Razumevanje vidnosti in meritev za poročanje dejavnega prikaza

Dejavni prikaz je tehnologija v YouTubu, na nekaterih spletnih mestih v prikaznem omrežju in v aplikacijah, ki programu Google Ads omogoča, da ugotovi, ali lahko potencialne stranke vidijo vaš oglas. Meritve dejavnega prikaza vam lahko v oglaševalskih akcijah z videooglasi in oglaševalskih akcijah v prikaznem omrežju pomagajo bolje razumeti, kako pogosto je oglas na spletni strani, v napravi ali aplikaciji prikazan na takem mestu, da ga uporabniki lahko vidijo.

Kaj je viden oglas?

Meritve dejavnih prikazov so bile razvite skladno s standardi panoge za vidnost spletnih oglasov, ki jih je razvila organizacija Media Rating Council (MRC). Smernice organizacije MRC določajo, da je standard panoge za merjenje vidnosti oglasov naslednji:

 • Obravnava se, da je prikazni oglas viden, če je vsaj 50 odstotkov njegove površine na zaslonu vidne vsaj eno sekundo. 
  • Opomba: za velike prikazne oglase velikosti vsaj 242.500 slikovnih pik se oglas obravnava kot viden, če je vsaj 30 odstotkov njegove površine vidne vsaj eno sekundo.
 • Videooglas se obravnava kot viden, če je vsaj 50 odstotkov njegove površine vidne na zaslonu, medtem ko se videoposnetek predvaja vsaj 2 sekundi.

Merjenje vidnosti z dejavnimi prikazi

S tehnologijo dejavnih prikazov je mogoče meriti večino oglasov, prikazanih v YouTubu ali Google Prikaznem omrežju. Ko je oglas prikazan na lokaciji, ki jo je mogoče meriti z dejavnim prikazom, se statistični podatki o njegovi vidnosti zabeležijo v vašem računu Google Ads. Upoštevajte, da vam vrednost za dejavne prikaze lahko pove, kdaj so oglasi vidni, ne more pa jamčiti, da uporabnik takrat gleda na zaslon.

Če si želite ogledati meritve za dejavne prikaze za svoje oglaševalske akcije, boste morali v tabele s statističnimi podatki dodati ustrezne stolpce za dejavni prikaz. Kliknite gumb Stolpci ali ikono Stolpci nad tabelo, ki jo želite urediti, in izberite Spremeni stolpce. Nato izberite skupino Vidnost v novi izkušnji programa Google Ads ali skupino Uspešnost (dejavni prikaz) v prejšnji izkušnji AdWordsa, da dodate te stolpce.

Več o uporabi stolpcev za iskanje določenih podatkov o uspešnosti

Če dejavni prikaz šele začenjate uporabljati za pridobitev vpogledov o vidnosti oglasov, morate poznati nekaj meritev:

 • Vidna stopnja – ta meritev kaže, kako pogosto je bilo oglase mogoče izmeriti s tehnologijo dejavnega prikaza in kako pogosto so bili vidni uporabnikom.
 • Merljiva stopnja – ta meritev kaže, kako pogosto je bilo oglase mogoče izmeriti s tehnologijo dejavnega prikaza.

Podrobnejše opise teh meritev lahko preberete v nadaljevanju.

Razumevanje meritev dejavnega prikaza

Te meritve so na voljo za oglaševalske akcije z videooglasi in oglaševalske akcije v prikaznem omrežju:

 • Merljivi prikazi – prikaz se šteje vsakič, ko je oglas prikazan. Merljivi prikazi predstavljajo število prikazov oglasa na lokacijah na spletnih mestih ali v aplikacijah, ki jih je mogoče meriti s tehnologijo dejavnega prikaza. Z dejavnim prikazom ni mogoče meriti vseh prikazov, ker lahko nekateri dejavniki preprečujejo zajem podatkov. Ta meritev vam lahko pomaga razumeti, kako pogosto je bil oglas prikazan na lokacijah, ki jih meri tehnologijo dejavnega prikaza.
 • Vidni prikazi – ta meritev kaže, kolikokrat so se prikazi oglasa obravnavali kot vidni. Oglas se šteje kot viden, če je vsaj 50 odstotkov njegove površine vidne vsaj eno sekundo v primeru prikaznih oglasov oziroma vsaj dve sekundi v primeru videooglasov,  Pomaga vam razumeti, kako pogosto je bil oglas prikazan nekje, kjer so ga ljudje lahko videli.
 • Vidna stopnja – to je stopnja vidnosti oglasa. To je delež časa, ko je bil oglas prikazan in viden na spletnih mestih ali v aplikacijah z omogočenim dejavnim prikazom. Ta delež je ocena števila merljivih prikazov, ki so bili dejansko vidni potencialnim strankam.
 • Merljiva stopnja – število merljivih prikazov glede na skupno število prikazov predstavlja odstotek skupnega števila prikazov, ki so bili izmerjeni s tehnologijo dejavnega prikaza. Skupno število prikazov vključuje merljive in nemerljive prikaze. Ta meritev vam lahko pomaga razumeti, kako pogosto je bil oglas prikazan na mestih, ki jih je bilo mogoče izmeriti s tehnologijo dejavnega prikaza.
 •  Porazdelitev vidnih prikazov – ta porazdelitvena meritev kaže odstotek vseh prikazov oglasa, ki so bili vidni. Skupno število prikazov vključuje merljive in nemerljive prikaze. Opomba: to ni stopnja vidnosti oglasa. Vidnosti nekaterih prikazov ni mogoče ugotoviti in imenujemo jih nemerljivi prikazi. Meritev »Vidni prikazi dejavnega prikaza/merljivi prikazi« kaže stopnjo vidnosti oglasa.
 • Nemerljivi prikazi – nemerljivi prikaz pomeni, da je bil oglas prikazan na spletnih mestih, v aplikacijah ali napravah, ki ne morejo zajeti podatkov o vidnosti s tehnologijo dejavnega prikaza. To ne pomeni, da je bil oglas viden ali ne, temveč zgolj, da je bil prikazan na spletnih mestih, v aplikacijah ali napravah, ki jih dejavni prikaz ne more meriti.
 • Nevidni prikazi – nevidni prikaz je tisti, pri katerem vsaj 50 odstotkov površine oglasa ni bilo vidne vsaj eno sekundo za prikazne oglase oziroma vsaj dve sekundi za videooglase. Ta meritev vam lahko pomaga razumeti, kolikokrat je bil oglas prikazan na mestu, kjer ga ni bilo mogoče videti. 
 • Porazdelitev nevidnih prikazov – ta porazdelitvena meritev predstavlja odstotek skupnega števila prikazov oglasa, ki so bili obravnavani kot nevidni. Skupno število prikazov vključuje merljive in nemerljive prikaze. Ta meritev vam lahko pomaga razumeti, kako pogosto je bil oglas prikazan na mestu, kjer ga ni bilo mogoče videti. 
 • Porazdelitev nemerljivi prikazov – ta porazdelitvena meritev je odstotek skupnega števila prikazov, za katere ni bilo mogoče izmeriti vidnosti.. To ne pomeni, da je bil oglas viden ali ne, temveč zgolj, da je bil prikazan na spletnih mestih, v aplikacijah ali napravah, ki jih dejavni prikaz ne more meriti.
 • Vidni CTR – vidno razmerje med prikazi in kliki (CTR) predstavlja, kako pogosto ljudje kliknejo oglas, potem ko je viden. To razmerje je enako številu klikov, ki jih je prejel oglas, deljeno s številom, kolikokrat je oglas postal viden na spletnem mestu ali v aplikaciji.
 • Povprečni vidni CPM – vaša povprečna cena na tisoč prikazov ali povprečni CPM pomeni povprečni strošek, ki vam je bil zaračunan za 1000 vidnih prikazov. Ta meritev omogoča boljši vpogled v ceno prikazov, ker ne vključuje nevidnih prikazov.
 • Merljiva cena – to je skupna cena vseh prejetih prikazov, ki jih je bilo mogoče izmeriti s tehnologijo dejavnega prikaza. Ta meritev vam lahko pomaga razumeti, koliko ste porabili za merljive prikaze.

 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave