Tìm trạng thái từ khóa

Trạng thái từ khóa cho bạn biết quảng cáo của bạn có đang chạy hay không. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn vị trí để xem trạng thái từ khóa trong Tài khoản Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Để tìm hiểu về các loại trạng thái từ khóa khác nhau và ý nghĩa của chúng, hãy đọc Giới thiệu về trạng thái từ khóa.

Hướng dẫn

Bạn có thể thấy trạng thái từ khóa của mình trên cột "Trạng thái" trong bảng thống kê. Dưới đây là cách truy cập cột:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Từ khóa.
  3. Nhìn vào cột "Trạng thái".
  4. Bên cạnh mỗi từ khóa, bạn sẽ thấy trạng thái hiện tại của từ khóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố