Forklaring av synlighet og Active View-rapporteringsberegninger

Active View er en teknologi på YouTube og visse nettsteder og mobilapper i Displaynettverket som gjør det mulig å fastsette om en annonse er synlig for potensielle kunder. Ved hjelp av Active View-beregninger kan du få bedre oversikt over hvor ofte annonsene i video- og bannerkampanjene dine vises på plasseringer der folk kan se dem, på nettsider, enheter og i apper.

Hva er en synlig annonse?

Active View-beregningene samsvarer med bransjestandarder for måling av synligheten til annonser på nettet og retningslinjene fra Media Rating Council (MRC). I disse retningslinjene fastsettes den følgende standarden for annonsesynlighet:

 • En bannerannonse regnes som synlig når minst 50 prosent av annonseområdet vises på skjermen i minst ett sekund. 
  • Merk: Store bannerannonser (242 500 piksler og større) telles som synlige når minst 30 prosent av området vises i minst ett sekund.
 • En videoannonse regnes som synlig når minst 50 prosent av annonseområdet vises i minst to sekunder på skjermen mens videoen spilles av.

Måling av synlighet med Active View

De fleste av annonsene som vises på YouTube og i Google Displaynettverk (GDN), kan måles med Active View-teknologien. Når annonsen din vises på en plassering som kan måles med Active View, registreres statistikken for synlighet i Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på følgende: Selv om du kan finne ut om annonser har vært synlige, ved hjelp av Active View, er det ikke sikkert at brukeren så på skjermen på det aktuelle tidspunktet.

For å se Active View-beregninger for kampanjen din legger du til de aktuelle Active View-kolonnene i statistikktabellene dine. Klikk på Kolonne-knappen eller -ikonet Kolonner ovenfor tabellen du vil endre, og velg Endre kolonner. Deretter velger du Synlighet-gruppen i den nye utgaven av Google Ads eller Resultat (Active View)-gruppen i den forrige utgaven for å legge til disse kolonnene.

Finn ut mer om hvordan du bruker kolonner for å finne bestemte resultatdata

Hvis du nettopp har kommet i gang med Active View for å få statistikk om synligheten til annonsene dine, kan du nedenfor finne noen viktige beregninger du bør sette deg inn i:

 • Synlighetsfrekvens: Med denne beregningen kan du se hvor ofte annonsene dine både kunne måles av Active View og var synlige for brukerne.
 • Målbarhetsfrekvens: Med denne beregningen kan du se hvor ofte annonsene dine kunne måles av Active View.

Nedenfor finner du mer uttømmende informasjon om disse beregningene.

Forklaring av Active View-beregningene

Disse beregningene er tilgjengelige for video- og bannerkampanjer:

 • Målbare visn.: Det telles en visning hver gang annonsen din vises. De målbare visningene gjenspeiler hvor mange ganger annonsen din er vist i plasseringer i apper eller på nettsteder som kan måles med Active View-teknologien. Ikke alle visninger kan måles med Active View, ettersom visse faktorer kan hindre at dataene registreres. Med denne beregningen kan du finne ut hvor ofte annonsen din er vist i plasseringer som kan måles med Active View.
 • Synlige visn.: Med denne beregningen kan du se hvor mange ganger visningene av annonsen din ble regnet som synlige. Bannerannonser og videoannonser regnes som synlige når minst 50 prosent av annonseområdet vises henholdsvis i minst ett sekund og minst to sekunder.  På denne måten får du bedre oversikt over hvor ofte annonsen ble vist der folk kunne se den.
 • Synlighetsfrekvens: Dette viser til synlighetsfrekvensen for annonsen din. Med denne beregningen kan du se hvor ofte, målt i prosent av det totale antallet visninger, annonsen din var synlig da den ble vist i apper eller på nettsteder der Active View var slått på. Med denne prosentandelen får du et anslag på hvor mange av de målbare visningene dine som faktisk var synlige for potensielle kunder.
 • Målbarhetsfrekvens: Målbare visninger delt på totalt antall visninger viser prosentandelen av de samlede visningene som ble målt med Active View. Det samlede antallet visninger omfatter både målbare og ikke-målbare visninger. Med denne beregningen kan du finne ut hvor ofte annonsen din ble vist på plasseringer som kunne måles med Active View-teknologien.
 • Distribusjon av synlige visn. Denne beregningen for distribusjon viser prosentandelen av det samlede antallet annonsevisninger som var synlige. Det samlede antallet visninger omfatter både målbare og ikke-målbare visninger. Obs! Denne beregningen viser ikke synlighetsfrekvensen for annonsen din. For enkelte visninger – såkalte ikke-målbare visninger – er det ikke mulig å fastsette synligheten. Du kan se synlighetsfrekvensen for annonsen din via beregningene for synlige og målbare Active View-visn.
 • Ikke-målbare visn.: Med en ikke-målbar visning menes det at annonsen din ble vist i apper, på enheter eller på nettsteder der informasjon om synlighet ikke kunne måles via Active View. Dette sier ikke noe om annonsen din ble sett eller ikke, bare at den ble vist på plasseringer Active View ikke kunne måle.
 • Ikke-synlige visn.: En ikke-synlig visning vil si at minst 50 prosent av området til annonsen din ikke ble vist i minst ett sekund for bannerannonser eller minst to sekunder for videoannonser. Med denne beregningen kan du finne ut hvor ofte annonsen ble vist på plasseringer folk ikke kunne se. 
 • Distribusjon av ikke-synlige visn.: Med denne beregningen kan du se hvor stor prosentandel av det samlede antallet annonsevisninger som ble regnet som ikke-synlige. Det samlede antallet visninger omfatter både målbare og ikke-målbare visninger. Med denne beregningen kan du finne ut hvor ofte annonsen din ble vist på plasseringer folk ikke kunne se. 
 • Distribusjon av ikke-målbare visn.: Med denne beregningen kan du se prosentandelen av det samlede antallet annonsevisninger der synligheten ikke kunne måles. Dette sier ikke noe om annonsen din ble sett eller ikke, bare at den ble vist på plasseringer Active View ikke kunne måle.
 • Synlig CTR: Den synlige klikkfrekvensen (CTR) viser hvor ofte folk klikket på annonsen din etter at den ble synlig. Denne frekvensen tilsvarer antallet klikk på annonsen din delt på antallet ganger annonsen har vært synlig på nettsteder eller i apper.
 • Gj.sn. synlig CPM: Den gjennomsnittlige kostnaden per tusende visning (gj. sn. CPM) viser det gjennomsnittlige beløpet du er blitt belastet for tusen synlige visninger. Med denne beregningen får du bedre oversikt over hva visningene dine koster, men ikke-synlige visninger omfattes ikke.
 • Målbar kostnad: Den målbare kostnaden viser den samlede kostnaden for alle mottatte visninger som kunne måles med Active View-teknologien. På denne måten får du bedre oversikt over hvor stor del av forbruket ditt som er gått til målbare visninger.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt