Tietoja näkyvyydestä ja aktiivisen näkymän raportointitiedoista

Aktiivinen näkymä on YouTubessa ja tietyillä Display-verkoston sivustoilla ja sovelluksissa käytetty tekniikka, jonka avulla Google Ads voi selvittää, onko mainoksesi potentiaalisten asiakkaiden katseltavissa. Aktiivisen näkymän tietoja voidaan hyödyntää videokampanjoissa ja Display-verkoston kampanjoissa. Tietojen avulla saat käsityksen siitä, miten usein mainoksesi näkyy sellaisissa verkkosivun, laitteen tai sovelluksen sijainneissa, joissa käyttäjät voivat nähdä sen.

Mikä on katseltavissa oleva mainos?

Aktiivisen näkymän tiedot noudattavat verkkomainosten näkyvyyden mittaamista koskevia alan standardeja, jotka on laatinut Media Rating Council (MRC) ‑järjestö. Nämä standardit ovat MRC:n ohjeistuksen mukaan seuraavat:

 • Näyttömainos lasketaan katseltavissa olevaksi, kun vähintään 50 % sen pinta-alasta näkyy näytöllä vähintään yhden sekunnin ajan. 
  • Huom. Suuret, vähintään 242 500 pikselin näyttömainokset tulkitaan katseltavissa oleviksi, kun vähintään 30 % niiden pinta-alasta näkyy vähintään yhden sekunnin ajan.
 • Videomainos lasketaan katseltavissa olevaksi, kun vähintään 50 % sen pinta-alasta näkyy näytöllä ja videota toistetaan vähintään kaksi sekuntia.

Näkyvyyden mittaaminen aktiivisen näkymän tekniikalla

Aktiivisen näkymän tekniikalla voidaan mitata useimpia YouTubessa tai Google Display ‑verkostossa (GDN) näkyviä mainoksia. Kun mainoksesi näkyy sijainnissa, joka on mitattavissa tällä tekniikalla, sen näkyvyystilastot tallennetaan Google Ads -tilillesi. Muista, että aktiivinen näkymä antaa tietoa siitä, milloin mainokset ovat katseltavissa, mutta se ei takaa käyttäjän katsovan näyttöä samaan aikaan.

Näet kampanjasi aktiivisen näkymän tiedot lisäämällä tilastotaulukoihin tarvittavat aktiivisen näkymän sarakkeet. Klikkaa Sarakkeet-painiketta tai valitse Sarakkeet muokattavan taulukon yläpuolelta. Valitse sitten Muokkaa sarakkeita. Lisää tämän jälkeen sarakkeet valitsemalla uudistuneen Google Adsin Näkyvyys-ryhmä tai aiemman AdWordsin Kehitys (aktiivinen näkymä) ‑ryhmä.

Lisätietoja kehitystietojen etsimisestä sarakkeiden avulla

Jos olet vasta aloittamassa aktiivisen näkymän käyttöä saadaksesi tietoja mainostesi näkyvyydestä, tutustu seuraaviin keskeisiin tietoihin:

 • Katseltavissa olevien osuus – Tämä tieto osoittaa, kuinka usein mainoksesi olivat sekä mitattavissa aktiivisen näkymän tekniikalla että käyttäjien katseltavissa.
 • Mitattavissa olevien osuus – Tämä tieto osoittaa, kuinka usein mainoksesi olivat mitattavissa aktiivisen näkymän tekniikalla.

Alla kerrotaan tarkemmin näistä tiedoista.

Aktiivisen näkymän tietojen tulkitseminen

Seuraavat tiedot ovat käytettävissä Video- ja Display-kampanjoissa:

 • Mitattavissa olevat impr. – Impressio kirjataan aina, kun mainos näytetään. Mitattavissa olevat näyttökerrat ‑arvo ilmaisee, kuinka usein mainoksesi näkyi sivustojen tai sovellusten sijainneissa siten, että näyttökerta voitiin mitata aktiivisen näkymän tekniikalla. Kaikki näyttökerrat eivät ole mitattavissa tällä tekniikalla, sillä tietyt seikat voivat estää tietojen saamista. Näistä tiedoista voit päätellä, miten usein mainoksesi näkyi sellaisissa sijainneissa, jotka havaittiin aktiivisessa näkymässä.
 • Katseltavissa olevat näyttökerrat – Tästä arvosta näet, montako kertaa mainoksesi näyttökerrat tulkittiin katseltavissa oleviksi. Mainos tulkitaan katseltavissa olevaksi, jos vähintään 50 % sen pinta-alasta on näkyvissä vähintään yhden sekunnin ajan (näyttömainokset) tai vähintään kahden sekunnin ajan (videomainokset).  Näistä tiedoista voit päätellä, kuinka usein mainoksesi näkyi sellaisessa sijainnissa, jossa käyttäjät voivat nähdä sen.
 • Näkyvyysaste – Tämä ilmaisee mainoksesi näkyvyysasteen eli prosentteina ajan, jonka mainos oli näkyvissä ja katseltavissa sivustoilla tai sovelluksissa, joissa aktiivinen näkymä oli käytössä. Prosenttiosuus on arvio siitä, moniko mitattavissa olevista impressioista oli todella potentiaalisten asiakkaiden katseltavissa.
 • Mitattavissa olevien osuus – Mitattavissa olevien näyttökertojen määrä suhteessa näyttökertojen kokonaismäärään ilmaisee aktiivisen näkymän tekniikalla mitattujen näyttökertojen prosenttiosuuden kaikista näyttökerroista. Näyttökertojen kokonaismäärä sisältää sekä mitattavissa olevat että ei-mitattavissa olevat näyttökerrat. Tästä arvosta voit päätellä, kuinka usein mainoksesi näkyi sellaisissa sijainneissa, jotka havaittiin aktiivisen näkymän tekniikalla.
 • Katseltavissa olevien impressioiden jakauma – Tämä arvo ilmaisee katseltavissa olevien mainosten impressioiden prosenttiosuuden kaikista mainosten impressioista. Impressioiden kokonaismäärä sisältää sekä mitattavissa olevat että ei-mitattavissa olevat impressiot. Huom. Kyseessä ei ole mainoksen näkyvyysaste. Joidenkin näyttökertojen näkyvyyttä ei voida määrittää, ja niitä kutsutaan ei-mitattavissa oleviksi näyttökerroiksi. Aktiivisen näkymän katseltavissa olevat näyttökerrat / mitattavissa olevat näyttökerrat ‑arvo osoittaa mainoksesi näkyvyysasteen.
 • Ei-mitattavissa olevat näyttökerrat – Ei-mitattavissa oleva näyttökerta kirjataan, kun mainoksesi näytetään sivustoilla, sovelluksissa tai laitteissa mutta näkyvyystietoja ei voida kerätä aktiivisen näkymän tekniikalla. Tästä tiedosta ei käy ilmi, näkivätkö käyttäjät mainoksesi. Tiedetään vain, että mainoksesi näkyi sivustoilla, sovelluksissa tai laitteissa, joita ei havaittu aktiivisen näkymän tekniikalla.
 • Ei-katseltavissa olevat näyttökerrat – Ei-katseltavissa oleva näyttökerta kirjataan, kun mainoksesi pinta-alasta alle 50 % on näkyvissä alle yhden sekunnin ajan (näyttömainokset) tai alle kahden sekunnin ajan (videomainokset). Tästä arvosta voit päätellä, montako kertaa mainoksesi sijainti oli sellainen, että käyttäjät eivät voineet nähdä mainosta. 
 • Ei-katseltavissa olevien impressioiden jakauma – Tämä arvo ilmaisee, kuinka suuri prosenttiosuus mainoksesi kaikista impressioista ei ollut katseltavissa. Impressioiden kokonaismäärä sisältää sekä mitattavissa olevat että ei-mitattavissa olevat impressiot. Tästä arvosta voit päätellä, miten usein mainoksesi sijainti oli sellainen, että käyttäjät eivät voineet nähdä mainosta. 
 • Ei-mitattavissa olevien impressioiden jakauma – Tämä arvo ilmaisee, kuinka suuri prosenttiosuus kaikista impressioista oli sellaisia, joissa näkyvyyttä ei voitu mitata. Tästä tiedosta ei käy ilmi, näkivätkö käyttäjät mainoksesi. Tiedetään vain, että mainoksesi näkyi sivustoilla, sovelluksissa tai laitteissa, joita ei havaittu aktiivisen näkymän tekniikalla.
 • Katseltavissa oleva klikkausprosentti – Katseltavissa oleva klikkausprosentti (CTR) ilmaisee, kuinka usein käyttäjät klikkasivat mainostasi sen tultua näkyviin. Tämä arvo saadaan jakamalla mainoksesi klikkausten määrä niiden kertojen määrällä, jolloin mainoksesi oli katseltavissa verkkosivustolla tai sovelluksessa.
 • Keskimääräinen katseltavissa oleva tuhannen impression hinta – Keskimääräinen tuhannen impression hinta (keskim. CPM) ilmaisee, paljonko sinulta on veloitettu keskimäärin tuhannesta katseltavissa olevasta impressiosta. Tämän tiedon avulla saat lisätietoja impressioidesi kustannuksista, sillä se ei sisällä ei-katseltavissa olevia impressioita.
 • Mitattavissa olevat kustannukset – Mitattavissa olevilla kustannuksilla tarkoitetaan niiden näyttökertojen kokonaiskustannuksia, jotka olivat mitattavissa aktiivisen näkymän tekniikalla. Näistä tiedoista voit päätellä, kuinka suuri osuus kuluistasi koitui mitattavissa olevista näyttökerroista.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun