby reklamowe, takie jak nagłówki, logo, obrazy i opisy (możesz przesłać wiele zasobów dowolnego typu) w ramach jednej kreacji. Google wyrenderuje Twoje reklamy i będzie je wyświetlać w sieci reklamowej, optymalizując je w taki sposób, by utworzyć skuteczną reklamę w chwili wyświetlenia.

Gdy korzystasz z elastycznych reklam displayowych, za testowanie i optymalizację kreacji odpowiada Google, co pozwala Ci skupić się na zwiększaniu skuteczności reklamy. Więcej informacji o tworzeniu elastycznej reklamy displayowej

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem