Par skatāmību un aktīvā skata pārskatu izveides metriku

Aktīvais skats ir tehnoloģija, kas darbojas pakalpojumā YouTube, noteiktās reklāmas tīkla vietnēs un lietotnēs. Programma Google Ads to izmanto, lai noteiktu, vai potenciālie klienti var redzēt jūsu reklāmu. Aktīvā skata metriku var izmantot videoreklāmu un reklāmas tīkla kampaņās, lai saprastu, cik bieži reklāma tiek rādīta tādā tīmekļa lapas, ierīces vai lietotnes pozīcijā, ko lietotāji nevar redzēt.

Kas ir skatāma reklāma?

Aktīvā skata metrika atbilst nozares standartiem attiecībā uz tiešsaistes reklāmu skatāmības novērtēšanu, ko izstrādāja Plašsaziņas līdzekļu vērtēšanas padome (Media Rating Council — MRC). Saskaņā ar MRC vadlīnijām ir šādi standarta reklāmu skatāmības novērtēšanas kritēriji:

 • Reklāmas tīkla reklāma tiek uzskatīta par skatāmu, ja vismaz 50% no tās apgabala tiek rādīti vismaz 1 sekundi. 
  • Piezīme. Lielu reklāmu gadījumā vismaz 242 500 pikseļi; tā tiek uzskatīta par skatāmu, ja vismaz 30% no tās apgabala tiek rādīti vismaz 1 sekundi.
 • Videoreklāma tiek uzskatīta par skatāmu, ja tiek rādīti 50% no tās apgabala un videoklips tiek atskaņots vismaz 2 sekundes.

Skatāmības novērtēšana, izmantojot aktīvo skatu

Lielāko daļu reklāmu, kas tiek rādītas pakalpojumā YouTube vai Google reklāmas tīklā (GRT), var novērtēt, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju. Ja reklāma tiek parādīta vietā, kur var veikt novērtēšanu, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju, šīs reklāmas skatāmības statistika tiek reģistrēta Google Ads kontā. Ņemiet vērā! Aktīvajā skatā var noteikt, vai reklāmas ir skatāmas, tomēr nevar tikt garantēts, ka lietotājs tajā pašā laikā skatās ekrānā.

Lai skatītu kampaņas aktīvā skata metriku, statistikas tabulām ir jāpievieno atbilstošas aktīvā skata slejas. Noklikšķiniet uz pogas Slejas vai ikonas Slejas virs tabulas, kuru vēlaties rediģēt, un atlasiet Mainīt slejas. Pēc tam atlasiet grupu Skatāmība (jaunajā Google Ads saskarnē) vai grupu Veiktspēja (aktīvais skats) (iepriekšējā Google Ads saskarnē), lai pievienotu šīs slejas.

Plašāka informācija par sleju izmantošanu, lai atrastu konkrētus veiktspējas datus

Ja aktīvo skatu sākāt lietot nesen, lai gūtu ieskatus par savu reklāmu skatāmību, ir jāizprot šāda galvenā metrika:

 • Skatāmības līmenis — metrika, kas norāda gan to, cik bieži reklāmas varēja izmērīt, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju, gan to, cik bieži reklāmas bija skatāmas lietotājiem.
 • Izmērāmais līmenis — metrika, kas norāda to, cik bieži reklāmas varēja izmērīt, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju.

Detalizētāki šo metriku apraksti ir sniegti tālāk.

Plašāka informācija par aktīvā skata metriku

Video un reklāmas tīkla kampaņām ir pieejamas tālāk minētās metrikas.

 • Izmērāmie seansi — seanss tiek ieskaitīts ikreiz, kad tiek rādīta reklāma. Izmērāmie seansi ir to reižu skaits, kad jūsu reklāma tiek rādīta vietņu vai lietotņu atrašanās vietās, ko var izmērīt, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju. Ne visus seansus var izmērīt, izmantojot aktīvo skatu, jo pastāv dažādi faktori, kas var neļaut iegūt datus. Šī metrika var palīdzēt saprast, cik bieži reklāma tika rādīta atrašanās vietās; to nosaka, pamatojoties uz aktīvā skata mērījumiem.
 • Skatāmie seansi — metrika norāda, cik reižu jūsu reklāmas seansi tika uzskatīti par skatāmiem. Reklāma tiek uzskatīta par skatāmu, ja vismaz 50% no tās apgabala tiek rādīti vismaz 1 sekundi (reklāmas tīkla reklāmām) vai vismaz 2 sekundes (videoreklāmām).  Šī informācija var palīdzēt saprast, cik bieži jūsu reklāma tika rādīta, kad to varēja skatīties.
 • Skatāmības līmenis — jūsu reklāmas skatāmības līmenis. Tā ir procentuālā daļa, kas norāda, cik bieži reklāma tika rādīta vietnēs vai lietotnēs, kur iespējots aktīvais skats, un cik bieži tā bija skatāma. Šī procentuālā daļa norāda to, cik daudz izmērāmo seansu faktiski bija skatāmi potenciāliem klientiem.
 • Izmērāmais līmenis — izmērāmo seansu skaita un seansu kopskaita pretstatījums norāda seansu kopskaita procentuālo vērtību, kas tika izmērīta aktīvajā skatā. Seansu kopskaitā ir iekļauti gan izmērāmi, gan neizmērāmi seansi. Šī metrika var palīdzēt saprast, cik bieži reklāma tika rādīta atrašanās vietās, ko varēja izmērīt, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju.
 • Skatāmo seansu sadale — šī sadalījuma metrika norāda to reklāmas seansu kopskaita procentuālo vērtību, kuri tika uzskatīti par skatāmiem. Seansu kopskaitā ir iekļauti gan izmērāmi, gan neizmērāmi seansi. Piezīme. Šis nav jūsu reklāmu skatāmības līmenis. Daļai seansu skatāmības līmeni nevar noteikt. Šādus seansus dēvē par neizmērāmiem seansiem. Aktīvajā skatā skatāmie seansi/izmērāmie seansi ir jūsu reklāmas skatāmības līmenis.
 • Neizmērāmie seansi — neizmērāmi seansi nozīmē to, ka jūsu reklāma tika parādīta vietnēs, lietotnēs vai ierīcēs, kur nevarēja noteikt skatāmības informāciju, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju. Tas nenozīmē to, ka jūsu reklāma tika vai netika redzēta, bet gan to, ka jūsu reklāma tika rādīta vietnēs, lietotnēs vai ierīcēs, kur nevarēja izmantot aktīvā skata tehnoloģiju.
 • Neskatāmie seansi — neskatāms seanss nozīmē to, ka vismaz 50% no jūsu reklāmas apgabala netika rādīti noteikto 1 sekundi (reklāmas tīkla reklāmām) vai noteiktās 2 sekundes (videoreklāmām). Šī metrika var palīdzēt saprast, cik bieži reklāma tiek rādīta tādā pozīcijā, ko lietotāji nevar redzēt. 
 • Neskatāmo seansu sadale — šī sadalījuma metrika norāda to reklāmas seansu kopskaita procentuālo vērtību, kuri tika uzskatīti par neskatāmiem. Seansu kopskaitā ir iekļauti gan izmērāmi, gan neizmērāmi seansi. Šī metrika var palīdzēt saprast, cik bieži reklāma tiek rādīta tādā pozīcijā, ko lietotāji nevar redzēt. 
 • Neizmērāmo seansu sadale — šī sadalījuma metrika norāda to seansu kopskaita procentuālo vērtību, kuriem nevarēja noteikt skatāmību. Tas nenozīmē to, ka jūsu reklāma tika vai netika redzēta, bet gan to, ka jūsu reklāma tika rādīta vietnēs, lietotnēs vai ierīcēs, kur nevarēja izmantot aktīvā skata tehnoloģiju.
 • Skatāmo reižu VKS — skatāmo reižu vidējais klikšķu skaits (VKS) norāda to, cik bieži lietotāji ir noklikšķinājuši uz jūsu reklāmas pēc tam, kad tā kļuva skatāma. Šis rādītājs ir vienāds ar jūsu reklāmas saņemto klikšķu skaitu, kas dalīts ar to reižu skaitu, kad jūsu reklāma bija skatāma vietnē vai lietotnē.
 • Vid. skatāmo reklāmu MPT — vidējā maksa par tūkstoš seansiem vai vidējā MPT: norāda vidējo summu, kas jāmaksā par 1000 skatāmiem seansiem. Šo metriku var izmantot, lai gūtu ieskatu par seansu maksu, jo tajā netiek iekļauti neskatāmi seansi.
 • Maksa par izmērāmajiem seansiem — kopējā maksa par jūsu saņemtajiem seansiem, kurus varēja izmērīt, izmantojot aktīvā skata tehnoloģiju. Tas var palīdzēt saprast, cik daudz tērējāt par izmērāmajiem seansiem.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.