Om synlighet og Active View-rapporteringsberegninger

13. september 2021 oppdaterte vi rapporteringen av beregningene «Målbar kostnad» og «Gj.sn. synlig CPM». I Google Ads skal du nå se oppdatert rapportering om disse beregningene. Rapportering forut for 13. september 2021 blir ikke oppdatert i Google Ads.

Active View er en teknologi som brukes på YouTube og i visse apper og på visse nettsteder i Displaynettverket. Med denne teknologien er det mulig å fastsette om en Google Ads-annonse er synlig for potensielle kunder. Ved hjelp av Active View-beregninger kan du få bedre oversikt over hvor ofte annonsene i video- og bannerkampanjene dine vises i plasseringer i apper, på enheter eller på nettsider der folk kan se dem.

Hva er en synlig annonse?

Vi opprettet Active View-beregningene i tråd med bransjestandardene for måling av annonsesynlighet på nettet, som tilsvarer retningslinjene utarbeidet av Media Rating Council (MRC). I MRC-retningslinjene er standarden for annonsesynlighet som følger:

 • En bannerannonse regnes som synlig når minst 50 prosent av annonseområdet vises på skjermen i minst ett sekund.
  • Store bannerannonser (består av minst 242 500 piksler) telles som synlige når minst 30 prosent av området vises i minst ett sekund.
 • En videoannonse regnes som synlig når minst 50 % av annonseområdet vises i minst to sekunder på skjermen mens videoen spilles av.

Måling av synlighet med Active View

De fleste av annonsene som vises på YouTube og i Google Displaynettverk, kan måles med Active View-teknologien. Når annonsen din vises i en plassering som kan måles med Active View, registreres synlighetsstatistikken i Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på at du kan se hvorvidt annonsene er synlige på skjermen, i Active View, men det er likevel ingen garanti for at brukeren ser på skjermen på det aktuelle tidspunktet.

For å se Active View-beregninger for kampanjen din må du legge til de aktuelle Active View-kolonnene i statistikktabellene dine.

 1. Velg Kolonner-ikonet Et bilde av Kolonner-ikonet i Google Ads ovenfor tabellen du vil redigere, i Google Ads.
 2. Velg Endre kolonner.
 3. Vis Synlighet-delen, og velg så Active View-beregningene for å legge dem til i tabellen.

Finn ut hvordan du kan bruke kolonner for å finne bestemte resultatdata

Hvis du nettopp har begynt å bruke Active View-beregninger, er det viktig at du setter deg inn i disse viktige beregningene:

 • Synlighetsfrekvens: Med denne beregningen kan du se hvor ofte annonsene dine både kunne måles av Active View og var synlige for brukerne.
 • Målbarhetsfrekvens: Denne beregningen viser hvor ofte annonsene dine kunne måles av Active View.

Nedenfor finner du uttømmende informasjon om disse beregningene.

Om Active View-beregningene

Disse beregningene er tilgjengelige for video- og bannerkampanjer:

 • Målbare visn.: Det telles en visning hver gang annonsen din blir vist. De målbare visningene gjenspeiler hvor mange ganger annonsen er vist i plasseringer i apper eller på nettsteder som kan måles med Active View-teknologien. Ikke alle visninger kan måles med Active View, ettersom visse faktorer kan hindre at dataene registreres. Med denne beregningen kan du finne ut hvor ofte annonsen er vist i plasseringer som kan måles med Active View.
 • Synlige visninger: I denne beregningen kan du se hvor mange prosent av annonsevisningene dine som ble ansett som synlige. Bannerannonser og videoannonser regnes som synlige når minst 50 % av annonseområdet vises henholdsvis i minst ett sekund og minst to sekunder. På denne måten får du bedre oversikt over hvor ofte annonsen ble vist der folk kunne se den.
 • Synlighetsfrekvens: Dette viser til synlighetsfrekvensen for annonsen din. I denne beregningen kan du se hvor ofte, målt i prosent av det totale antallet visninger, annonsen var synlig da den ble vist i apper eller på nettsteder der Active View var slått på. Denne prosentandelen er et anslag på hvor mange av de målbare visningene dine som faktisk ble sett av potensielle kunder.
 • Målbarhetsfrekvens: Målbare visninger delt på totalt antall visninger viser prosentandelen av de samlede visningene som ble målt med Active View. Det totale antallet visninger omfatter både målbare og ikke-målbare visninger. I denne beregningen kan du se hvor ofte annonsen er vist i plasseringer som kunne måles med Active View-teknologien.
 • Distribusjon av synlige visn.: Denne beregningen for distribusjon viser prosentandelen av det samlede antallet annonsevisninger som var synlige. Det totale antallet visninger omfatter både målbare og ikke-målbare visninger. 

  Merk: Dette er ikke annonsens synlighetsfrekvens. For enkelte visninger – såkalte ikke-målbare visninger – er det ikke mulig å fastslå synlighet. «Synlige visn. i Active View / målbare visn.» er et mål for annonsens synlighetsfrekvens.
 • Ikke-målbare visn.: En ikke-målbar visning betyr at annonsen din ble vist i apper eller på enheter eller nettsteder der det ikke kunne registreres informasjon i Active View-synlighet. Denne beregningen er ingen indikasjon på om annonsen faktisk ble sett eller ikke, men viser bare at annonsen ble vist i apper eller på enheter eller nettsteder der Active View ikke kunne måle synlighet.
 • Ikke-synlige visn.: En ikke-synlig visning vil si at minst 50 % av området til bannerannonsen eller videoannonsen din ikke ble vist i henholdsvis ett sekund eller to sekunder. I denne beregningen kan du se hvor ofte annonsen ble vist i plasseringer folk ikke kunne se.
 • Distrib. av ikke-synlige visn.: Denne distribusjonsberegningen representerer prosentandelen av det totale antallet annonsevisninger som ble ansett som ikke-synlige. Det totale antallet visninger omfatter både målbare og ikke-målbare visninger. I denne beregningen kan du se hvor ofte annonsen ble vist i plasseringer folk ikke kunne se.
 • Distrib. av ikke-målbare visn.: I beregningen vises prosentandelen av det totale antallet visninger der synligheten ikke kunne måles. Dette sier ikke noe om annonsen ble sett eller ikke, bare at den ble vist i plasseringer Active View ikke kunne måle.
 • Synlig CTR: Den synlige klikkfrekvensen (CTR) viser hvor ofte folk klikket på annonsen etter at den ble synlig. Denne frekvensen tilsvarer antallet klikk på annonsen delt på antallet ganger annonsen har vært synlig i apper eller på nettsteder.
 • Gj.sn. synlig CPM: Den gjennomsnittlige kostnaden per tusen visninger (gj.sn. CPM) viser til det gjennomsnittlige beløpet du ble belastet med for 1000 synlige visninger. Med denne beregningen får du bedre oversikt over hva visningene dine koster, men ikke-synlige visninger omfattes ikke her.
 • Målbar kostnad: Den målbare kostnaden viser den samlede kostnaden av alle mottatte visninger som kunne måles med Active View-teknologien. På denne måten får du bedre oversikt over hvor stor del av forbruket ditt som er gått til målbare visninger.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false