Inzicht in zichtbaarheid en rapportagestatistieken voor Actieve weergave

Actieve weergave is een technologie op YouTube en bepaalde websites in het Display Netwerk en apps waarmee Google Ads kan bepalen of uw advertentie zichtbaar is voor potentiële klanten. Statistieken voor Actieve weergave kunnen worden gebruikt voor videonetwerk- en Display Netwerk-campagnes om u inzicht te geven in hoe vaak uw advertentie wordt weergegeven op een positie op een webpagina, apparaat of app waar gebruikers deze kunnen zien.

Wat is een zichtbare advertentie?

Statistieken voor Actieve weergave zijn gemaakt in overeenstemming met de branchenormen voor het meten van de zichtbaarheid van online advertenties, zoals deze zijn ontwikkeld door de Media Rating Council (MRC). Volgens MRC-richtlijnen zijn de normen voor het meten van de zichtbaarheid van advertenties als volgt:

 • Een display-advertentie wordt geteld wanneer ten minste 50% van de advertentie gedurende ten minste 1 seconde zichtbaar is op het scherm. 
  • Opmerking: Voor grote display-advertenties van 242.500 pixels of meer, wordt de advertentie als zichtbaar beschouwd wanneer ten minste 30% van de advertentie gedurende ten minste 1 seconde zichtbaar is.
 • Een videoadvertentie wordt geteld als zichtbaar wanneer ten minste 50% van de advertentie zichtbaar is op het scherm terwijl de video gedurende minstens 2 seconden wordt afgespeeld.

Het meten van zichtbaarheid met Actieve weergave

De meeste advertenties die op YouTube of in het Google Display Network (GDN) worden weergegeven, kunnen worden gemeten door Actieve weergave-technologie. Wanneer uw advertentie wordt weergegeven op een locatie die meetbaar is voor Actieve weergave, worden de zichtbaarheidsstatistieken ervan opgenomen in uw Google Ads-account. Houd rekening met het volgende: Actieve weergave kan u vertellen wanneer advertenties zichtbaar zijn, maar het kan niet garanderen dat een gebruiker op dat moment naar het scherm kijkt.

Als u Actieve weergave-statistieken voor uw campagne wilt zien, moet u de juiste kolommen voor Actieve weergave toevoegen aan de tabellen met statistieken. Klik op de knop Kolommen of op het pictogram Kolommen boven de tabel die u wilt bewerken en selecteer Kolommen wijzigen. Selecteer vervolgens de groep Zichtbaarheid in het nieuwe, verbeterde Google Ads of de groep Prestaties (actieve weergave) in de vorige versie van Google Ads om deze kolommen toe te voegen.

Meer informatie over het gebruik van kolommen om specifieke prestatiegegevens te vinden

Als u net bent begonnen met het gebruik van Actieve weergave om inzicht te krijgen in de zichtbaarheid van uw advertenties, geven we u hier enkele belangrijke statistieken om op te letten:

 • Percentage zichtbaar: Met deze statistiek wordt aangegeven hoe vaak uw advertenties konden worden gemeten door Actieve weergave en zichtbaar waren voor gebruikers.
 • Percentage meetbaar: Met deze statistiek wordt aangegeven hoe vaak uw advertenties konden worden gemeten door Actieve weergave.

Lees hieronder meer gedetailleerde beschrijvingen van deze statistieken.

Inzicht in statistieken voor Actieve weergave

De volgende statistieken zijn beschikbaar voor video- en display-campagnes:

 • Meetbare verton.: Er wordt een vertoning geteld wanneer uw advertentie wordt weergegeven. Meetbare vertoningen geven aan hoe vaak uw advertentie is weergegeven op locaties op websites of in apps die kunnen worden gemeten door Actieve weergave. Niet alle vertoningen zijn meetbaar door Active View, zoals sommige factoren kunnen voorkomen dat de gegevens worden vastgelegd. Op basis van deze statistiek kunt u inzicht krijgen in hoe vaak uw advertentie is weergegeven op locaties die worden gemeten door Actieve weergave.
 • Zichtbare verton.: Met deze statistiek wordt het aantal keren aangegeven dat de vertoningen van uw advertentie als zichtbaar zijn beschouwd. Een advertentie wordt als zichtbaar geteld als ten minste 50% van de advertentie zichtbaar was gedurende ten minste één seconde voor display-advertenties of gedurende ten minste twee seconden voor videoadvertenties.  Aan de hand van deze informatie kunt u inzicht krijgen in hoe vaak uw advertentie is weergegeven op een locatie waar mensen deze konden zien.
 • Percentage zichtbaar: Dit is het zichtbaarheidspercentage van uw advertentie. Dit is het percentage tijd dat uw advertentie is weergegeven op sites of in apps waarvoor Actieve weergave was ingeschakeld en dat de advertentie zichtbaar was. Dit percentage geeft een schatting van hoeveel van uw meetbare vertoningen daadwerkelijk zichtbaar waren voor potentiële klanten.
 • Percentage meetbaar: Met het aantal meetbare vertoningen van het totale aantal vertoningen wordt het percentage van uw totale aantal vertoningen aangegeven dat is gemeten door Actieve weergave. Het totale aantal vertoningen omvat zowel meetbare als niet-meetbare vertoningen. Aan de hand van deze statistiek kunt u inzicht krijgen in hoe vaak uw advertentie is weergegeven op plaatsen die konden worden gemeten door Actieve weergave.
 • Distributie zichtb. verton.: Deze distributiestatistiek toont het percentage van het totale aantal advertentievertoningen dat zichtbaar was. Het totale aantal vertoningen omvat zowel meetbare als niet-meetbare vertoningen. Opmerking: Dit is niet het zichtbaarheidspercentage van uw advertentie. De zichtbaarheid van bepaalde vertoningen kan niet worden bepaald. Dit worden niet-meetbare vertoningen genoemd. Met 'Zichtbare vert. voor actieve weergave'/'Meetbare verton.' wordt het zichtbaarheidspercentage van uw advertentie aangegeven.
 • Niet-meetbare verton.: Een niet-meetbare vertoning betekent dat uw advertentie is weergegeven op sites, in apps of op apparaten waarvoor geen zichtbaarheidsgegevens voor Actieve weergave kunnen worden vastgelegd. Dit betekent niet dat uw advertentie wel of niet is gezien, maar betekent alleen dat uw advertentie is weergegeven op sites, in apps of op apparaten die Actieve weergave niet kon meten.
 • Niet-zichtbare verton.: Een niet-zichtbare vertoning betekent dat voor uw advertentie niet ten minste 50% van de advertentie zichtbaar was gedurende ten minste één seconde voor display-advertenties of gedurende ten minste twee seconden voor videoadvertenties. Aan de hand van deze statistiek kunt u inzicht krijgen in hoe vaak de advertentie is weergegeven op een positie die mensen niet konden zien. 
 • Distributie niet-zichtb. verton.: Deze distributiestatistiek vertegenwoordigt het percentage van het totale aantal advertentievertoningen dat als niet zichtbaar wordt beschouwd. Het totale aantal vertoningen omvat zowel meetbare als niet-meetbare vertoningen. Aan de hand van deze statistiek kunt u inzicht krijgen in hoe vaak uw advertentie is weergegeven op een positie die mensen niet konden zien. 
 • Distributie niet-meetb. verton.: Deze distributiestatistiek is het percentage van het totale aantal vertoningen waarvoor de zichtbaarheid niet kan worden gemeten. Dit betekent niet dat uw advertentie wel of niet is gezien, maar betekent alleen dat uw advertentie is weergegeven op sites, in apps of op apparaten die Actieve weergave niet kon meten.
 • Zichtbare CTR: Met uw zichtbare klikfrequentie (CTR) wordt aangegeven hoe vaak mensen op uw advertentie klikken nadat deze zichtbaar is geworden. Dit percentage is gelijk aan het aantal klikken op uw advertentie gedeeld door het aantal keren dat uw advertentie wordt weergegeven op een website of app.
 • Gem. zichtbare CPM: Uw gemiddelde kosten per duizend vertoningen, of gem. CPM, meldt het gemiddelde bedrag dat u heeft betaald voor 1000 zichtbare vertoningen. Aan de hand van deze statistiek kunt u meer inzicht krijgen in de kosten van uw vertoningen, omdat niet-zichtbare vertoningen niet zijn opgenomen in deze statistiek.
 • Meetbare kosten: Uw meetbare kosten zijn de totale kosten van alle ontvangen vertoningen die konden worden gemeten door Actieve weergave. Aan de hand van deze informatie kunt u inzicht krijgen in het deel van uw uitgaven dat is besteed aan vertoningen die meetbaar waren.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen